Beheren Back-upsets - E-mail

Norton 360 Online biedt veelzijdige, makkelijk te gebruiken back-upfunctionaliteit. U kunt aangeven waarvan u een back-up wilt maken, waar u de back-up wilt opslaan, en wanneer u de back-up wilt maken en de details wilt controleren. Met Norton 360 Online kunt u ook meerdere back-upinstellingen configureren en als back-upsets met een naam opslaan.

U kunt ook de koppeling Meer informatie over back-ups boven in het venster Back-upsets beheren gebruiken om meer te weten te komen over het gebruik van de uitgebreide functies voor back-ups.

Op het tabblad Overzicht in het venster Back-upsets beheren kunt u de verschillende back-upinstellingen selecteren en bekijken. Via het tabblad Overzicht kunt u meer activiteiten met betrekking tot back-upsets uitvoeren. De sectie Back-upsetoverzicht bevat een overzicht van de instellingen voor elke back-upset. De sectie Dingen die u kunt doen toont de activiteiten die u kunt uitvoeren om uw back-upsets te beheren.

In de sectie Back-upsetoverzicht staan de huidige back-upsetselectie en de opgeslagen instellingen voor de back-upset.

In de sectie Back-upsetoverzicht staan de volgende gegevens:

Naam van back-upset

Toont de naam van de back-upset die u hebt opgeslagen

U kunt uit verschillende back-upsets een back-upset kiezen en de details van back-upsets bekijken.

Als u geen back-upset hebt opgeslagen, toont Norton 360 Online de standaardnaam voor de back-upset als Standaardset.

Wat (Bestanden waarvan een back-up moet worden gemaakt)

Toont de koppeling Voorbeeld waarmee u de gehele lijst kunt zien met bestanden die in een back-upset moeten worden opgenomen.

U kunt op de koppeling Wat klikken om naar het tabblad Wat te gaan en de instellingen aan te passen.

Waar (Back-uplocatie)

Toont de doellocatie die u hebt geselecteerd voor de back-ups van uw bestanden

De volgende opties zijn beschikbaar voor het maken van back-ups:

 • De lijst met lokale stations op uw computer

 • De cd-stations op uw computer

 • Een extra flashstation, externe vaste schijf of iPod

U kunt op de koppeling Waar klikken om naar het tabblad Waar te gaan en de instellingen aan te passen.

Wanneer (Back-upschema)

Toont het schema dat u hebt opgesteld om een back-up van uw bestanden te maken

U kunt de volgende instellingen tegenkomen:

 • Automatisch

 • Wekelijks

 • Maandelijks

 • Handmatig

U kunt op de koppeling Wanneer klikken om naar het tabblad Wanneer te gaan en de instellingen aan te passen.

Laatste start

Toont de datum en tijd waarop de back-up voor het laatst is uitgevoerd

Als er geen back-ups zijn gemaakt, staat op het tabblad Overzicht dat er geen recente back-ups zijn.

In de sectie Dingen die u kunt doen staan de volgende opties:

Deze back-upset verwijderen

U kunt nieuwe back-upsets maken en configureren.

Wanneer u een nieuwe back-upset maakt, verandert de huidige back-upset in de nieuwe back-upset die u hebt gemaakt. De nieuwe back-upset heeft dezelfde instellingen als de standaardback-upinstellingen. U kunt de instelllingen wijzigen om deze op u behoeften af te stemmen.

U kunt maximaal 10 back-upsets maken in Norton 360 Online.

Back-upset verwijderen

U kunt uw back-upset verwijderen en bestanden waarvan al een back-up is gemaakt in de geselecteerde back-upset.

Wanneer u op de optie Back-upset verwijderen klikt, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • Back-upset verwijderen

  De back-upset verwijderen.

 • Back-upset en -bestanden verwijderen

  De back-upset verwijderen en de bestanden die beschikbaar zijn in de back-upset.

Wanneer slechts één back-upset beschikbaar is, kunt u deze niet verwijderen.

Wanneer een back-upset wordt verwijderd, worden de back-updetails van de bestanden in de verwijderde back-upset ook gewijzigd. Zo worden de pictogramoverlays en het tabblad Back-up in de bestandseigenschappen van het bestand niet langer weergegeven.

Naam van back-upset wijzigen

U kunt de naam van een bestaande back-upset wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u de back-upinstellingen hebt gewijzigd.

U kunt de naam van de standaardback-upset ook wijzigen.

Een nieuwe back-upset maken

Back-upsets wijzigen of hernoemen

Voorbereiding voor back-ups

Back-upset

Oplossingen voor back-upproblemen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19213795_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 01/11/2011