Informatie over uw systeemactiviteiten weergeven

Dankzij Systeeminformatie kunt u in het venster Prestaties gegevens bekijken van de systeemactiviteiten die u hebt uitgevoerd of die in de afgelopen drie maanden hebben plaatsgevonden. De activiteiten bestaan uit programmainstallaties, programmadownloads, schijfoptimalisaties, bedreigingsdetecties, prestatiewaarschuwingen of snelle scans. U kunt de tabs boven aan de gebeurtenissengrafiek gebruiken om informatie te verkrijgen over de huidige maand en de afgelopen twee maanden. De gebeurtenissengrafiek boven aan het venster Prestaties geeft elke activiteit als pictogram of streep weer. De beschrijving van elk pictogram en elke streep staat onder aan de grafiek. Het pop-upvenster dat verschijnt wanneer u de muisaanwijzer over een pictogram beweegt, biedt u informatie over de activiteit. De gegevens bestaan uit de datum waarop een activiteit is uitgevoerd en het aantal activiteiten dat u op deze datum hebt uitgevoerd. De koppeling Details bekijken biedt extra informatie over de activiteit in het venster Beveiligingsgeschiedenis.

Informatie over uw systeemactiviteiten weergeven

  1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Prestaties.

  2. Klik boven aan de gebeurtenissengrafiek op de tab van een maand in het venster Prestaties om de informatie te bekijken.

  3. Beweeg de muisaanwijzer over het pictogram of de streep in de gebeurtenissengrafiek voor een activiteit.

  4. In het pop-upvenster dat verschijnt kunt u de details van de activiteit bekijken.

  5. Als de optie Details weergeven in het pop-upvenster verschijnt, klikt u hierop om extra details weer te geven in het venster Beveiligingsgeschiedenis.

Controle van systeemactiviteiten

Systeeminformatie

Beveiligingsgeschiedenis

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920554_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 29/03/2011