Bestanden en mappen van een back-upset uitsluiten

Met Norton 360 Online kunt u bij het maken van back-ups de bestanden uitsluiten die Norton 360 Online automatisch detecteert en in bijbehorende categorieën plaatst, of een complete bestandscategorie uitsluiten. Via de optie Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten op het tabblad Wat in het venster Back-upsets beheren kunt u bestanden en mappen van een Back-upset uitsluiten.

U kunt een bestand of map uitsluiten van de back-upset in Windows Verkenner, via het snelmenu. Het snelmenu is beschikbaar nadat u uw back-up hebt geconfigureerd en wanneer de vensters Back-upsets beheren en Bestanden herstellen gesloten zijn. Wanneer u een bestand van de back-upset uitsluit, geeft Norton 360 Online de informatie weer in het venster dat verschijnt wanneer u op de optie Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten klikt. U kunt alle bestanden bekijken die u van de back-up hebt uitgesloten.

U kunt ook de optie Verwijderen uit lijst gebruiken om een uitsluiting te verwijderen uit de lijst met items voor opname in of uitsluiting van de back-up. Deze optie staat in het venster dat verschijnt wanneer u op Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten klikt.

Een bestand van een back-upset uitsluiten

 1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Back-up en vervolgens op Back-upsets beheren.

 2. Klik op Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten op het tabblad Wat.

 3. Klik op Bestand uitsluiten in het venster dat verschijnt.

 4. Navigeer in het geopende bestandsselectievenster naar het bestand dat u wilt uitsluiten. Klik vervolgens op Openen.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het venster Back-upsets beheren op Instellingen opslaan om de instellingen op te slaan.

Een map van een back-upset uitsluiten

 1. Klik in het hoofdvenster van Norton 360 Online op Back-up en vervolgens op Back-upsets beheren.

 2. Klik op Bestanden en mappen toevoegen of uitsluiten op het tabblad Wat.

 3. Klik op Map uitsluiten in het venster dat verschijnt.

 4. Navigeer in het geopende mapselectievenster naar de map die u wilt uitsluiten. Klik vervolgens op OK.

 5. Klik op OK.

 6. Klik in het venster Back-upsets beheren op Instellingen opslaan om de instellingen op te slaan.

Een bestand of map uitsluiten van een back-upset in Windows Verkenner

 1. Klik in Windows Verkenner met de rechtermuisknop op het bestand en klik vervolgens op Norton 360 Online > Van back-up uitsluiten.

  De optie Van back-up uitsluiten in het snelmenu wordt pas ingeschakeld nadat u uw back-up hebt geconfigureerd en wanneer de vensters Back-upsets beheren en Bestanden herstellen zijn gesloten.

 2. Klik op de back-upset met het bestand dat of de map die u wilt uitsluiten.

Bestanden en mappen aan een back-upset toevoegen

Back-upset

Een back-up van de bestanden maken

Een back-upset verwijderen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19134675_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 28/10/2011