Andere producten

Aanmeldingen bewerken

Via Aanmeldingen bewerken kunt u alle aanmeldingen bekijken die u door Identity Safe wilt laten beheren. Aanmeldingen bevatten bijvoorbeeld persoonlijke gegevens voor e-mailaanmelding en internetbankieren.

Het venster Aanmelding bewerken bestaat uit de volgende secties:

Aanmeldingen

Hiermee kunt u alle aanmeldingen bekijken die u door Identity Safe wilt laten beheren.

U kunt uw aanmeldingen in verschillende mappen organiseren. Als u uw aanmeldingen niet in een map wilt organiseren, wordt de naam van de website voor aanmelding weergegeven. In de sectie Aanmeldingen wordt de lijst met mappen standaard weergegeven op alfabetische volgorde. U kunt op het mappictogram klikken om alle aanmeldingen te bekijken die zich in die map bevinden. Wanneer u op de naam van de website klikt die in een map staat, verschijnen de aanmeldings- en wachtwoordgegevens in de sectie Details.

U kunt in de sectie Aanmeldingen ook het volgende doen:

  • Uw aanmeldingen reorganiseren.

    U kunt de aanmelding uit de ene map slepen en in een andere map neerzetten. U kunt ook met de rechtermuisknop op de aanmelding klikken en deze naar de gewenste map verplaatsen.

  • De naam van uw map met aanmeldingen wijzigen.

    Wanneer u op de mapnaam klikt, kunt u via Aanmeldingen bewerken de mapnaam wijzigen. Via de koppeling Naam wijzigen kunt u de mapnaam veranderen.

Details

U kunt uw aanmeldings- en wachtwoordgegevens bekijken onder de sectie Details. U kunt ook de sterkte van het aanmeldingswachtwoord bekijken.

De volgende opties zijn beschikbaar in de sectie Aanmeldingen bewerken :

Zoeken

Hiermee kunt u naar aanmeldingen in Identity Safe zoeken.

De optie Aanmeldingen bewerken biedt u de intelligente functie om te zoeken terwijl u typt. De resultaten worden gefilterd aan de hand van de tekens die u typt.

Nieuwe map maken

Hiermee kunt u mappen aanmaken waarin u gelijksoortige aanmeldingen kunt groeperen.

Wanneer u uw aanmeldingsgegevens op een website opgeeft, vraagt Identity Safe u om de aanmeldingsgegevens voor die website op te slaan. U kunt uw aanmeldingsgegevens opslaan in een map die u in het venster Aanmeldingen bewerken hebt gemaakt. Kies een map uit de vervolgkeuzelijst Map.

Wanneer u een aanmelding toevoegt, wordt de map waarin u de vorige aanmelding hebt opgeslagen, automatisch weergegeven in de vervolgkeuzelijst Map.

Nieuwe aanmelding maken

Hiermee kunt u handmatig een aanmelding toevoegen.

U kunt handmatig een aanmelding voor een website toevoegen.

Wilt u een aanmelding voor een website toevoegen, begin de URL dan met http://.

Hebt u de aanmelding voor een website opgeslagen, dan kunt u met Identity Safe opties voor automatisch of handmatig invullen van uw aanmeldingen instellen wanneer u de website bezoekt.

Wanneer u op Nieuwe aanmelding maken klikt, geeft Identity Safe standaard de URL http://www.example.com/ weer.

Nadat u uw nieuwe aanmelding hebt opgeslagen, kunt u de webpagina snel starten via de optie Adres onder de sectie Details.

Verwijderen

Hiermee kunt u de gewenste aanmelding of map uit uw Identity Safe-profiel verwijderen.

Wanneer u op de optie Verwijderen in het venster Aanmeldingen bewerken klikt, verschijnt een waarschuwing. In dit bericht wordt u medegedeeld dat Norton 360 Online de geselecteerde aanmelding of map permanent uit uw Identity Safe-profiel zal verwijderen.

De volgende opties zijn beschikbaar in de sectie Details :

Naam

Hiermee wordt de naam van de website weergegeven waarvoor u de aanmeldingsgegevens hebt opgeslagen.

U kunt de naam van de website bekijken die u opgaf in het vakje Naam toen u uw aanmelding opsloeg. Wanneer u een aanmelding in de sectie Aanmeldingen selecteert, worden de details van de aanmelding weergegeven in de sectie Details. U kunt de naam van de aanmelding ook bewerken in de sectie Details van het venster Aanmeldingen bewerken.

Adres

Hiermee wordt de URL van de website weergegeven waarvoor u de aanmeldingsgegevens hebt opgeslagen. U kunt ook op de URL klikken om snel naar de website te gaan.

Wanneer u een aanmelding in de sectie Aanmeldingen selecteert, worden de details van de aanmelding weergegeven in de sectie Details. U kunt uw gegevens controleren en de aanmeldingspagina van de website direct starten.

Met Identity Safe kunt u ook de URL wijzigen van de website waarvoor u uw aanmeldingen hebt opgeslagen. Gebruik de koppeling Wijzigen naast de optie Adres om dit te doen.

