Andere producten

De resultaten van reputatiescans

U kunt verschillende typen reputatiescans uitvoeren om verdachte of kwetsbare programma's op uw computer op te sporen. Met Norton 360 Online kunt u handmatig de volgende reputatiescans uitvoeren:

 • Snelle reputatiescan

 • Volledige reputatiescan

 • Aangepaste reputatiescan

Wanneer u een snelle reputatiescan uitvoert, scant Norton 360 Online de Bestanden die aandacht vereisen in de actieve processen en geladen programma's. Wanneer u een volledige reputatiescan uitvoert, scant Norton 360 Online alle beschikbare bestanden die aandacht vereisen op uw computer. Wanneer u een aangepaste reputatiescan uitvoert, laat Norton 360 Online u de te scannen stations, mappen of bestanden selecteren.

Reputatiescan filtert de bestanden op basis van bepaalde filtercriteria. Vervolgens wordt een Insight-netwerkscan op de gefilterde bestanden uitgevoerd. Reputatiescan filtert EXE-, SCR-, SYS-, DLL-, DRV-, OCX- en MSI-bestanden en analyseert ze.

Norton 360 Online geeft informatie over de reputatie van gescande bestanden weer in het venster Norton-reputatiescan.

Norton 360 Online consolideert de reputatiegegevens van uw recentste scan en geeft deze weer in verschillende grafische indelingen.

Boven in het venster Norton-reputatiescan worden de volgende statistieken weergegeven:

 • Met de grafiek Vertrouwensniveau wordt het gemiddelde vertrouwensniveau van bestanden op uw computer weergegeven. Bovendien wordt het gemiddelde vertrouwensniveau weergegeven van bestanden die Symantec analyseert in de Norton Community.

 • Met de grafiek Gangbaar wordt het gemiddelde van de hoge gangbaarheid bij gebruikers van bestanden op uw computer weergegeven. Bovendien wordt het gemiddelde van de hoge gangbaarheid bij gebruikers weergegeven van bestanden die Symantec analyseert in de Norton Community.

 • Met de grafiek Stabiliteit wordt het gemiddelde aantal betrouwbare bestanden op uw computer weergegeven. Bovendien wordt het gemiddelde aantal betrouwbare bestanden weergegeven die Symantec analyseert in de Norton Community.

  Stabiliteitsclassificaties kunnen variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.

 • Het venster Norton Network geeft de gegevens over de bekende goede en slechte bestanden weer.

  U kunt het aantal vertrouwde bestanden bekijken dat beschikbaar is op uw computer. U kunt ook zien hoeveel bestanden Symantec in totaal analyseert binnen de Norton Community.

U kunt alleen details weergeven als u een internetverbinding hebt. Norton 360 Online maakt een verbinding met de Symantec-servers om de reputatiegegevens op te halen.

In het onderste deel van het venster Norton-reputatiescan worden de reputatiegegevens van alle gescande items weergegeven. Voor elk gescand item kunt u de volgende details bekijken:

Bestandsnaam

Geeft de bestandsnaam en het bestandstype aan.

U kunt op een bestandsnaam klikken in het venster File Insight voor extra informatie over dat bestand.

Vertrouwensniveau

Geeft het vertrouwensniveau aan dat aan een bestand is toegewezen.

Symantec analyseert specifieke informatie over een bestand zoals de digitale handtekening en de hash-waarde om het vertrouwensniveau van een bestand te bepalen. Symantec classificeert het bestand op basis van de statistische evaluatie die wordt uitgevoerd met behulp van de Norton Community Watch-gegevens en analyse door Symantec.

Symantec wijst de volgende vertrouwensniveaus aan reputatiebestanden toe:

 • Vertrouwd : Symantec heeft sterke aanwijzingen dat het bestand vertrouwd wordt.

 • Goed : Symantec heeft sterke aanwijzingen dat het bestand vertrouwd wordt.

 • Niet bewezen : Symantec heeft onvoldoende informatie over het bestand om het een vertrouwensniveau toe te wijzen.

 • Laag : Symantec heeft enkele aanwijzingen dat het bestand niet vertrouwd is.

 • Slecht : Symantec heeft sterke aanwijzingen dat het bestand niet vertrouwd wordt.

Als u een bestand hebt met het vertrouwensniveau Laag of Slecht, geeft Norton 360 Online een rood kruisje (x) naast het vertrouwensniveau weer. Klik op het rode kruisje (x) om het verdachte bestand in quarantaine te plaatsen.

Gangbaarheid

Geeft aan hoe vaak het bestand door de community wordt gebruikt.

De zoekresultaten worden in de volgende categorieën gegroepeerd:

 • Erg weinig gebruikers : Geeft de bestanden weer die heel weinig gangbaar zijn bij gebruikers.

 • Weinig gebruikers : Geeft de bestanden weer die gemiddeld gangbaar zijn bij gebruikers.

 • Veel gebruikers : Geeft de bestanden weer die uiterst gangbaar zijn bij gebruikers.

Op basis van het communitygebruik kunt u ook de authenticiteit van het bestand te bepalen. Symantec maakt gebruik van een strenge statistische methode om het vertrouwensniveau van een bestand te evalueren en het als een betrouwbaar bestand te classificeren.

Resourcegebruik

Geeft aan hoeveel systeemresources het bestand gebruikt.

De gebruiksniveaus zijn:

 • Laag : Hiermee wordt aangegeven dat het bestand een minimumhoeveelheid systeemresources gebruikt.

 • Gemiddeld : Hiermee wordt aangegeven dat het bestand een gemiddelde hoeveelheid systeemresources gebruikt.

 • Hoog : Hiermee wordt aangegeven dat het bestand een maximumhoeveelheid systeemresources gebruikt.

 • Onbekend : Hiermee wordt aangegeven dat het bestand niet actief is geweest op uw computer.

Stabiliteit

Hiermee wordt de stabiliteitsclassificatie van het bestand aangegeven.

De stabiliteitsclassificatie hangt af van hoe vaak het programma crasht. Er zijn de volgende stabiliteitsclassificaties:

 • Betrouwbaar Hiermee wordt aangegeven dat het programma betrouwbaar is.

 • Stabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma relatief stabiel is. Soms kan het echter crashen.

 • Enigszins onstabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma enigszins onstabiel is.

 • Onstabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma onstabiel is.

 • Zeer onstabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma regelmatig crasht.

 • Onbekend : Hiermee wordt aangegeven dat de crashgeschiedenis van het programma niet bekend is.

Stabiliteitsclassificaties kunnen variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.

Reputatiescan

De Norton 360 Online-scans

Insight-netwerkscan

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v36692172_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 23/04/2011