Andere producten

Bedreiging gedetecteerd

Het venster Bedreiging gedetecteerd bevat de opties waarmee u een actie kunt selecteren die u wilt uitvoeren op een beveiligingsrisico in quarantaine.

Dit venster geeft de algemene gegevens weer over het risico dat in quarantaine is geplaatst: de invloed die het op uw computer kan hebben en de aanbevolen actie. In dit venster wordt ook informatie over het resourcegebruik, community-gebruik en de ernst van het risico weergegeven. Het resourcegebruik toont het effect van het risico op de prestaties van uw computer. U kunt de informatie over het community-gebruik benutten om de authenticiteit van het bestand te beoordelen. Naast deze details kan de URL weergegeven worden van de bron waaruit het risico is gedownload. Op basis van de informatie in dit venster kunt u beslissen welke actie u op het risico wilt uitvoeren.

In het venster Bedreiging gedetecteerd vindt u verschillende opties waarmee u een actie voor het in quarantaine geplaatste beveiligingsrisico kunt selecteren. Welke opties in het venster verschijnen, is afhankelijk van het type en de ernst van het risico. Met behulp van deze opties kunt u een toepasselijke actie voor het risico selecteren.

Hieronder volgen een aantal opties die in dit venster beschikbaar zijn:

Dit bestand verwijderen

Hiermee wordt het geselecteerde beveiligingsrisico van uw computer verwijderd en in quarantaine geplaatst.

Herstellen

Hiermee wordt het geselecteerde quarantaine-item naar zijn oorspronkelijke locatie geretourneerd.

Deze optie is alleen beschikbaar voor items die handmatig in quarantaine zijn geplaatst.

Dit bestand herstellen en uitsluiten

Hiermee wordt het geselecteerde item zonder reparatie uit de quarantaine teruggeplaatst op zijn oorspronkelijke locatie en wordt het item in latere scans uitgesloten van detectie

Deze optie is beschikbaar voor gedetecteerde bedreigingen die wel en geen virussen zijn.

Uit geschiedenis verwijderen

Hiermee kunt u het geselecteerde Item in quarantaine uit het logbestand van de Beveiligingsgeschiedenis verwijderen.

Verzenden aan Symantec

Geeft het geselecteerde Item in quarantaine door aan Symantec voor de evaluatie van het veiligheidsniveau

U kunt deze optie gebruiken als u vermoedt dat een item is geïnfecteerd, zelfs als scans dit niet als een risico hebben geïdentificeerd.

U kunt ook gedetailleerde informatie over het beveiligingsrisico oproepen via de koppeling Meer informatie onder aan het venster. De koppeling Meer informatie is alleen voor bepaalde beveiligingsrisico's beschikbaar. Wanneer u op de koppeling Meer informatie klikt, wordt de webpagina van Symantec geopend. Hierop wordt weergegeven wat u over het geselecteerde beveiligingsrisico moet weten.

U kunt ook het pictogram onder aan het venster gebruiken om gegevens uit dit venster naar het Klembord te kopiëren. Nadat u de inhoud naar het Klembord hebt gekopieerd, kunt u een document openen, de gegevens daarin plakken en het document opslaan.

Beveiligingsgeschiedenis

Het venster Bedreiging gedetecteerd

Items in Beveiligingsgeschiedenis bekijken

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v24777255_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 29/09/2011