Andere producten

Norton Insight - Toepassingsclassificatie

Met Norton Insight kunt u bestanden op uw computer slim scannen. De prestaties van Norton 360 Online-scans worden verbeterd, doordat u minder bestanden kunt scannen zonder de beveiliging van uw computer aan te tasten.

Boven in het venster Norton Insight - Toepassingsclassificatie worden de volgende statistieken weergegeven:

Vertrouwensniveau

Geeft het gemiddelde vertrouwensniveau van bestanden op uw computer weer.

De vertrouwensniveaus van bestanden worden in de volgende categorieën gegroepeerd:

 • Vertrouwd : Hiermee worden de bestanden weergegeven die Norton Trusted zijn.

 • Goed : Symantec classificeert de goede bestanden als volgt:

  • Als het bestand twee groene balkjes heeft, classificeert Symantec het als Goed.

  • Als het bestand één groen balkje heeft, classificeert Symantec het als Positief .

 • Niet bewezen : Symantec heeft onvoldoende informatie over het bestand om het een vertrouwensniveau toe te wijzen.

 • Laag : Symantec heeft slechts enkele aanwijzingen dat het bestand niet vertrouwd is.

U kunt ook de volgende details bekijken onder de grafiek Vertrouwensniveau :

 • Vertrouwd op uw computer : Geeft het gemiddelde percentage goede, Norton Trusted en door gebruikers vertrouwde bestanden op uw computer weer.

 • Gem. communityvertrouwensniveau : geeft het gemiddelde percentage goede, door Norton en door gebruikers vertrouwde bestanden op uw computer weer. Symantec verzamelt de informatie van de Norton Community.

Gangbaarheid

Geeft het gemiddelde van de hoge gangbaarheid bij gebruikers weer van bestanden op uw computer.

De volgende categorieën geven de gangbaarheid bij gebruikers weer van bestanden op uw computer.

 • Erg weinig gebruikers : Geeft de bestanden weer die heel weinig gangbaar zijn bij gebruikers.

 • Weinig gebruikers : Geeft de bestanden weer die gemiddeld gangbaar zijn bij gebruikers.

 • Veel gebruikers : Geeft de bestanden weer die heel gangbaar zijn bij gebruikers.

U kunt onder de grafiek Gangbaarheid ook de volgende details bekijken:

 • Hoge gangbaarheid op uw computer : Geeft het gemiddelde aantal bestanden op uw computer weer met een hoge gangbaarheid bij gebruikers.

 • Hoge communitygangbaarheid (gemiddeld) : geeft het gemiddelde aantal bestanden weer met een hoge gangbaarheid bij gebruikers van de Norton Community.

Stabiliteit

Geeft de stabiliteitsclassificatie van bestanden op uw computer weer.

De stabiliteitsclassificatie hangt af van hoe vaak het programma crasht. Er zijn de volgende stabiliteitsclassificaties:

 • Betrouwbaar Hiermee wordt aangegeven dat het programma betrouwbaar is.

 • Stabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma relatief stabiel is. Soms kan het echter crashen.

 • Enigszins onstabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma enigszins onstabiel is.

 • Onstabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma onstabiel is.

 • Zeer onstabiel : Hiermee wordt aangegeven dat het programma regelmatig crasht.

 • Stabiliteit onbekend : Hiermee wordt aangegeven dat de crashgeschiedenis van het programma niet bekend is.

Stabiliteitsclassificaties kunnen variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.

Norton Network

Geeft de details weer over de bekende goede en slechte bestanden.

U kunt het aantal vertrouwde bestanden bekijken dat op de Norton Community beschikbaar is. U kunt ook zien hoeveel bestanden Symantec in totaal analyseert binnen de Norton Community.

Norton Insight biedt informatie over de bestanden die aandacht vereisen op uw computer. Met de in het venster Norton Insight - Toepassingsclassificatie beschikbare vervolgkeuzelijst kunt u specifieke bestandscategorieën bekijken op basis van de optie die u selecteert. Uw opties zijn:

Alle processen die worden uitgevoerd

Toont de processen die op uw computer werden uitgevoerd toen u deze optie selecteerde.

Alle bestanden

Toont alle bestanden die aandacht vereisen.

Opstartitems

Hiermee worden de programma's getoond die worden gestart wanneer u de computer opstart.

Alle geladen modules

Toont alle bestanden en programma's die momenteel in de geheugenruimte voor het programma zijn geladen.

Hoogste prestatie-impact

Toont de programma's die de meeste systeembronnen gebruiken.

Norton 360 Online toont een lijst met de tien bronnen die een bijzonder grote impact hebben op de prestaties van uw computer.

Hoogste Community-gebruik

Toont de bestanden die het meest intensief door de community worden gebruikt.

