Andere producten

Verkeersregels en programmaregels wijzigen

U kunt een bestaande firewallregel wijzigen als de regel niet naar wens functioneert. U kunt de optie Wijzigen gebruiken om de instellingen van een bestaande firewallregel te veranderen. Wanneer u een regel wijzigt, gebruikt de firewall de nieuwe criteria van de gewijzigde regel om netwerkverkeer te controleren.

Bepaalde standaardregels die alleen-lezen zijn, kunt u niet wijzigen. U kunt de instellingen van deze regels echter bekijken via de knop Weergeven.

Een verkeersregel wijzigen

 1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

 2. Klik op Firewall onder Gedetailleerde instellingen in het venster Instellingen.

 3. Selecteer op het tabblad Verkeersregels de regel die u wilt wijzigen.

 4. Klik op Wijzigen.

 5. In het venster Regel wijzigen brengt u de gewenste wijzigingen aan om instellingen van de regel te wijzigen.

 6. Klik op OK wanneer u de regel hebt gewijzigd.

Een programmaregel wijzigen

 1. Klik op Instellingen in het hoofdvenster van Norton 360 Online.

 2. Klik op Firewall onder Gedetailleerde instellingen in het venster Instellingen.

 3. Selecteer op het tabblad Programmaregels het programma dat u wilt wijzigen.

 4. Klik op Wijzigen.

  U kunt ook gebruikmaken van de vervolgkeuzelijst Toegang naast het programma om het toegangsniveau voor het programma te wijzigen. Slimme firewall wijzigt of maakt op basis hiervan de relevante regel voor het programma.

 5. Selecteer in het venster Regels de regel die u wilt wijzigen.

 6. Klik op Wijzigen.

 7. In het venster Regel wijzigen brengt u de gewenste wijzigingen aan om instellingen van de regel te wijzigen.

 8. Klik op OK wanneer u de regel hebt gewijzigd.

 9. Klik in het venster Regels op OK.

Verkeersregels en programmaregels toevoegen

De wizard Regel toevoegen gebruiken

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v1028220_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 31/10/2011