Zorg dat de nieuwe URL tot hetzelfde domein behoort als de huidige URL. Is uw huidige URL bijvoorbeeld http://www.symantec.com en u wilt uw URL wijzigen, dan kunt u uw URL in http://www.symantec.com/norton/support.jsp veranderen. U kunt uw URL echter niet in http://www.symantec.edu wijzigen.

Gebruikersnaam

Hiermee wordt de gebruikersnaam weergegeven van de aanmelding die u hebt opgeslagen.

U kunt uw gebruikersnaam wijzigen via de koppeling Wijzigen naast de optie Gebruikersnaam.

Typ uw nieuwe gebruikersnaam in het vakje Nieuwe gebruikersnaam invoeren in het venster Gebruikersnaam. De nieuwe gebruikersnaam wordt weergegeven wanneer u de website waarvoor u de aanmeldingsgegevens hebt opgeslagen, opnieuw bezoekt.

Wachtwoord

Hier kunt u het wachtwoord zien van de aanmelding die u hebt opgeslagen.

U kunt de koppeling Weergeven gebruiken om het wachtwoord weer te geven. Wanneer u op deze koppeling klikt, vraagt Norton 360 Online u het Identity Safe-wachtwoord in te voeren van de huidige safe in het venster Wachtwoord voor Identity Safe valideren.

Het venster Wachtwoord voor Identity Safe valideren wordt alleen weergegeven als u het beveiligingsniveau van uw Identity Safe-wachtwoord in het venster Wachtwoordbeveiliging hebt gewijzigd.

Met de koppeling Verbergen kunt u het wachtwoord verbergen. Wanneer het wachtwoord is verborgen, worden slechts acht tekens door Identity Safe weergegeven, ongeacht de lengte van uw wachtwoord. De optie Aanmeldingen bewerken laat u ook zien hoe sterk uw aanmeldingswachtwoord is. U kunt op de koppeling Meer informatie klikken om uit te vinden hoe u sterke wachtwoorden kunt maken.

Identity Safe biedt u ook de optie om uw aanmeldingswachtwoord te wijzigen. U moet eerst het wachtwoord bekijken met de koppeling Weergeven en uw wachtwoord vervolgens in het vak Wachtwoord wijzigen.

Aangepast op

Hiermee kunt u de datum en tijd zien waarop u voor het laatst wijzigingen hebt doorgevoerd in het venster Aanmeldingen bewerken.

Identity Safe werkt de datum en tijd zelfs bij wanneer u uw instellingen wijzigt via het menu Identity Safe op de Norton-werkbalk.

Met deze optie wordt de datum in de indeling MM/DD/JJJJ en de tijd in de indeling UU:MM:SS AM/PM weergegeven. Bracht u bijvoorbeeld wijzigingen aan op 8 juni 2011 om 15.00 uur, dan worden met deze optie de datum en tijd als 06/08/2011 3:00:00 PM weergegeven.

Identity Safe-wachtwoord vereist vóór het invullen

Hiermee wordt u om uw Identity Safe-wachtwoord gevraagd voordat een aanmelding automatisch wordt ingevuld.

U dient deze optie te gebruiken om uw persoonlijke aanmeldingsgegevens veiliger te maken. Deze optie kunt u bijvoorbeeld voor de website van uw online bank gebruiken.

Automatisch invullen wanneer ik deze pagina bezoek

De aanmeldingsgegevens voor een website die u bezoekt, worden automatisch ingevuld.

Het is raadzaam deze optie te gebruiken om de aanmeldingsgegevens voor een webpagina te laten invullen.

Automatisch verzenden wanneer ik deze aanmelding kies

U wordt automatisch aangemeld bij de website waarvoor u de aanmeldingsgegevens hebt opgeslagen.

Deze optie wordt alleen ingeschakeld wanneer u de optie Automatisch invullen wanneer ik deze pagina bezoek inschakelt.

Telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt in de sectie Details en vervolgens naar de sectie Aanmeldingen gaat zonder uw wijzigingen op te slaan, geeft Identity Safe een waarschuwing weer. In het waarschuwingsbericht wordt u gevraagd uw wijzigingen op te slaan voordat u een andere handeling in de sectie Aanmeldingen uitvoert.

Daarnaast kunt u met Norton 360 Online uw aanmeldingen bekijken zelfs nadat het product is verlopen. U kunt echter geen bestaande aanmeldingen wijzigen of nieuwe aanmeldingen toevoegen. Via het menu Identity Safe op de Norton-werkbalk kunt u de details van de opgeslagen aanmeldingen bekijken en automatisch invullen. Wanneer u het venster Aanmeldingen bewerken via het menu Identity Safe opent, is alleen de optie Adres beschikbaar. Alle andere opties in het venster Aanmeldingen bewerken zijn uitgeschakeld.

Aanmeldingen bewerken

Aanmeldingen bewerken

Identity Safe

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v5203185_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 06/11/2011