Andere producten

Nieuwe scan - Scanopties

In het venster Nieuwe scan - Scanopties kunt u de scaninstellingen aanpassen voor elke scan die u maakt en plant. U kunt de opties in dit venster gebruiken om verschillende typen scans op te geven zodat virusinfecties op uw computer worden gedetecteerd en voorkomen. U kunt kiezen uit de volgende scantypen: Scan van gecomprimeerde bestanden, Scan van netwerkstations en Scan van trackingcookies.

Uw opties zijn:

Scan van gecomprimeerde bestanden

Met deze optie scant en herstelt u de bestanden in gecomprimeerde bestanden.

De optie Scan van gecomprimeerde bestanden is standaard ingeschakeld. Norton 360 Online scant en detecteert dan virussen en andere beveiligingsrisico's in de bestanden binnen de gecomprimeerde bestanden. Wanneer Norton 360 Online een dergelijke scan uitvoert, wordt een bestand geëxtraheerd en wordt binnen het bestand naar bedreigingen gezocht.

Gecomprimeerde bestanden met wachtwoordbeveiliging worden door Norton 360 Online niet gescand en gerepareerd.

De andere opties in deze sectie kunnen alleen worden geconfigureerd wanneer u de optie Scan van gecomprimeerde bestanden inschakelt. Tot deze instellingen behoren:

 • Intelligente functie voor overslaan bij scannen

  Norton 360 Online extraheert en scant maximaal 2 GB aan gegevens van een gecomprimeerd bestand. Met Intelligente functie voor overslaan bij scannen wordt voorkomen dat de scan op één gecomprimeerd bestand blijft hangen dat een grote hoeveelheid gegevens bevat. Hierdoor scant Norton 360 Online uw computer sneller.

  De optie Intelligente functie voor overslaan bij scannen is standaard ingeschakeld.

  Wanneer Intelligente functie voor overslaan bij scannen is ingeschakeld, worden sommige algemene niet-containerbestandstypen die op uw schijf beschikbaar zijn, niet door Norton 360 Online gescand. Algemeen beschikbare niet-containerbestandstypen die door Norton 360 Online worden overgeslagen, zijn: .dll, .gif, .png, .jpg, .asf, .avi, .bmp, .htm, .ini, .css, .cur, .fon, .ico, .inf, .sys, .ttf en .wav.

  Als een containerbestand in een indeling verschijnt die niet voor containerbestanden is, beschouwt Norton 360 Online het als een niet-containerbestand en wordt het bestand bij het scannen overgeslagen. Norton 360 Online scant echter alle bestanden die u per e-mail ontvangt, ook als de optie Intelligente functie voor overslaan bij scannen ingeschakeld is.

  Wanneer u de optie Intelligente functie voor overslaan bij scannen uitschakelt, scant Norton 360 Online alle bestandstypen, ongeacht de extensie.

 • Geïnfecteerde mappen verwijderen

  Wanneer deze optie op Automatisch is ingesteld, verwijdert Norton 360 Online automatisch alle geïnfecteerde gecomprimeerde mappen van uw computer. Ook al is er maar één bestand in de gecomprimeerde map geïnfecteerd, Norton 360 Online verwijdert de gehele map met inhoud.

  Stelt u echter Mij vragen in voor deze optie, dan waarschuwt Norton 360 Online u wanneer een geïnfecteerde gecomprimeerde map wordt gevonden.

Scan van netwerkstations

Hiermee worden de netwerkstations gescand die op uw computer zijn aangesloten. De optie Scan van netwerkstations wordt alleen weergegeven voor Volledige systeemscan.

De optie Scan van netwerkstations is standaard ingeschakeld. Als u de optie uitschakelt, worden netwerkstations niet door Norton 360 Online gescand.

Lage risico's

Hiermee kunt u de items met een laag risico beheren die op uw computer zijn gevonden.

Norton 360 Online verwijdert automatisch de items met gemiddeld en hoog risico.

U kunt instellen hoe Norton 360 Online op items met een laag risico moet reageren.

U kunt kiezen uit:

 • Verwijderen

  Hiermee worden gedetecteerde items met laag risico automatisch verwijderd.

 • Negeren

  Hiermee worden gedetecteerde items met een laag risico automatisch genegeerd.

 • Mij vragen

  Met deze optie hebt u de meeste controle wanneer een risico wordt gedetecteerd. Bij elke fase van de risicorespons kunt u aangeven wat er moet gebeuren.

