Andere producten

Back-upsets beheren - Items opgenomen in of uitgesloten van back-up

In dit venster kunt u de bestanden en mappen beheren die u in een back-upset wilt opnemen of hiervan wilt uitsluiten.

Het venster toont de lijst met items die u uit de bestandscategorieën hebt verwijderd. De items die u uit de bestandscategorieën hebt verwijderd, worden als uitgesloten items weergegeven.

Norton 360 Online sluit standaard bepaalde mappen met programmagegevens en veelvoorkomende mappen met voorbeeldgegevens uit van de back-upset.

In Windows XP worden de volgende mappen uitgesloten:

  • C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Music\Sample Music\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Documents and Settings\All Users\Shared Documents\Shared Videos\Sample Videos\

In Windows Vista en Windows 7 worden de volgende mappen uitgesloten:

  • C:\Program Data\

  • C:\Users\Public\Public Music\Sample Music\

  • C:\Users\Public\Public Pictures\Sample Pictures\

  • C:\Users\Public\Public Videos\Sample Videos\

Als u echter sommige van deze mappen toch in uw back-upset wilt opnemen, selecteert u de map en klikt u op Verwijderen uit lijst. Vergeet niet de map met de optie Map opnemen toe te voegen aan de back-upset.

Norton 360 Online gebruikt de lijst met bestandsextensies in elke bestandscategorie om bestanden automatisch toe te voegen aan de back-up. Norton 360 Online voegt echter geen bestanden toe met een extensie die niet in de bestandscategorieën voorkomt.

U kunt dergelijke bestanden op de volgende manieren aan de back-up toevoegen:

  • Voeg de bestandsextensie van het bestand aan een geschikte bestandscategorie toe.

  • Voeg het bestand handmatig aan een back-upset toe.

De categorie Andere bestandstypen bevat de bestanden die Norton 360 Online niet aan een bestandscategorie toevoegt, en die u handmatig aan de back-upset kunt toevoegen.

Dit venster bevat de volgende sectie voor details van de bestanden of mappen:

Naam

Hiermee kunt u de details bekijken van de bestanden of mappen die u handmatig hebt opgenomen in of uitgesloten van de back-upset

U kunt de oorspronkelijke locatie van een back-upitem zien.

Type

Hiermee kunt u zien of het item dat u hebt opgenomen of uitgesloten, een bestand of een map is

Regel

Hiermee kunt u de status van een back-upitem bekijken

U kunt zien of het item is opgenomen in of uitgesloten van de back-up.

Via de volgende opties kunt u bestanden of mappen in de back-upset opnemen of ervan uitsluiten of verwijderen:

Bestand opnemen

Hiermee kunt u een bestand in uw back-up opnemen

U kunt een bestand opnemen dat Norton 360 Online automatisch aan elke bestandscategorie toevoegt.

U kunt ook een bestand opnemen dat Norton 360 Online niet automatisch aan elke bestandscategorie toevoegt. Als een opgenomen bestand niet tot een specifieke categorie behoort, voegt Norton 360 Online het bestand aan de categorie Andere bestandstypen toe.

U kunt ook de bestanden opnemen waarvan het mappad niet tot de geselecteerde back-upbronnen behoort. U selecteert bijvoorbeeld de map Mijn documenten als back-upbron en u wilt een back-up maken van een bestand dat zich buiten de map Mijn documenten bevindt. U kunt de koppeling Bestand opnemen gebruiken om het bestand voor back-up op te nemen.

Map opnemen

Hiermee kunt u een map met al zijn bestanden in uw back-up opnemen

Wanneer u een map opneemt met meerdere bestanden die tot verschillende bestandscategorieën behoren, neemt Norton 360 Online de bestanden in hun respectievelijke categorieën op. U hebt bijvoorbeeld een map die u aan uw back-up hebt toegevoegd, waarin zich een beeldbestand en een videobestand bevinden. Norton 360 Online voegt het beeldbestand aan de fotocategorie en het videobestand aan de videocategorie toe. De map verschijnt in beide bestandscategorieën die alleen de bestanden bevatten die tot de bestandscategorie behoren.

U kunt ook mappen opnemen die zich niet in de geselecteerde back-upbronnen bevinden. U selecteert bijvoorbeeld de map Mijn documenten als back-upbron en u wilt een back-up maken van een map die zich buiten de map Mijn documenten bevindt. U kunt Map opnemen gebruiken om de bestanden in die map voor back-up op te nemen.

Bestand uitsluiten

Hiermee kunt u een bestand van uw back-up uitsluiten.

U kunt een bestand uitsluiten dat Norton 360 Online automatisch aan elke bestandscategorie toevoegt.

U kunt ook een bestand uitsluiten dat Norton 360 Online niet automatisch aan elke bestandscategorie toevoegt. Als een uitgesloten bestand niet tot een specifieke categorie behoort, neemt Norton 360 Online het bestand in de categorie Andere bestandstypen toe op.

U kunt ook de bestanden uitsluiten waarvan het mappad niet tot de geselecteerde back-upbronnen behoort. U selecteert bijvoorbeeld de map Mijn documenten als back-upbron en u wilt een bestand uitsluiten dat zich in de map Mijn documenten bevindt. U kunt de koppeling Bestand uitsluiten gebruiken om het bestand van de back-up uit te sluiten.

Map uitsluiten

Hiermee kunt u een map van uw back-up uitsluiten.

U kunt de bestanden uitsluiten in een map die Norton 360 Online automatisch aan elke bestandscategorie toevoegt.

U kunt ook de mappen uitsluiten waarvan het mappad niet tot de geselecteerde back-upbronnen behoort. U selecteert bijvoorbeeld de map Mijn documenten als back-upbron en u wilt een map uitsluiten die zich in de map Mijn documenten bevindt. U kunt de koppeling Bestand uitsluiten gebruiken om de mappen van de back-up uit te sluiten.

Uit lijst verwijderen

Hiermee kunt u de bestanden of mappen verwijderen die u handmatig hebt opgenomen in of uitgesloten van de back-up

Via de koppeling Uit lijst verwijderen kunt u de items verwijderen die u wilt opnemen of uitsluiten. Met deze verwijdering worden de verwijderde items weer in de respectievelijke bestandscategorieën teruggeplaatst.

Bestanden en mappen aan een back-upset toevoegen

Bestanden en mappen van een back-upset uitsluiten

Een back-upset verwijderen

Back-upsets wijzigen of hernoemen

Oplossingen voor back-upproblemen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v19213798_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 25/07/2011