Prestatiewaarschuwingen configureren

Gebruik de optie Prestatiewaarschuwing om prestatiewaarschuwingen te ontvangen wanneer een programma of proces ineens intensiever gebruikmaakt van systeemresources.

U kunt de volgende opties gebruiken om prestatiewaarschuwingen te configureren:

Uit

Hiermee worden prestatiewaarschuwingen uitgeschakeld.

Selecteer deze optie als u geen prestatiewaarschuwingen van Norton 360 Online wilt ontvangen.

Aan

Hiermee worden prestatiewaarschuwingen ingeschakeld.

Selecteer deze optie als Norton 360 Online prestatiewaarschuwingen moet weergeven wanneer een programma of proces de drempel voor het gebruik van systeembronnen overschrijdt.

De optie Prestatiewaarschuwing is standaard ingeschakeld.

Alleen logboekvermelding

Hiermee wordt het gebruik van systeemresources gecontroleerd en vastgelegd.

Selecteer deze optie als Norton 360 Online alleen het gebruik van systeemresources moet controleren van elk programma of proces dat op uw computer wordt uitgevoerd.

Wanneer een programma of proces de drempel voor het gebruik van systeemresources overschrijdt, legt Norton 360 Online deze details vast in het venster Beveiligingsgeschiedenis. Onder de categorie Prestatiewaarschuwing in het venster Beveiligingsgeschiedenis kunt u details bekijken die betrekking hebben op prestatiewaarschuwingen.

Prestatiewaarschuwingen configureren

 1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

 2. Klik in het venster Instellingen onder Gedetailleerde instellingen op Beheerinstellingen.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit in de rij Prestatiewaarschuwing onder Prestatiecontrole :

  • Zet de schakelaar Prestatiewaarschuwing op Uit om prestatiewaarschuwingen uit te schakelen.

  • Zet de schakelaar Prestatiewaarschuwing op Aan om prestatiewaarschuwingen in te schakelen.

  • Zet de schakelaar Prestatiewaarschuwing op Alleen logboekvermelding om prestatiewaarschuwingen te onderdrukken.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit onder Waarschuwing voor intensief gebruik van :

  • Als Norton 360 Online het CPU-gebruik moet controleren, zet u de schakelaar CPU op Aan door deze naar links te schuiven.

  • Als Norton 360 Online het geheugengebruik moet controleren, zet u de schakelaar Geheugen op Aan door deze naar links te schuiven.

  • Als Norton 360 Online het schijfgebruik moet controleren, zet u de schakelaar Schijf op Aan door deze naar links te schuiven.

  • Als Norton 360 Online het ingangenaantal moet controleren, zet u de schakelaar Ingangen op Aan door deze naar links te schuiven. Deze optie is standaard uitgeschakeld.

 5. Klik op Toepassen en vervolgens op Sluiten.

Over prestatiewaarschuwingen

Het profiel van de resourcedrempel configureren

Programma's uitsluiten van prestatiewaarschuwingen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v36700888_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 04/10/2011