Andere producten

Programmaregels

Met programmaregels wordt netwerktoegang voor programma's op uw computer bepaald. U kunt de Firewall -instellingen gebruiken om regels voor programma's te maken en te wijzigen.

U kunt op het tabblad Programmaregels het volgende doen:

  • Een programma toevoegen.

  • De naam van een programma wijzigen.

  • De regels voor een programma wijzigen.

  • Een regel voor een programma toevoegen.

  • De toegangsinstellingen van een programmaregel wijzigen.

  • De prioriteit van regels voor een programma wijzigen door de volgorde van regels in de lijst te wijzigen.

  • Een programmaregel verwijderen.

  • Een programma verwijderen.

U kunt op de volgende manieren Programmaregels maken:

Instellingen voor internettoegang automatisch aanpassen

Laat de firewall de toegang voor programma's automatisch configureren als gebruikers de toepassing voor het eerst uitvoeren. Dit is de eenvoudigste methode om firewallregels te maken.

Firewallinstellingen gebruiken

Hiermee kunt u de lijst met programma's beheren die toegang tot internet hebben.

Reageren op waarschuwingen

Laat de firewall u waarschuwen wanneer een programma toegang tot internet probeert te krijgen. U kunt vervolgens internettoegang voor het betreffende programma toestaan of blokkeren.

In sommige gevallen wilt u misschien geen waarschuwingsberichten ontvangen, bijvoorbeeld wanneer u een film zit te kijken. In dergelijke gevallen kunt u Automatisch programmabeheer inschakelen. Norton 360 Online geeft geen firewallwaarschuwingen in deze status.

De firewall waarschuwt u alleen als u de aanbevolen standaardwaarden voor de opties van Algemene instellingen voor de Slimme firewall hebt gewijzigd.

Verkeersregels

Firewallregels

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: v1028042_N360_N360SOS_6_nl_nl
Besturingssysteem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Laatste wijziging: 30/10/2011