Een programma verwijderen

U kunt indien nodig programma's uit Firewallinstellingen verwijderen.

De firewallinstellingen voor de programma's worden niet uit eerdere versies van Norton 360 Online overgenomen. Als u in de eerdere versie programma's hebt verwijderd en wilt dat deze verwijderd blijven, moet u ze opnieuw verwijderen.

Een programma uit de Firewallinstellingen verwijderen

  1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

  2. Klik op Firewall onder Gedetailleerde instellingen in het venster Instellingen.

  3. Op het tabblad Programmaregels selecteert u in de kolom Programma het programma dat u wilt verwijderen.

  4. Klik op Verwijderen.

  5. Klik op Ja in het dialoogvenster Bevestiging.

    Het bevestigingsdialoogvenster verschijnt alleen wanneer de functie Automatisch programmabeheer is uitgeschakeld.

  6. Klik op Toepassen.

Programmaregels

Een programma aanpassen

Een programma aan Firewallinstellingen toevoegen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v6340801_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 22/04/2011