Andere producten

Update uw programma's met Norton Software-updater

De functie Software-updater in uw Norton-bescherming is ontworpen voor het up-to-date houden van uw programma's van derden om kwetsbaarheden in de beveiliging te voorkomen. Voor uitgebreide bescherming is het belangrijk dat al uw programma's de laatste versie hebben. Bij een programma dat niet up-to-date is, ontbreken mogelijk de nieuwste beveiligingsmaatregelen. Cybercriminelen kunnen hierdoor gemakkelijker misbruik maken van het programma en zich toegang verschaffen tot uw pc en uw gegevens.

Niet alle programma's worden ondersteund door Software-updater. Zie Lijst met programma's die worden ondersteund door Software-updater voor meer informatie.

U moet een Windows-gebruikersaccount met beheerdersrechten hebben om deze functie te gebruiken.

Als u een proefversie gebruikt en uw Norton-bescherming vooraf op uw Windows-apparaat was geïnstalleerd, kunt u uw programma's niet automatisch updaten naar de nieuwste versie.

Software-updater kan behalve programma-updates ook Windows-patchupdates zoeken. U kunt gebruikmaken van de optie Windows-updates opnemen om de Windows Update-agent in te schakelen. Deze haalt dan de Windows-patchupdates op. Wanneer u de updates echter heeft stopgezet in uw Windows-instellingen, scant Software-updater niet op Windows-updates. Het is raadzaam de Windows-updates niet te pauzeren, omdat u dan mogelijk belangrijke updates misloopt voor de stabiliteit en beveiliging van uw computer.

Belangrijk: Windows-patchupdates maken maximaal gebruik van de systeemresources en de bandbreedte van het netwerk. Hierdoor kan het langer duren, voordat de update is voltooid. De benodigde tijd hangt mogelijk af van het besturingssysteem, de systeemconfiguratie en de grootte van de update(s).

Software-updater uitvoeren om uw programma's te updaten naar de nieuwste versie.

 1. Open uw Norton-product voor apparaatbeveiliging.
 2. Klik in het venster Mijn Norton naast Software-updater op Scannen.
 3. Wacht tot de scan is voltooid in het venster Software-updater.
  Als het venster een eerder scanresultaat bevat, klikt u op Opnieuw scannen.
 4. Selecteer op het tabblad Programma's die aandacht vereisen de programma's die u wilt updaten.
 5. Als u wilt dat Software-updater naar Windows-updates zoekt, raadpleeg dan Windows-updates opnemen.
  Als u Windows-updates had opgenomen in de vorige scan en ervoor kiest om de selectie Windows-updates opnemen ongedaan te maken in de huidige scan, worden de Windows-patchupdates alleen bij de huidige scansessie uitgesloten.
 6. Klik op Update.

  Tip: u hoeft niet te wachten tot Software-updater de scan of het updateproces heeft voltooid. U kunt in het linkervenster op het pictogram van de startpagina klikken of het venster minimaliseren en dan doorgaan met andere taken.

 7. Controleer op basis van de scanresultaten de statussen en onderneem de juiste actie.
 8. Als u een bepaald programma niet wilt bijwerken, selecteert u dit programma en klikt u op Uitsluiten.
 9. Controleer op het tabblad Overige programma's de programma's die naar de nieuwste versie zijn geüpdatet.
 10. Klik op Voltooien.

Automatisch updaten in- of uitschakelen

Als de optie Automatisch updaten is ingeschakeld, wordt Software-updater eens in de 7 dagen op de achtergrond uitgevoerd om te controleren of er een nieuwere versie beschikbaar is voor elk van uw geïnstalleerde programma's. Als er voor een bepaald programma een update beschikbaar is, wordt het programma automatisch bijgewerkt naar de nieuwste versie.

Niet alle programma's worden ondersteund door Automatisch updaten. Bepaalde programma's moet u mogelijk zelf bijwerken naar de nieuwste versie.

Automatisch updaten is niet beschikbaar als uw Norton-bescherming vooraf op uw Windows-apparaat was geïnstalleerd.

