Details van een kwetsbare toepassing weergeven

In het venster Bescherming van kwetsbare punten verschijnt de lijst met programma's op uw computer die ontvankelijk zijn voor schadelijke aanvallen. Bovendien kunt u details van de kwetsbaarheden in een programma bekijken. In het venster Details van programmakwetsbaarheid ziet u de namen van de aanvalshandtekeningen die door Inbraakpreventie worden gebruikt om pogingen om de kwetsbaarheden in het programma uit te buiten, te detecteren.

Als u op een aanvalshandtekening klikt, wordt aanvullende informatie over die handtekening op de Symantec Security Response-website weergegeven.

In het venster Handtekeningen voor inbraak van Inbraakpreventie kunt u een lijst met aanvalshandtekeningen bekijken. Inbraakpreventie maakt gebruik van deze lijst met handtekeningen om verdachte activiteiten te detecteren en te blokkeren. U kunt een handtekening in de lijst uitschakelen als Norton 360 Online deze van controle moet uitsluiten. De lijst Details van programmakwetsbaarheden bevat geen handtekeningen die u in het venster Handtekeningen voor inbraak hebt uitgeschakeld. Standaard zijn alle handtekeningen in het venster Handtekeningen voor inbraak ingeschakeld. Laat de handtekeningen ingeschakeld tenzij u een gegronde reden hebt om ze uit te schakelen. Als u een handtekening uitschakelt, stelt u uw computer mogelijk bloot aan aanvallen.

Details van een kwetsbare toepassing weergeven

  1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Taken.

  2. Klik in het venster Taken onder Algemene taken op Bescherming van kwetsbare punten controleren.

  3. Klik in het venster Bescherming van kwetsbare punten in de kolom Programma op de naam van het programma waarvan u de details wilt weergeven.

  4. Bekijk in het venster Details van programmakwetsbaarheid de handtekeningdetails van het programma.

  5. Als u extra informatie over de handtekening wilt weergeven, klikt u op de handtekeningnaam.

  6. Klik na het bekijken van de kwetsbaarheidsdetails in het venster Details van programmakwetsbaarheid op Sluiten.

  7. Klik in het venster Bescherming van kwetsbare punten op Sluiten.

Bescherming van kwetsbare punten

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920618_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 14/03/2011