Bestanden met gebruikersvertrouwen

Toont de bestanden die aandacht vereisen en die u handmatig als vertrouwd hebt aangeduid in het venster Bestandsinformatie.

In deze categorie worden niet de bestanden weergegeven die niet behoren tot de bestanden die aandacht vereisen, zelfs niet als u de bestanden handmatig hebt vertrouwd. Norton 360 Online sluit echter alle handmatig vertrouwde bestanden van Norton 360 Online-scans uit wanneer u Prestatieprofielen scannen op Hoog vertrouwen instelt.

U kunt het gebruikersvertrouwen ook opheffen voor alle bestanden die u handmatig als vertrouwd hebt aangeduid. Met de optie Gebruikersvertrouwen opheffen naast de vervolgkeuzelijst kunt u het gebruikersvertrouwen verwijderen.

Onbetrouwbare bestanden

Hiermee worden de bestanden weergegeven die niet Norton Trusted zijn.

U kunt alle bestanden die niet vertrouwd zijn, handmatig als vertrouwd aanduiden door op de optie Alle bestanden vertrouwen naast de vervolgkeuzelijst te klikken.

U kunt de volgende details van een bestand weergeven:

Bestandsnaam

Toont de bestandsnaam.

U kunt het bestandstype bepalen door het bestandspictogram weer te geven. U kunt ook op een bestandsnaam klikken in het venster File Insight voor extra informatie over dat bestand.

Vertrouwensniveau

Toont het vertrouwensniveau van een bestand.

Symantec analyseert specifieke informatie over een bestand zoals de digitale handtekening en de hash-waarde om het vertrouwensniveau van een bestand te bepalen.

Symantec labelt de bestanden als volgt:

 • Als het bestand drie groene balkjes heeft, labelt Symantec het als Trusted. Bij bestanden met drie groene balkjes verschijnt een pop-uptekst van Norton Trusted wanneer u de muisaanwijzer over de groene balkjes beweegt. Die rijen die vertrouwde bestand weergeven, beginnen en eindigen met een groene verticale strook.

 • Als het bestand twee groene balkjes heeft, labelt Symantec het als Goed.

 • Als het bestand één groen balkje heeft, labelt Symantec het als Positief.

Als u een item met het vertrouwensniveau Niet bewezen of Laag hebt, kunt u het in quarantaine plaatsen.

Gangbaarheid

Toont hoe vaak een bestand door de community wordt gebruikt.

U kunt ook het communitygebruik van een bestand bekijken om de authenticiteit van een bestand te bepalen. Symantec maakt gebruik van een strenge statistische methode om het vertrouwensniveau van een bestand te evalueren en het als een goed bestand te classificeren.

Resourcegebruik

Toont de invloed van een proces op de prestaties van uw computer.

De prestatiegegevens worden alleen voor actieve processen weergegeven.

Stabiliteit

Toont de stabiliteitsclassificatie van een programma. De stabiliteitsclassificatie hangt af van hoe vaak het programma crasht.

Stabiliteitsclassificaties zijn algemeen en niet regiospecifiek. De stabiliteitsclassificaties kunnen variëren afhankelijk van uw besturingssysteem.

Zorg dat uw computer met internet is verbonden om de actuele status van Vertrouwensniveau, Gangbaarheid en Resourcegebruik te verkrijgen.

In de rechterbovenhoek kunt u het percentage vertrouwde bestanden bekijken en de bestanden die moeten worden gescand. Hoe hoger het percentage, des te korter de scan. U kunt het venster Norton Insight - Toepassingsclassificatie vernieuwen om de bestandslijst en het vertrouwensniveau van de bestanden bij te werken.

Via de instellingen voor Prestatieprofielen scannen kunt u een Norton 360 Online-scan voor uw computer configureren gebaseerd op de digitale handtekening en het vertrouwensniveau van de bestanden. Wilt u Norton 360 Online-scans lichter, sneller en efficiënter maken, dan kunt u bestanden die bekende digitale handtekeningen of een hoog vertrouwensniveau hebben, van de scans uitsluiten. U kunt kiezen uit:

Volledige scan

Voer een volledige scan van uw computer uit.

Standaardvertrouwen

Sluit Norton Trusted-bestanden van de scan uit. Dit is de standaardinstelling.

Hoog vertrouwen

Bestanden met de aanduiding Norton Trusted, Bestanden met gebruikersvertrouwen of Goed met een hoog vertrouwensniveau, en bestanden met bekende digitale handtekeningen worden van de scan uitgesloten.

Met de optie Een specifiek bestand controleren kunt u de details van een bestand dat aandacht vereist in het venster File Insight weergeven. U kunt ook op een bestandsnaam in het venster Norton Insight - Toepassingsclassificatie klikken om de details van het bestand te zien.

Systeeminformatie

Het vertrouwensniveau van een bestand controleren

Prestatieprofielen scannen configureren

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v15472472_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 04/10/2011