 1. Open uw Norton-product voor apparaatbeveiliging.
 2. Klik in het middelste venster van het venster Mijn Norton op het instellingenpictogram > Software-updater.
 3. Schakel in het instellingenvenster Software-updater de schakelaar voor Automatisch updaten in of uit.
 4. Schakel Programma's opnemen die niet worden ondersteund door Automatisch updaten in om alle programma's in de scan op te nemen.
  Belangrijk: wanneer u deze optie inschakelt, worden ook programma's die een handmatige update vereisen in de scan opgenomen. U moet deze programma's handmatig naar de laatste versie updaten.

Programma's uitsluiten die niet worden ondersteund door Automatisch updaten

Programma's die niet worden ondersteund door Automatisch updaten, worden standaard niet opgenomen in de scan van Software-updater. Als u de optie Programma's opnemen die niet worden ondersteund door Automatisch updaten heeft ingeschakeld, moet u deze uitschakelen.

 1. Open uw Norton-product voor apparaatbeveiliging.
 2. Klik in het middelste venster van het venster Mijn Norton op het instellingenpictogram > Software-updater.
 3. In het instellingenvenster Software-updater schakelt u Programma's opnemen die niet worden ondersteund door Automatisch updaten uit.
  Programma's die een handmatige update vereisen, worden niet opgenomen in de volgende scan.

Meer informatie over de verschillende statussen van de programma-updates

Software Updater - program states
Status Beschrijving Advies
Update beschikbaar Nieuwe versie beschikbaar. De huidige versie van het programma dat op uw computer is geïnstalleerd, is niet de nieuwste versie. Een programma met deze status wordt naar de nieuwste versie geüpdatet wanneer u op Updaten klikt. Selecteer het programma en klik op Updaten
Up-to-date Op uw computer is de nieuwste versie van het programma geïnstalleerd. Geen actie vereist. De huidige versie van het programma dat op uw computer is geïnstalleerd, is de nieuwste versie. Als u niet wilt dat het programma wordt vermeld in de daaropvolgende scanresultaten van Software-updater, voegt u het toe aan de uitsluitingslijst.
Voltooid De update is gedownload en geïnstalleerd. Geen actie vereist.
Mislukt De updates kunnen niet worden gedownload. Probeer Software-updater na enige tijd uit te voeren.
Overgeslagen U heeft de update bij de laatste scan mogelijk bewust overgeslagen. Als u het programma naar de nieuwste versie wilt updaten, selecteert u het programma en klikt u op Updaten. Als het programma niet wilt updaten, voegt u het toe aan de uitsluitingslijst.
Geannuleerd U heeft mogelijk op Stoppen geklikt, terwijl Software-updater aan het scannen was. Klik op Opnieuw scannen.
Programma moet worden gesloten De update is gedownload. Het programma moet echter worden gesloten om de updates te installeren. Sluit het desbetreffende programma. Sommige programma's kunnen nog steeds op de achtergrond actief zijn, zelfs nadat u ze heeft afgesloten. In zulke gevallen moet u ook de achtergrondprocessen beëindigen.
Opnieuw opstarten vereist Het systeem moet opnieuw worden opgestart om de gedownloade updates te installeren. Sla uw werk op en klik op Nu opnieuw opstarten. Het is raadzaam uw computer opnieuw op te starten om de update te voltooien.

Als u de optie Programma's opnemen die niet worden ondersteund door Automatisch updaten verschijnen de volgende statussen in het instellingenvenster Software-updater:

Status Beschrijving Advies
Handmatige update vereist Software-updater kan het specifieke programma niet vinden. U moet actie ondernemen. Klik op de link Handmatige update vereist om naar de website van het programma te gaan en de update te downloaden en te installeren. Als de link niet beschikbaar is, moet u zelf naar de website van het programma gaan en controleren of er een update beschikbaar is.
Handmatige controle vereist Software-updater kan niet detecteren of er een update beschikbaar is voor het specifieke programma. Uw tussenkomst is vereist. U moet zelf naar de website van het programma gaan en controleren of er een update beschikbaar is. Bij sommige programma's is de nieuwste versie mogelijk niet beschikbaar. U kunt dergelijke programma's toevoegen aan de uitsluitingslijst, zodat Software-updater de programma's overslaat bij de volgende scan.
Update niet ondersteund Bij een programma met deze status moet u handmatig updaten naar de nieuwste versie. De huidige versie van het programma dat op uw computer is geïnstalleerd, is niet de nieuwste versie. U moet het programma handmatig updaten naar de nieuwste versie. Nadat u op Updaten heeft geklikt, verandert de status, afhankelijk van het programma, in Handmatige update vereist of Handmatige controle vereist.
Programma's die niet meer worden ondersteund door de desbetreffende leveranciers, hebben een EOL-markering ('end of life'). Deze programma's zijn aan het einde van hun levensduur gekomen en ontvangen mogelijk geen updates meer. EOL-programma's worden na elke scan vermeld in de scanresultaten van Software-updater, zelfs wanneer de programma's up-to-date zijn. Als u niet wilt dat de EOL-programma's worden vermeld, voegt u deze programma's toe aan de uitsluitingslijst. Om mogelijke risico's te vermijden, raden we u aan naar alternatieve programma's te zoeken en de EOL-programma's te de-installeren. 

