Beheren Back-upsets - E-mail

Norton 360 Online biedt veelzijdige, makkelijk te gebruiken back-upfunctionaliteit. U kunt aangeven waarvan u een back-up wilt maken, waar u de back-up wilt opslaan, en wanneer u de back-up wilt maken en de details wilt controleren. Met Norton 360 Online kunt u ook meerdere back-upinstellingen configureren en als back-upsets met een naam opslaan.

U kunt ook de koppeling Meer informatie over back-ups boven in het venster Back-upsets beheren gebruiken om meer te weten te komen over het gebruik van de uitgebreide functies voor back-ups.

Op het tabblad Overzicht in het venster Back-upsets beheren kunt u de verschillende back-upinstellingen selecteren en bekijken. Via het tabblad Overzicht kunt u meer activiteiten met betrekking tot back-upsets uitvoeren. De sectie Back-upsetoverzicht bevat een overzicht van de instellingen voor elke back-upset. De sectie Dingen die u kunt doen toont de activiteiten die u kunt uitvoeren om uw back-upsets te beheren.

In de sectie Back-upsetoverzicht staan de huidige back-upsetselectie en de opgeslagen instellingen voor de back-upset.

In de sectie Back-upsetoverzicht staan de volgende gegevens:

Naam van back-upset

Toont de naam van de back-upset die u hebt opgeslagen

U kunt uit verschillende back-upsets een back-upset kiezen en de details van back-upsets bekijken.

Als u geen back-upset hebt opgeslagen, toont Norton 360 Online de standaardnaam voor de back-upset als Standaardset.

Wat (Bestanden waarvan een back-up moet worden gemaakt)

Toont de koppeling Voorbeeld waarmee u de gehele lijst kunt zien met bestanden die in een back-upset moeten worden opgenomen.

U kunt op de koppeling Wat klikken om naar het tabblad Wat te gaan en de instellingen aan te passen.

Waar (Back-uplocatie)

Toont de doellocatie die u hebt geselecteerd voor de back-ups van uw bestanden

De volgende opties zijn beschikbaar voor het maken van back-ups:

 • De lijst met lokale stations op uw computer

 • De cd-stations op uw computer

 • Een extra flashstation, externe vaste schijf of iPod

U kunt op de koppeling Waar klikken om naar het tabblad Waar te gaan en de instellingen aan te passen.

Wanneer (Back-upschema)

Toont het schema dat u hebt opgesteld om een back-up van uw bestanden te maken

U kunt de volgende instellingen tegenkomen:

 • Automatisch

 • Wekelijks

 • Maandelijks

 • Handmatig

U kunt op de koppeling Wanneer klikken om naar het tabblad Wanneer te gaan en de instellingen aan te passen.

Laatste start

Toont de datum en tijd waarop de back-up voor het laatst is uitgevoerd

Als er geen back-ups zijn gemaakt, staat op het tabblad Overzicht dat er geen recente back-ups zijn.

In de sectie Dingen die u kunt doen staan de volgende opties:

Deze back-upset verwijderen

U kunt nieuwe back-upsets maken en configureren.

Wanneer u een nieuwe back-upset maakt, verandert de huidige back-upset in de nieuwe back-upset die u hebt gemaakt. De nieuwe back-upset heeft dezelfde instellingen als de standaardback-upinstellingen. U kunt de instelllingen wijzigen om deze op u behoeften af te stemmen.

U kunt maximaal 10 back-upsets maken in Norton 360 Online.

Back-upset verwijderen

U kunt uw back-upset verwijderen en bestanden waarvan al een back-up is gemaakt in de geselecteerde back-upset.

Wanneer u op de optie Back-upset verwijderen klikt, hebt u de volgende mogelijkheden:

 • Back-upset verwijderen

  De back-upset verwijderen.

 • Back-upset en -bestanden verwijderen

  De back-upset verwijderen en de bestanden die beschikbaar zijn in de back-upset.

Wanneer slechts één back-upset beschikbaar is, kunt u deze niet verwijderen.

Wanneer een back-upset wordt verwijderd, worden de back-updetails van de bestanden in de verwijderde back-upset ook gewijzigd. Zo worden de pictogramoverlays en het tabblad Back-up in de bestandseigenschappen van het bestand niet langer weergegeven.

Naam van back-upset wijzigen

U kunt de naam van een bestaande back-upset wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u de back-upinstellingen hebt gewijzigd.

U kunt de naam van de standaardback-upset ook wijzigen.

Een nieuwe back-upset maken

Back-upsets wijzigen of hernoemen

Voorbereiding voor back-ups

Back-upset

Oplossingen voor back-upproblemen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v19213795_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 01/11/2011