Andere producten

Bedreigingen gedetecteerd

In het venster Bedreigingen gedetecteerd worden informatie getoond over de virussen die op uw computer zijn gedetecteerd.

Ook wordt hier informatie weergegeven over beveiligingsrisico's zoals spyware en adware.

Het venster Bedreigingen gedetecteerd biedt de volgende informatie:

Titel

Hier worden de titel en de huidige status van het risico weergegeven.

Klik op de risicotitel voor meer informatie over het risico. De details van het risico worden in het venster Bestandsinformatie weergegeven.

Risico

Hier wordt het risiconiveau aangegeven (Hoog, Gemiddeld of Laag).

Status

Hier wordt de huidige status van het risico weergegeven.

Actie

Hier wordt de actie weergegeven die u voor het risico kunt uitvoeren.

Selecteer de actie die u wilt nemen, en klik dan op Start. Aanbevolen acties worden aangeduid met een sterretje (*).

U kunt een optie selecteren in de vervolgkeuzelijst Actie voor het geïdentificeerde risico. U kunt kiezen uit:

Verhelpen

Hiermee kunt u het risico oplossen.

Handmatig herstellen

Hiermee kunt u met een handmatig herstelprogramma het risico oplossen.

Als u de bedreiging handmatig oplost, selecteert u de optie Opnieuw scannen om de bedreigingsgegevens uit het venster Beveiligingsgeschiedenis te verwijderen.

Negeren

Negeert het gedetecteerde risico.

Norton 360 Online neemt het risico in toekomstige scans op. Deze optie is slechts eenmaal beschikbaar wanneer items met laag risico voor het eerst worden gedetecteerd.

Deze optie is beschikbaar tot u de standaardinstellingen voor de optie Lage risico's wijzigt onder Computerscans in het venster Instellingen.

Uitsluiten

Hiermee wordt het risico toegevoegd aan de toepasselijke uitsluitingenlijst in opties om het risico van toekomstige scans uit te sluiten.

Help verkrijgen

Hiermee gaat u naar de website van Symantec Security Response voor instructies over het handmatig verwijderen van beveiligingsrisico's of andere informatie over het risico.

Opnieuw scannen

Hiermee wordt de scan opnieuw uitgevoerd om te verzekeren dat een risico volledig van uw computer is verwijderd.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Resultaten exporteren

Hiermee kunt u de scangegevens op een bepaalde locatie op uw computer opslaan.

Met Norton 360 Online wordt het resultatenoverzicht van de scan in een van de volgende bestandsindelingen opgeslagen:

  • .txt

  • .xml

  • .html

Alles toepassen

Hiermee wordt de geselecteerde actie toegepast op alle risico's die in het venster Bedreigingen gedetecteerd worden vermeld.

U kunt deze optie niet gebruiken als de acties Hulp krijgen of Handmatig herstellen geselecteerd zijn.

Voltooien

Hiermee sluit u het venster.

Norton 360 Online waarschuwt u de bedreigingen die tijdens de scan zijn gedetecteerd, op te lossen voordat u het venster sluit.

Resultatenoverzicht

Hiermee wordt het venster Resultatenoverzicht weergegeven.

Het overzicht bevat onder meer het aantal gescande bestanden, het aantal gedetecteerde risico's en het aantal opgeloste risico's. Deze optie is alleen beschikbaar als alle gedetecteerde bedreigingen zijn hersteld.

U kunt de koppeling klik hier gebruiken om de in quarantaine geplaatste bestanden te herstellen. Met de koppeling klik hier die onderaan verschijnt, kunt u toegang krijgen tot de site van Norton Rescue Tools om de onopgeloste bedreigingen te verhelpen.

Reageren op gedetecteerde beveiligingsrisico's tijdens een scan

Computerscan

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v1911063_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 27/09/2011