Andere producten

Opstartbeheer

Met Opstartbeheer kunt u uw opstartprogramma's beheren en controleren om de prestaties van uw computer bij het opstarten te verbeteren.

Met Opstartbeheer kunt u programma's met de volgende extensies beheren:

 • Uitvoerbare Windows-bestanden (.exe)

 • Windows-systeembestanden (.sys)

 • Dynamic link library-bestanden (.dll)

 • ActiveX-controlebestanden (.ocx)

U kunt de volgende gegevens bekijken in het venster Opstartbeheer :

Programmanaam

Toont de naam van de programma's die zijn opgenomen in de opstartprogramma's

Deze informatie helpt u te bepalen of u dit programma wilt uitvoeren tijdens het opstarten of op een later tijdstip wilt starten. U kunt ook op een programmanaam klikken om gedetailleerde informatie over het programma te bekijken in het venster File Insight.

Het venster File Insight wordt alleen weergegeven voor de EXE- of MSI-bestanden:

Community-gebruik

Hiermee kunt u het community-gebruik van het programma bekijken om te zien hoe populair het is

Symantec maakt gebruik van een strikte statistische methode om het vertrouwensniveau van het programma te evalueren en het als een betrouwbaar programma te classificeren.

Resourcegebruik

Toont de details over het resourcegebruik van een programma en de invloed van het programma op het algehele CPU-gebruik van uw computer

Hier ziet u ook het prestatieniveau van het programma wanneer u zich de volgende keer bij uw computer aanmeldt.

Aan/Uit

Hier kunt u zien of het programma tijdens het opstarten wordt uitgevoerd

Met deze optie kunt u een programma in- of uitschakelen tijdens het opstarten. Standaard zijn alle programma's ingeschakeld. Wanneer u het selectievakje uitschakelt, wordt Uit als status weergegeven. Schakelt u het in, dan wordt de status Aan.

Opstartvertraging

Geeft aan of is ingesteld dat het opstartitem op een later tijdstip moet starten

Met deze optie kunt u de start van een programma vertragen als u de computer aanzet.

Als u het selectievakje inschakelt, wordt het programma niet uitgevoerd tijdens het opstarten, maar op een later moment. Als u het selectievakje uitschakelt, wordt het programma tijdens het opstarten uitgevoerd.

Norton 360 Online stelt de start van de vertraagde programma's met vijf minuten uit. Het eerste vertraagde programma in het venster Opstartbeheer start vijf minuten nadat u uw computer hebt gestart. Elk volgend vertraagd programma wordt na een verdere vertraging van 10 seconden gestart.

Met de koppeling Vertraagde items nu uitvoeren kunt u handmatig alle opstartprogramma's uitvoeren die u hebt vertraagd.

Wanneer u een programma vertraagt met Norton 360 Online maar het later handmatig configureert om tijdens opstarten te worden uitgevoerd, werkt Norton 360 Online de opstartinstellingen voor dat programma automatisch bij.

Norton 360 Online geeft de informatie over het communitygebruik onder de volgende voorwaarden weer:

Soms komt het voor u dat er enkele opstartprogramma's ontbreken in de opstartlijst. Een opstartprogramma wordt om de volgende redenen door Norton 360 Online uit de lijst met opstartprogramma's verwijderd:

 • Wanneer u een programma uitschakelt dat een opstartinstelling heeft.

 • Wanneer u een programma bijwerkt dat mogelijk alle opstartinstellingen terugzet naar de standaardinstellingen.

 • Wanneer u een ander programma gebruikt om uw opstartprogramma's te beheren.

 • Wanneer u handmatig de registersleutels bewerkt.

Uitgeschakelde of vertraagde programma's blijven beschikbaar op uw computer. U kunt de vertraagde programma's handmatig uitvoeren voordat Norton 360 Online ze automatisch uitvoert na het verstrijken van duur van de opstartvertraging.

U vindt bovendien de volgende informatie onder aan het venster:

 • Het totale aantal toepassingen in de opstartset

 • Het totale aantal toepassingen dat tijdens het opstarten wordt uitgevoerd

 • Het totale aantal toepassingen waarvan de start wordt vertraagd

Via de koppeling Vertraagde items nu uitvoeren kunt u de programma's uitvoeren waarvoor een opstartvertraging is ingesteld.

Als u een opstartitem wilt toevoegen, kunt u uw opstartmap openen die beschikbaar is in uw Windows Start -menu en programma's naar wens toevoegen. Ga voor meer informatie over het toevoegen van programma's in Windows Startup naar de Microsoft-website voor technische ondersteuning of de online Help van Windows.

Opstartbeheer

Opstartitems in- of uitschakelen

Opstartitems beheren

Pc-afstelling

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v19213917_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 27/10/2011