Andere producten

Prestaties

System Insight biedt een centrale locatie waar u uw systeemactiviteiten kunt weergeven en controleren. Systeeminformatie geeft dergelijke informatie weer in het venster Prestaties. U kunt de maandelijkse geschiedenis bekijken van de belangrijke systeemactiviteiten die u de afgelopen drie maanden hebt uitgevoerd. U kunt de invloed van Norton 360 Online op de prestaties van uw computer analyseren.

U kunt de volgende opties gebruiken in het venster Prestaties :

Gebeurtenissengrafiek

Deze grafiek biedt een grafische weergave van belangrijke systeemactiviteiten.

De activiteiten bestaan uit programmainstallaties, programmadownloads, schijfoptimalisaties, bedreigingsdetecties, prestatiewaarschuwingen of Snelle scans. De activiteiten worden in de grafiek in de vorm van een pictogram of streep weergegeven. Aan de rechterkant van de grafiek wordt een beschrijving gegeven van de respectieve pictogrammen en strepen. U kunt de tabs boven aan de grafiek gebruiken om informatie te verkrijgen over de huidige maand en de afgelopen twee maanden. Het pop-upvenster dat verschijnt wanneer u de muisaanwijzer over een pictogram beweegt, biedt u informatie over de activiteit. Klik op de koppeling Details weergeven in de pop-up om het venster Beveiligingsgeschiedenis te openen met meer informatie over de activiteit.

Optimalisatie

Hiermee kunt u het opstartvolume optimaliseren om zo de opstarttijd van uw computer te verkorten.

Wanneer u het opstartvolume optimaliseert, worden bestanden op basis van hun gebruik gegroepeerd, zodat de bruikbare vrije ruimte op de schijf wordt gemaximaliseerd.

Prestatiegrafiek

Deze grafiek biedt een grafische weergave van uw CPU- en geheugengebruik.

De CPU-grafiek en de geheugengrafiek zijn realtimegrafieken van CPU- en geheugengebruik. In deze grafieken worden de prestaties voor elke seconde geregistreerd. De grafieken presenteren de prestaties van de afgelopen 90 minuten of vanaf het opstarten van de computer. De informatie in de grafieken wordt elke 15 seconden bijgewerkt.

De grafieken lopen van rechts naar links, met de meest recente informatie aan de rechterkant. Het blauwe patroon in de grafieken geeft het algehele systeemgebruik weer, en het gele patroon het Norton-specifieke gebruik. De grijze blokken met het label Niet actief geven de inactieve periode van uw computer weer. U kunt een optie voor Zoomen selecteren om de grafiekweergave te vergroten of historische gegevens voor de CPU- of geheugengrafiek op te halen.

U kunt de volgende opties van Zoomen gebruiken:

 • 10min

  Hiermee wordt de vergrote weergave van het CPU- of geheugengebruik gedurende de afgelopen 10 minuten gepresenteerd

 • 30min

  Hiermee wordt de vergrote weergave van het CPU- of geheugengebruik gedurende de afgelopen 30 minuten gepresenteerd

 • 90min

  Geeft de standaardprestatietijd van 90 minuten

 • 1D

  Hiermee worden de historische gegevens voor het CPU- of geheugengebruik van de afgelopen dag weergegeven

 • 1W

  Hiermee worden de historische gegevens voor het CPU- of geheugengebruik van de afgelopen week weergegeven

 • 1M

  Hiermee worden de historische gegevens voor het CPU- of geheugengebruik van de afgelopen maand weergegeven

Wanneer u op een willekeurig punt in de CPU-grafiek klikt, geeft Norton 360 Online een lijst met processen weer die op dat punt een maximaalaantal resources gebruiken. Het geeft ook het percentueel gebruik voor elk proces weer. U kunt op een proces in de lijst klikken om meer informatie te krijgen over het proces in het venster File Insight.

Wanneer u op een willekeurige plaats in de geheugengrafiek klikt, ziet u in Norton 360 Online de drie processen die op dat moment het meeste geheugen gebruiken. U ziet ook het exacte geheugenvolume dat elk proces gebruikt. U kunt op een proces in de lijst klikken om meer informatie te krijgen over het proces in het venster File Insight.

Norton-taken

Hiermee opent u het venster Norton-taken met informatie over de Norton-specifieke taken die op dat moment op de achtergrond worden uitgevoerd.

Deze informatie omvat het tijdstempel, de duur en de status van de achtergrondtaken. Tevens wordt aangegeven welk type voeding nodig is voor het uitvoeren een taak en of een taak is uitgevoerd terwijl de computer inactief was. U kunt een achtergrondtaak ook starten of stoppen. U kunt bovendien de Stille modus in- of uitschakelen en de time-out bij inactiviteit opgeven via het venster Norton-taken.

Insight-beveiliging

Hiermee opent u het venster Norton Insight-netwerk met informatie over de bekende betrouwbare en schadelijke bestanden.

Deze informatie bestaat uit het aantal bestanden dat Symantec in totaal analyseert binnen de Norton Community de status van de internetverbinding.

Toepassingsclassificatie

Hiermee opent u het venster Norton Insight - Toepassingsclassificatie met informatie over de Bestanden die aandacht vereisen.

Deze informatie bestaat uit bestandsnaam, vertrouwensniveau, gangbaarheid, resourcegebruik en stabiliteitsclassificaties.

Opstartbeheer

Biedt u de lijst met programma's die zijn opgenomen in het opstartmenu. U kunt instellen of Opstartbeheer deze programma's uitvoert wanneer u de computer start. U kunt het starten van de programma's ook uitstellen en ze handmatig uitvoeren via Opstartbeheer. Op deze manier kunt u de prestaties van uw computer verbeteren.

U kunt een programma uitschakelen en de prestaties van uw computer meten wanneer u deze de volgende keer opstart.

Deze informatie bestaat uit een programmanaam, het community- en resourcegebruik, of het programma een opstartitem is en of dit item wordt gestart met een vertraging.

U kunt ook via de koppeling Meer informatie de online zelfstudiepagina openen voor meer informatie.

Systeeminformatie

Het venster Prestaties openen

Het opstartvolume optimaliseren

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v23953979_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 17/10/2011