Een specifiek programma uitsluiten van de scan van Software-updater

Als het programma dat u wilt toevoegen aan of verwijderen van de uitsluitingslijst een gebruikersactie heeft die nog in behandeling is (bijvoorbeeld opnieuw starten is vereist), wordt het programma pas vanaf de volgende scan toegevoegd aan of verwijderd uit de uitsluitingslijst.

U kunt geen Windows-patchitems aan de uitsluitingslijst toevoegen. Als u niet wilt dat uw Norton-bescherming wordt geüpdatet met Windows-updates, maak dan de selectie Windows-updates opnemen in het venster Software-updater ongedaan.
 1. Open uw Norton-product voor apparaatbeveiliging.
 2. Klik in het middelste venster van het venster Mijn Norton op het instellingenpictogram > Software-updater > Uitgesloten programma's.
 3. Klik in het venster Uitgesloten programma's op Toevoegen.
 4. Selecteer het programma dat u wilt uitsluiten en klik op Toevoegen.
  Software-updater controleert niet meer of er nieuwe updates zijn voor het programma.

  U kunt ook de optie Uitsluiten in het venster Software-updater gebruiken om een programma uit te sluiten. Als u wilt dat Software-updater een uitgesloten programma scant, selecteert u het programma in het venster Uitgesloten programma's en klikt u op het pictogram voor verwijdering (X). Software-updater begint vanaf de volgende scan te controleren op nieuwe updates voor het specifieke programma.

Software-updater uitschakelen

Als u niet wilt dat uw Norton-product op verouderde programma's scant, kunt u de functie Software-updater uitschakelen. U kunt deze echter op elk moment inschakelen.

De wijziging treedt pas vanaf de volgende scan van Software-updater in werking. Tijdens de uitvoering van een scan- of updatetaak wordt de lopende taak niet geannuleerd door uw wijziging.

 1. Open uw Norton-product voor apparaatbeveiliging.
 2. Klik in het middelste venster van het venster Mijn Norton op het instellingenpictogram > Software-updater.
 3. In het instellingenvenster Software-updater zet u de schakelaar naast Software-updater op Uit.

Lijst met programma's die worden ondersteund door Software-updater

Productiviteit

Leverancier Product(en)
Apple Inc. Apple Mobile Device Support, Apple Software Update, QuickTime, ICloud, ICloud Outlook, ITunes
Adobe Systems Inc. Adobe AIR, Adobe Acrobat DC Classic, Adobe Acrobat DC Continuous, Adobe Acrobat Reader DC Classic, Adobe Acrobat Reader DC Continuous, Adobe Bridge, Adobe Flash Player (ActiveX/NPAPI), Adobe Illustrator, Adobe Reader, Adobe Shockwave Player
Dropbox, Inc. Dropbox
Foxit Software Foxit PDF Reader, Foxit PhantomPDF, Foxit Reader
Google Inc. Google Drive, Google Drive File Stream, Google Talk, Picasa
Microsoft Corporation Microsoft .NET Core Runtime, Microsoft ASP.NET Core, Microsoft Forefront Client Security, Microsoft Forefront Endpoint Protection, Microsoft OneDrive, Microsoft Power BI Desktop, Microsoft Security Essentials, Microsoft SharePoint Designer, Microsoft Visual C++ Redistributable, Microsoft Visual Studio, Silverlight, System Center Endpoint Protection, Visual Studio Community, Visual Studio Professional, Windows Virtual PC
PlotSoft L.L.C. PDFill PDF Editor
TechSmith Corporation Camtasia Studio, Snagit
Evernote Corp. Evernote
Dom Lachowicz AbiWord
Inkscape.Org Inkscape