Scan van trackingcookies

Hiermee kunt u op kleine bestanden scannen die door programma's op uw computer kunnen worden geplaatst om uw computeractiviteiten te volgen.

Trackingcookies kunnen die gegevens aan derden rapporteren. U kunt instellen hoe Norton 360 Online op trackingcookies moet reageren.

U kunt kiezen uit:

 • Verwijderen

  Hiermee worden trackingcookies automatisch verwijderd.

  Norton 360 Online plaatst geen trackingcookies in quarantaine. Als u ervoor kiest trackingcookies te laten verwijderen, kunt u ze niet meer herstellen als ze eenmaal in quarantaine zijn geplaatst.

 • Negeren

  Negeert gedetecteerde trackingcookies automatisch.

 • Mij vragen

  Biedt u de beste controle over de tracking-cookies door u op de hoogte te brengen wanneer deze worden gedetecteerd.

U kunt ervoor kiezen om trackingcookies te verwijderen of negeren. De optie Scan van trackingcookies wordt alleen weergegeven voor Volledige systeemscan en Snelle scan.

Aantal threads voor handmatige scan

Hier kunt u selecteren hoeveel threads Norton 360 Online gebruikt voor een handmatige scan.

Threads zijn subsets van een proces die de resources van het proces delen, maar onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Threads helpen bij de parallelle uitvoering van een programma, zodat het programma sneller kan werken in een omgeving met meerdere processors.

Norton 360 Online biedt ondersteuning voor multi-thread scannen van uw computer. Hiervoor wordt het aantal threads gebruikt, dat u in de vervolgkeuzelijst voor scannen hebt geselecteerd. Wanneer u bijvoorbeeld optie 8 in de lijst selecteert, gebruikt Norton 360 Online acht threads om de handmatige scan te verwerken. Selecteert u de optie Auto, dan gebruikt Norton 360 Online de threads op basis van het aantal fysieke processorkernen dat u hebt. Norton 360 Online gebruikt tweemaal het aantal fysieke processorkernen dat u hebt. Hebt u bijvoorbeeld een dual-coreprocessor en selecteert u de optie Auto, dan gebruikt Norton 360 Online vier threads om te scannen. De threads kunnen zo gelijktijdig worden uitgevoerd, waarbij elke processor een thread uitvoert om de scan te verwerken. De optie Auto is standaard geselecteerd.

Norton 360 Online biedt geen ondersteuning voor multi-thread scannen voor Snelle scan.

Prestatieprofielen scannen

Hiermee kunt u configureren hoe Norton 360 Online uw computer moet scannen gebaseerd op de digitale handtekening en het vertrouwensniveau van de bestanden. Zo kunt u instellen dat Norton 360 Online bestanden met bekende digitale handtekeningen of een hoog vertrouwensniveau van de scan uitsluit. De scan wordt daardoor beperkter, sneller en effectiever.

U kunt een van de volgende profielen voor scanprestaties instellen:

 • Volledige scan - Hiermee kan Norton 360 Online een volledige scan van uw computer uitvoeren.

  De volledige scan omvat een scan van alle bestanden op uw computer, ongeacht het vertrouwensniveau of de digitale handtekening van de bestanden.

 • Standaardvertrouwen - Hiermee kunt u opgeven dat Norton 360 Online de Norton Trusted-bestanden van een scan uitsluit.

  Norton 360 Online scant de bestanden die niet Norton Trusted zijn.

 • Hoog vertrouwen - Hiermee sluit Norton 360 Online bestanden met bekende digitale handtekeningen of een hoog vertrouwensniveau van de scan uit. Bestanden die door Norton of de gebruiker worden vertrouwd, worden niet door Norton 360 Online gescand. Betrouwbare bestanden met een hoog vertrouwensniveau worden ook van de scan uitgesloten. Bestanden met het vertrouwensniveau Laag, Niet bewezen en Slecht, en bestanden zonder een digitale handtekening van klasse 3 worden gescand.

Norton 360 Online scant uw computer op basis van de configuratie die u instelt bij Prestatieprofielen scannen.

Via de opties onder in het venster kunt u uw scaninstellingen opslaan of annuleren. Uw opties zijn:

Annuleren

Hiermee wordt het venster afgesloten zonder de instellingen op te slaan.

OK

Hiermee worden de scaninstellingen opgeslagen en het venster afgesloten.

Aangepaste scans

Een aangepaste scan maken

Een aangepaste scan bewerken

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v54476843_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 02/11/2011