Andere producten

De wizard Regel toevoegen gebruiken

De wizard Regel toevoegen leidt u door de stappen voor het maken van firewallregels.

De wizard Regel toevoegen gebruiken

 1. Open de wizard Regel toevoegen door een verkeersregel of programmaregel te maken.

 2. Selecteer in het eerste venster van de wizard Regel toevoegen de gewenste actie voor deze regel. U kunt kiezen uit:

  Toestaan

  Communicatie van dit type wordt toegestaan.

  Kijk bijvoorbeeld eens naar een verkeersregel met de volgende criteria: alle inkomende verbindingen van internetadres 192.168.1.1 via poort 8080. Wanneer u Toestaan selecteert, staat Slimme firewall alle verbindingen toe die aan de criteria van deze verkeersregel voldoen.

  Blokkeren

  Communicatie van dit type wordt verhinderd.

  Kijk bijvoorbeeld eens naar een verkeersregel met de volgende criteria: alle inkomende verbindingen van internetadres 192.168.1.1 via poort 8080. Wanneer u Blokkeren selecteert, blokkeert Slimme firewall alle verbindingen die aan de criteria van deze verkeersregel voldoen.

  Controleren

  De categorie Firewallactiviteiten in het gebeurtenislogboek wordt bijgewerkt telkens wanneer dit type communicatie plaatsvindt. Met deze optie kunt u controleren hoe vaak deze firewallregel wordt toegepast. Norton 360 Online geeft u een melding wanneer verkeer dat aan de criteria van de controleregel voldoet, via uw computer verloopt. U kunt de koppelingen in deze meldingen gebruiken om de logboeken te bekijken. U kunt het gebeurtenislogboek bekijken onder de categorie Firewallactiviteiten in het venster Beveiligingsgeschiedenis.

  Norton 360 Online maakt afzonderlijke actieregels om programma's waaraan alleen een Controle regel is verbonden, toe te staan of te blokkeren. De Controle regel moet van een hogere orde zijn dan de actieregel, opdat de netwerkgebeurtenis die aan het programma is verbonden, goed in het logboek wordt opgenomen.

  Met de controleregel worden alleen de verkeersgebeurtenissen geregistreerd in het venster Beveiligingsgeschiedenis. U moet een andere regel voor Toestaan of Blokkeren maken om het netwerkverkeer te hanteren.

  U kunt het verkeer controleren en toestaan of blokkeren door de optie Een logboekvermelding voor Beveiligingsgeschiedenis maken in de wizard Regel toevoegen of de wizard Regel wijzigen in te schakelen.

 3. Klik op Volgende.

 4. Selecteer het type verbinding voor de regel. U kunt kiezen uit:

  Verbindingen naar andere computers

  De regel geldt voor uitgaande verbindingen van uw computer naar een andere computer.

  Verbindingen van andere computers

  De regel geldt voor inkomende verbindingen van een andere computer naar uw computer.

  Verbindingen naar en van andere computers

  De regel geldt zowel voor inkomende als uitgaande verbindingen.

 5. Klik op Volgende en selecteer de computers waarvoor de regel geldt. U kunt kiezen uit:

  Alle computers

  De regel geldt voor alle computers.

  Elke computer in het lokale subnet

  Deze regel is alleen van toepassing op computers in het lokale subnet.

  Het netwerk van een organisatie is in subnetten verdeeld om efficiënte internetcommunicatie te vergemakkelijken. Een subnet bestaat uit alle computers in hetzelfde LAN.

  Alleen de onderstaande computers en sites

  De regel geldt alleen voor de computers, sites of domeinen die u opgeeft.

  U kunt de namen en adressen opgeven van computers waarvoor de regel geldt. De details van de opgegeven computers worden in de lijst weergegeven. U kunt ook computers uit de lijst verwijderen.

  Wanneer u deze optie selecteert, wordt de optie Toevoegen geactiveerd. Wanneer u op Toevoegen klikt, wordt door Norton 360 Online het dialoogvenster Netwerk weergegeven, waar u afzonderlijke computers kunt opgeven, of een reeks computers, of alle computers op een subnet of netwerk.

  U kunt met de optie Toevoegen of de knop Verwijderen een computer toevoegen of verwijderen.

 6. Klik op Volgende en selecteer de protocollen voor de regel. U kunt kiezen uit:

  TCP

  De regel geldt voor communicatie via TCP (Transmission Control Protocol).

  UDP

  De regel geldt voor communicatie via UDP (User Datagram Protocol).

  TCP en UDP

  De regel geldt voor zowel TCP- als UDP-communicatie.

  ICMP

  De regel geldt voor ICMP-communicatie (Internet Control Message Protocol).

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een verkeersregel toevoegt of wijzigt, of een programmaregel wijzigt die ICMP-verkeer hanteert.

  ICMPv6

  De regel geldt voor ICMPv6-communicatie (Internet Control Message Protocol voor Internet Protocol versie 6).

  Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u een verkeersregel toevoegt of wijzigt, of een programmaregel wijzigt die ICMPv6-verkeer hanteert.

  Alle

  De regel geldt voor alle ondersteunde protocollen.

  Wanneer u deze optie selecteert, is het niet mogelijk typen communicatie of poorten op te geven waarvoor de regel geldt.

 7. Selecteer de poorten voor de regel. U kunt kiezen uit:

  Alle typen communicatie (alle poorten, lokaal en extern)

  De regel is van toepassing op alle typen communicatie, ongeacht de gebruikte poort.

  Alleen communicatie die met alle onderstaande typen en poorten overeenkomt

  De regel geldt voor de poorten die u hier opgeeft. U kunt dit doen door poorten te selecteren in de weergegeven poorten of door specifieke poorten of poortbereiken toe te voegen.

  Als u ICMP- of ICMPv6-protocol selecteert, kunt u de opdrachten opgeven. Selecteer hiervoor een opdracht in de lijst met bekende opdrachten of voeg specifieke opdrachten of opdrachtbereiken toe.

  Wanneer u deze optie selecteert, wordt de optie Toevoegen geactiveerd. U kunt met de optie Toevoegen of de knop Verwijderen een poort of opdracht opgeven of verwijderen.

 8. Klik op Volgende.

 9. Selecteer Een vermelding in het logboekbestand van de Beveiligingsgeschiedenis opnemen als Norton 360 Online een vermelding in het gebeurtenislogboek van de firewall moet aanmaken.

  Norton 360 Online maakt een vermelding aan wanneer een netwerkcommunicatiegebeurtenis aan deze regel voldoet. U kunt het gebeurtenislogboek bekijken onder de categorie Firewallactiviteiten in het venster Beveiligingsgeschiedenis. Als u de optie Controleren in het venster Actie hebt geselecteerd, wordt de optie Een vermelding in het logboekbestand van de Beveiligingsgeschiedenis opnemen automatisch geselecteerd. U kunt deze optie niet uitschakelen omdat dit de standaardinstelling is.

 10. Selecteer Deze regel toepassen als u deze regel op IPv6 NAT Traversal-verkeer wilt toepassen.

 11. Klik op Volgende en typ dan een naam in het tekstvak voor deze regel.

 12. Klik op Volgende en controleer de instellingen van de nieuwe regel.

 13. Klik op Voltooien.

 14. Klik op OK wanneer u alle gewenste regels hebt toegevoegd.

Verkeersregels en programmaregels toevoegen

Firewallregels

Verkeersregels

Programmaregels

Verkeersregels en programmaregels wijzigen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v1028179_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 30/10/2011