Andere producten

Back-upset

Met Norton 360 Online kunt u meerdere sets back-upconfiguraties maken. Een configuratie is een verzameling regels en wordt een back-upset genoemd. U kunt instellen van welke bestanden u een back-up wilt maken, op welke locatie u de back-up wilt opslaan en wanneer u back-ups wilt maken. Door meerdere back-upsets te maken, kunt u van verschillende bestandscombinaties of bestandscategorieën een back-up maken op verschillende locaties.

U kunt de volgende taken uitvoeren:

  • U kunt meerdere back-upsets maken met verschillende regelsets. U kunt bijvoorbeeld een back-upset maken om foto's op een lokale vaste schijf op te slaan. En een andere back-upset om video's op een cd op te slaan. U kunt voor elke back-upset verschillende planningen configureren.

  • U kunt een back-upset wijzigen om bestanden of bestandscategorieën op te nemen of uit te sluiten of een andere back-upbestemming te kiezen voor de opslag van uw back-upbestanden. U kunt het schema van een back-upset wijzigen. U kunt een back-upset ook hernoemen als de naam van de back-upset geen juiste beschrijving meer geeft nadat u de regels hebt aangepast.

  • U kunt een back-upset verwijderen als u deze niet meer nodig hebt. U kunt een nieuwe back-upset maken om vanaf het begin back-ups te maken van uw bestanden.

Op het tabblad Overzicht in het venster Back-upsets beheren wordt de set regels weergegeven die u voor elke back-upset hebt geconfigureerd. U kunt in de vervolgkeuzelijst Naam van de back-upset een back-upset selecteren om de regels van die set weer te geven. om te zien welke bestanden of bestandscategorieën Norton 360 Online op de verschillende back-uplocaties opslaat. Indien noodzakelijk kunt u de regels ook wijzigen. Bovendien kunt u de datum en tijd van de laatste back-upactiviteiten in een back-upset bekijken.

Een nieuwe back-upset maken

Back-upsets wijzigen of hernoemen

Een back-upset verwijderen

Norton Back-up maken en herstellen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v19828918_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 28/10/2011