Andere producten

Oplossingen voor back-upproblemen

De volgende tabel bevat een aantal tips waarmee u back-upproblemen kunt voorkomen.

Alle back-ups

De volgende tips zijn op alle back-ups van toepassing:

  • Voer regelmatig back-ups uit. Hoe vaker u back-ups maakt, hoe minder kans u loopt belangrijke informatie kwijt te raken. Een schema voor automatische back-ups is aan te bevelen, omdat hiermee back-ups meestal worden gemaakt van de bestanden die het recentst zijn gewijzigd. Een wekelijks back-upschema is een goede tweede keuze.

  • Als u automatische back-ups gebruikt, laat uw pc dan aanstaan wanneer deze niet wordt gebruikt. Automatische back-ups worden uitgevoerd wanneer uw pc aanstaat, maar niet wordt gebruikt.

  • Controleer regelmatig de back-upresultaten die Norton 360 Online verschaft, om zeker te zijn dat alle bestanden waarvan u een back-up wilt maken, ook in de back-up zijn opgenomen.

Back-ups maken naar cd's of dvd's

De volgende tips zijn op back-ups naar cd of dvd van toepassing:

  • Zorg dat u over extra schijven beschikt tijdens het maken van back-ups. Hiermee voorkomt u mogelijke problemen met slechte schijven of situaties waarin de hoeveelheid gegevens van de back-up groter is dan verwacht.

  • Label uw back-upschijven met alle gegevens, zodat u altijd de juiste schijf kunt vinden als u bestanden uit een back-up moet herstellen.

  • Kopieer bestanden niet rechtstreeks van de back-upschijven naar uw pc. Misschien kopieert u per ongeluk alleen een deel. Gebruik in plaats daarvan de herstelfunctie of de functie Autorun Restore van Norton 360 Online.

Back-ups maken naar externe stations, inclusief flashstations

De volgende tips zijn op back-ups naar externe stations van toepassing:

  • Een aantal stations maakt gebruik van oude Windows-bestandssystemen, zoals FAT-16 of FAT-32, waarop bestanden groter dan 4 GB niet kunnen worden opgeslagen. Als u back-ups van dergelijke grote bestanden moet maken, is het raadzaam te controleren of uw back-upstation in een bestandsindeling is geformatteerd die grote bestanden ondersteunt, zoals NTFS.

  • Als u automatische of geplande back-ups wilt maken, controleert u of de externe schijven zijn verbonden en ingeschakeld.

  • Om te voorkomen dat uw back-upbestanden per ongeluk beschadigd raken, moet u een back-upstation nooit ergens anders voor gebruiken dan voor het maken van back-ups.

Extra hulp bij problemen met het maken van back-ups

Een probleem oplossen met behulp van Norton Autofix

Back-ups

Norton Back-up maken en herstellen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v6958539_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 28/10/2011