Browsers

Leverancier Product(en)
Apple Inc. Safari
Avant Force Avant Browser, Orca Browser
Baidu Inc. Spark Browser
Fenrir Inc. Sleipnir
FlashPeak Inc. SlimBrowser
Flock, Inc. Flock
Google Inc. Google Chrome
Lunascape Corporation Lunascape
Kmeleon.Sf.Net K-Meleon
MoreQuick.Com GreenBrowser
Maxthon International Ltd. Maxthon Cloud Browser
Mozilla Corporation Mozilla Firefox, Mozilla Firefox ESR, SeaMonkey, Thunderbird
Netscape Netscape Navigator
Nimbuzz Nimbuzz Messenger
Opera Software Opera
YANDEX Yandex Browser

Communicatie en vergaderingen

Leverancier Product(en)
AOL Inc. AOL Instant Messenger
Cerulean Studios, LLC Trillian
Cisco Systems, Inc Webex Teams
LogMeIn, Inc. GoToMeeting
OoVoo LLC OoVoo
Telegram Messenger LLP Telegram
Yahoo! Inc. Yahoo! Messenger
Zoom Video Communications, Inc. Zoom
Edgewall Software Pidgin
Jabber.Org Exodus
Gajim Development Team Gajim

Media en streaming

Leverancier Product(en)
ALLPlayer Group Ltd. ALLPlayer
Blender Foundation Blender
Gretech Corporation GOM Player
JetAudio, Inc. JetAudio
KMP Media Co.,Ltd The KMPlayer
RealNetworks, Inc. RealPlayer
Nullsoft, Inc. Winamp
Next Generation Software, Inc. Virtual DJ Studio
Participatory Culture Foundation Miro
PeerCast PeerCast
The Audacity Team Audacity
VideoLAN VLC Media Player
Www.Sopcast.Com SopCast
DsNET ATube Catcher
GN Audio A/S Jabra Direct
Spotify Ltd Spotify

Bestanden delen en archiveren

Leverancier Product(en)
Alexander Roshal WinRAR
EFS Software, Inc. Easy File Sharing Web Server
ESTsoft Corp. ALFTP, ALSee, ALZip
FileZilla Project FileZilla
Ghisler Software GmbH Total Commander
Globalscape, Inc. CuteFTP
Igor Pavlov 7-Zip
IMesh, Inc IMesh
IN MEDIA KG FilterFTP
PuTTY PuTTY
WinZip Computing, S.L. WinZip
Giorgio Tani PeaZip
E-Merge GmbH WinAce Archiver
AMule Team AMule
EMule EMule

Gaming

Leverancier Product(en)
Valve Corporation Steam
Xfire Inc. Xfire
Electronic Arts Origin

