Back-upinstellingen

U kunt de back-upinstellingen van Norton 360 Online gebruiken om de back-up van uw systeem te configureren.

Met Norton 360 Online Backup kunt u de volgende taken uitvoeren:

 • Bestanden selecteren waarvan u een back-up wilt maken.

 • De locatie kiezen waar u de back-upbestanden wilt opslaan.

 • Een schema voor het uitvoeren van een back-up maken.

Als aanvulling op de back-uptaken hebt u met de back-upinstellingen van Norton 360 Online gemakkelijk toegang tot de back-upstatus van een bepaald bestand, zonder het product te openen. Via het venster Back-upinstellingen kunt u de back-up in- of uitschakelen.

Onder Back-up hebt u de volgende opties:

Back-up beheren

Hiermee kunt u configureren waarvan en wanneer u back-ups wilt maken, en waar u deze wilt opslaan

U kunt de optie Configureren gebruiken om de bron, het doel en de planning van de back-up op te geven.

Overlays van back-upstatus

Hiermee kunt u de back-upstatus van een bestand weergeven door de overlay van de status aan het pictogram van het bestand toe te voegen

De overlays van de status die worden weergegeven zijn:

 • Groen pictogram met een vinkje

  geeft aan dat er een back-up van het bestand is gemaakt

  Als u het bestand wijzigt, verandert het pictogram in een blauw pictogram met pijlen.

 • Blauw pictogram met pijlen

  geeft aan dat er nog geen back-up van het bestand is gemaakt

  Dit pictogram wordt groen wanneer Norton 360 Online automatisch een back-up van het bestand maakt tijdens inactiviteit.

 • Grijs pictogram met een schuine streep

  geeft aan dat het bestand is uitgesloten van de back-up

  Norton 360 Online geeft de back-upstatus van een bestand als Uitgeschakeld weer als u het uitsluit van de back-upsets.

Norton Backup Drive

Hiermee kunt u in de Windows Verkenner, de lijst met back-updoelen bekijken waar back-ups van uw bestanden zijn gemaakt.

U kunt ook een bestand toevoegen aan een back-upset en een bestand verwijderen uit een back-upset. Bovendien kunt u een bestand uit een back-upset herstellen naar uw aangepaste locatie op de Norton Backup Drive.

Contextmenu

Hiermee kunt u een bestand of map toevoegen aan of uitsluiten van een back-upset via het snelmenu dat verschijnt als u met de rechtermuisknop klikt.

U kunt deze optie gebruiken nadat u de back-up hebt geconfigureerd in het venster Back-upsets beheren. U ziet een lijst van alle beschikbare back-upsets voor gemakkelijke back-ups.

Eigenschappenpagina

Hiermee kunt u op het tabblad Back-up op de eigenschappenpagina van het bestand de back-upstatus bekijken van elke back-upset die u in uw back-up hebt opgenomen.

U ziet een lijst van alle beschikbare back-upsets samen met de datum en tijd van de laatste back-up. Bovendien wordt de overeenkomende pictogramoverlay weergegeven die aangeeft of het bestand opgenomen is in of uitgesloten is van een bepaalde back-upset.

Back-ups

Instellingen van Norton 360 Online

Norton 360 Online-instellingen aanpassen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19650995_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 27/10/2011