Andere producten

Wizard Firewall-diagnose: Blokkeringsoplossing voor firewallregels

Blokkering voor firewallregel vindt plaats wanneer het netwerkverkeer niet aan de parameters van de hoge firewallregel voldoet. Een firewall gebruikt regels om alle verbindingen en alle communicatie tussen uw computer en het externe netwerk te controleren.

Een firewallregel bestaat uit verschillende criteria of parameters zoals protocoltype, poort, internetadres en de richting van de communicatie. De firewall valideert al het ingaande en uitgaande verkeer op uw computer aan de hand van de parameters van de regel met hoge prioriteit. Op deze manier bepalen de firewallregels hoe de firewall uw computer beveiligt tegen schadelijke programma's, ongeoorloofde toegang en internetrisico's.

Norton Firewall maakt gebruik van programmaregels en verkeersregels om uw computer te beveiligen. Met de programmaregels wordt internettoegang voor programma's op uw computer gecontroleerd, terwijl de verkeersregels al het in- en uitgaande netwerkverkeer controleren.

Standaard wordt een reeks vooraf gedefinieerde verkeersregels gebruikt die een basisniveau aan netwerkfunctionaliteit en beveiliging bieden. U kunt de regels echter aanpassen, nieuwe regels maken en de criteria van de bestaande regels wijzigen om de beveiliging van uw computer te verbeteren. U kunt ook programmaregels maken voor een specifieke toepassing om de toegangsinstellingen ervan te configureren. U kunt ook de prioriteit van de verkeersregels of de programmaregels veranderen om het netwerkverkeer volgens uw vereisten te controleren.

Norton Firewall verwerkt verkeersregels voordat het programmaregels verwerkt.

De huidige instellingen of criteria voor de verkeersregels, de programmaregels of beide kunnen de reden zijn dat Norton Firewall netwerktoegang verhindert. Blokkeringen van toepassingsregels vinden plaats wanneer er een hogere programmaregel is met blokkeringscriteria voor het beperkte verkeer. Blokkeringen van systeemregels vinden plaats wanneer er een hogere verkeersregel is met blokkeringscriteria voor het beperkte verkeer. Als een actieve blokkeringsregel een hoge prioriteit heeft, verhindert deze in het algemeen dat netwerkverkeer dat met de regelcriteria overeenkomt, uw computer bereikt.

U kunt dit probleem oplossen door de regelcriteria of de regelinstellingen zo te wijzigen dat Norton Firewall de vereiste communicatie toestaat. U kunt één of een combinatie van de volgende handelingen uitvoeren om te zorgen dat bepaald netwerkverkeer uw computer bereikt:

 • De blokkeringsregel uitschakelen.

  U kunt alleen programmaregels uitschakelen.

 • Maak een toestemmingsregel om dat type netwerkverkeer toe te staan.

 • Geef de toestemmingsregel een hogere prioriteit dan de blokkeringsregel.

 • Wijzig een van de parameters van de blokkeringsregel ten gunste van het type verkeer dat u wilt toestaan.

Het is raadzaam de Norton 360 Online wizard Firewall-diagnose te gebruiken om de blokkering op te heffen. De wizard biedt oplossingen waarmee u het probleem kunt analyseren en een passende handeling kunt uitvoeren om het te verhelpen.

Norton Firewall-diagnose is alleen in Windows 7 beschikbaar.

Met de volgende opties in de wizard kunt u het probleem oplossen:

 • Regel voor toepassingsblokkering uitschakelen

  Met deze optie kan Norton Firewall het probleem automatisch verhelpen door de blokkeringsregel uit te schakelen. Deze optie wordt weergegeven bij blokkeringen van toepassingsregels en is alleen beschikbaar voor de programmaregels. Nadat u de reparatie hebt uitgevoerd, meldt Norton 360 Online u of de firewall het probleem met succes heeft kunnen oplossen met deze reparatie-optie. Als dit niet is gelukt, kunt u de andere oplossingen in de wizard bekijken om de blokkering op te lossen.

 • Meer informatie over dit probleem

  Via deze optie kunt u meer informatie over het probleem krijgen. Als u op deze optie klikt, wordt de contextgevoelige Help-pagina geopend. Op deze pagina wordt de oorzaak van het probleem uitgelegd en worden suggesties voor oplossingen gegeven.

 • De Norton Firewall-regelinstellingen handmatig opnieuw configureren

  Met deze optie kunt u de firewallinstellingen gebruiken om de bestaande instellingen voor firewallregels te wijzigen of om de firewallcriteria naar wens aan te passen.

  U kunt de instellingen voor verkeersregels wijzigen op het tabblad Verkeersregels. De programmaregels wijzigt u op het tabblad Programmaregels.

 • De recente logboekrecords in Beveiligingsgeschiedenis controleren om de oorzaak van de blokkering vast te stellen

  Met deze optie kunt u via logboeken meer gegevens over de netwerkblokkering bekijken.

 • Norton Firewall uitschakelen

  Met deze optie kunt u de firewall tijdelijk uitschakelen zodat u het probleem kunt oplossen.

  Het uitschakelen van Norton Firewall wordt echter afgeraden omdat uw computer niet tegen beveiligingsrisico's wordt beschermd wanneer de firewall is uitgeschakeld. Gebruik deze optie alleen als laatste middel om het probleem op te lossen. Als u Norton Firewall uitschakelt, zorg dan dat u deze later weer inschakelt.

Norton Firewall-diagnose

Verkeersregels

Programmaregels

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v38173932_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 07/11/2011