Overige programma's

Leverancier Product(en)
2BrightSparks Pte Ltd SyncBackFree, SyncBackPro, SyncBackSE
ActiveState ActivePerl
Almico Software SpeedFan
Amazon.Com Amazon Corretto
Angus Johnson Resource Hacker
Apache Software Foundation Apache HTTP Server, Open Office
Ask Partner Network Ask Toolbar
Atlassian HipChat, SourceTree
Azureus Software, Inc Vuze
Babylon Ltd. Babylon Client
Bandoo Media Inc. Shareaza
BitComet BitComet
BitTorrent Inc. BitTorrent, ΜTorrent
CPUID CPU-Z
Canneverbe Limited CDBurnerXP
Carbon Black, Inc. Carbon Black Defense Sensor, Carbon Black Response
Cisco Systems, Inc Cisco Advanced Malware Protection For Endpoints
Citrix Systems, Inc. Citrix Receiver, Citrix Workspace
Code42 Software CrashPlan
Core FTP Core FTP LE
CounterPath X-Lite
CyberGhost S.R.L. CyberGhost VNP
Cyberduck Cyberduck
Cylance Inc. CylancePROTECT
DESlock Limited DESlock+
Dell Inc. Dell Data Protection | Encryption
Deluge Team Deluge
Disc Soft Ltd DAEMON Tools Lite, DAEMON Tools Pro, DAEMON Tools Ultra
Dominik Reichl KeePass Password Safe 1
Emesene Emesene
Firebird Project Firebird SQL Server
Fortinet Inc. FortiClient
Free Time FormatFactory
FreeDownloadManager.ORG Free Download Manager
FrostWire FrostWire
Glarysoft Ltd Glary Utilities
Gobierno De España AutoFirma
Hauri, Inc. ViRobot
IBM Corp. IBM Tivoli Storage Manager FastBack
ICQ ICQ
Image-Line FL Studio
Irfan Skiljan IrfanView
JetBrains IntelliJ IDEA, TeamCity
Jetico, Inc. BCWipe, BestCrypt
Joyent, Inc. Node.Js Current, Node.Js LTS
Kovid Goyal Calibre
LIGHTNING UK! ImgBurn
LINE Corporation LINE
Martin Prikryl WinSCP
MetaMachine EDonkey2000
NCP Engineering GmbH NCP Secure Entry Client
Nero AG Nero
New Softwares.Net Folder Lock
Nitro PDF Pty. Ltd. Nitro Reader
Nitro Software, Inc. Nitro Pro
Nomadesk NV Nomadesk
Notepad++ Team Notepad++
OpenSight Software, LLC FlashFXP
Oracle Corporation Java, Java 8, Java SE Development Kit, MySQL Server, MySQL Workbench, VirtualBox
PPLive Corporation PPTV
PY Software Active WebCam
Palo Alto Networks, Inc. Traps
Phex Development Team Phex
Photodex ProShow Gold
Piriform Ltd CCleaner, Recuva
Power Software Ltd PowerISO
QIP.Ru QIP 2012
RealVNC Ltd VNC Viewer
Rebrand Software, LLC P2P Share Spy
Retrospect, Inc. Retrospect, Retrospect Client
Riverbed Technology, Inc. WinPcap
Samsung Electronics Co., Ltd. Kies
Scooter Software Beyond Compare 1
SecurStar GmbH DriveCrypt, DriveCrypt Plus Pack
Skype Technologies S.A. Skype
SoulSeek SoulSeek, SoulseekQt
Speedbit Ltd. Download Accelerator Plus
Spencer Kimball, Peter Mattis And The GIMP Development Team GIMP
Sublime HQ Pty Ltd Sublime Text 2
SurfRight B.V. HitmanPro, HitmanPro.Alert
Symantec Corporation Symantec Data Loss Prevention Enforce Server, Symantec Encryption Desktop, Symantec Endpoint Protection Cloud
TeamViewer GmbH TeamViewer
TeraTerm Project T. Teranishi Tera Term
The Dia Developers Dia
The Document Foundation LibreOffice
The Git Development Community Git
The Psi Team Psi
The R Foundation R (X64)
The Transmission Project Transmission
The Wireshark Developer Community Wireshark
The PgAdmin Development Team PgAdmin 4 V4
The QBittorrent Project QBittorrent
Thingamahoochie Software WinMerge
Tonec Inc. Internet Download Manager
TortoiseSVN TortoiseSVN
Tracker Software Products Ltd. PDF-XChange Viewer
Trend Media Corporation Limited FlashGet
Trend Micro, Inc. OfficeScan monthly version
Trimble Navigation Limited SketchUp
TrueCrypt Foundation TrueCrypt
UltraVNC UltraVNC Server, UltraVNC Viewer
Utimaco Safeware AG SafeGuard PrivateCrypto
VMware, Inc. VMware Identity Manager Connector, VMware Player, VMware Tools, VMware Workstation
WeFi WeFi
XnSoft XnView
Yukihiro Matsumoto Ruby
Zimbra, Inc. Zimbra Desktop
AMSN Team AMSN
Gtk-Gnutella Developers Gtk-Gnutella
Http://Tortoisegit.Org/ TortoiseGit
Iolo Technologies, LLC Iolo System Shield
MIRC Co. Ltd. MIRC
Ntldr DiskCryptor
OwnCloud OwnCloud
Pdfforge GmbH PDFCreator
UZoft Ltd. VDesk

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v138894743
Besturingssysteem: Windows
Laatste wijziging: 30/06/2022