Andere producten

Opties voor back-upinstellingen in- of uitschakelen

Norton 360 Online biedt u diverse opties om uw back-upinstellingen te beheren. Met de back-upinstellingen van Norton 360 Online hebt u toegang tot de back-updetails van een bepaald bestand via pictogramoverlays van de back-upstatus, zonder het product te openen. U kunt de pictogramoverlays gebruiken om de back-upstatus van een bestand of map te bekijken. U kunt ook de pagina Eigenschappen van een bestand gebruiken om de back-upstatus van uw back-upsets te bekijken.

Wanneer de optie Overlays van back-upstatus is ingeschakeld, voegt Norton 360 Online een pictogram van de back-upstatus toe aan de bestanden op basis van de volgende voorwaarden:

 • De bestanden behoren tot een back-upbestandscategorie die u in een van de back-upsets hebt opgenomen.

 • De bestanden bevinden zich in een bron die u in een van de back-upsets hebt opgenomen.

In de volgende tabel worden de pictogramoverlays van de back-upstatus voor de bestanden op uw computer weergegeven:

Groen pictogram met een vinkje

geeft aan dat er een back-up van het bestand is gemaakt

Als u het bestand wijzigt, verandert het pictogram in een blauw pictogram met pijlen.

Blauw pictogram met pijlen

geeft aan dat er nog geen back-up van het bestand is gemaakt

Dit pictogram wordt groen wanneer Norton 360 Online automatisch een back-up van het bestand maakt tijdens inactiviteit.

Grijs pictogram met een schuine streep

geeft aan dat het bestand is uitgesloten van de back-up

Norton 360 Online geeft de back-upstatus van een bestand als Uitgeschakeld weer als u het uitsluit van de back-upsets.

Back-up van Norton 360 Online geeft de Norton Backup Drive weer in Windows Verkenner nadat u een back-up hebt geconfigureerd. Norton Backup Drive bevat een lijst met back-updoelen waar de back-ups van uw bestanden staan.

U kunt de optie Contextmenu gebruiken om een bestand of map toe te voegen aan of uit te sluiten van uw back-upsets wanneer u er met de rechtermuisknop op klikt. U kunt deze optie gebruiken nadat u de back-up geconfigureerd hebt in het venster Back-upsets beheren.

U kunt de optie Eigenschappenpagina gebruiken om meer informatie over de pictogrammen van de back-upstatus te bekijken. Wanneer u met de rechtermuisknop klikt op een bestand waarvan u een back-up hebt gemaakt en de bestandseigenschappen bekijkt, kunt u de back-updetails op het tabblad Back-up zien. Op het tabblad Back-up wordt de status van het bestand voor elke back-upset en de laatste back-uptijd weergegeven.

U kunt deze opties uitschakelen als u de pictogrammen en back-upstatussen niet wilt zien.

Opties voor back-upinstellingen uitschakelen

 1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

 2. Klik in het venster Instellingen, onder Gedetailleerde instellingen, op Back-upinstellingen.

 3. In het venster Back-upinstellingen voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u pictogramoverlays wilt uitschakelen, zet u in de rij Overlays van back-upstatus de Aan/Uit -schakelaar op de Uit-positie door deze naar rechts te schuiven.

  • Als u Norton Backup Drive wilt uitschakelen, zet u in de rij Norton Backup Drive de Aan/Uit -schakelaar op de Uit-positie door deze naar rechts te schuiven.

  • Als u het back-upmenu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt, wilt uitschakelen, zet u in de rij Contextmenu de Aan/Uit -schakelaar op de Uit-positie door deze naar rechts te schuiven.

  • Als u het tabblad Back-up op de pagina Eigenschappen wilt uitschakelen, zet u in de rij Eigenschappenpagina de Aan/Uit -schakelaar op de Uit-positie door deze naar rechts te schuiven.

 4. Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

Opties voor back-upinstellingen inschakelen

 1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

 2. Klik in het venster Instellingen, onder Gedetailleerde instellingen, op Back-upinstellingen.

 3. In het venster Back-upinstellingen voert u een van de volgende handelingen uit:

  • Als u pictogramoverlays wilt inschakelen, zet u in de rij Overlays van back-upstatus de Aan/Uit -schakelaar op de Aan-positie door deze naar links te schuiven.

  • Als u Norton Backup Drive wilt inschakelen, zet u in de rij Norton Backup Drive de Aan/Uit -schakelaar op de Aan-positie door deze naar links te schuiven.

  • Als u het back-upmenu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt, wilt inschakelen, zet u in de rij Contextmenu de Aan/Uit -schakelaar op de Aan-positie door deze naar links te schuiven.

  • Als u het tabblad Back-up op de pagina Eigenschappen wilt inschakelen, zet u in de rij Eigenschappenpagina de Aan/Uit -schakelaar op de Aan-positie door deze naar links te schuiven.

 4. Klik in het venster Instellingen op Toepassen.

Back-upinstellingen

Een back-up van de bestanden maken

Bestanden herstellen

Norton Back-up maken en herstellen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v19829044_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 03/11/2011