Andere producten

Retour- en annuleringsbeleid van Norton

Wat is het retour- en annuleringsbeleid van Norton?

 • Als u niet tevreden bent met uw aankoop, laat het ons dat weten! Ons beleid kan een restitutie omvatten, maar hierop zijn enkele beperkingen van toepassing. Lees daarom de onderstaande voorwaarden. Ons beleid staat los van wettelijke rechten die u mogelijk volgens de wet heeft.

 • Verzendkosten, verwerkingskosten en toepasselijke belastingbedragen kunnen niet worden gerestitueerd, met uitzondering van bepaalde staten en landen waarin deze kosten wel worden gerestitueerd.

 • Als u uw Norton-product retourneert en/of restitutie ontvangt, gaat u ermee akkoord alle exemplaren van de software van uw apparaten te verwijderen. De licentie kan ook, geheel naar ons eigen goeddunken, worden uitgeschakeld voor verder gebruik.

 • Bij aankopen via of gefactureerd door derden (bijv. een provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.) kan uw recht op annulering, retourzending en restitutie anders zijn. Lees uw aanbiedingsvoorwaarden voor meer informatie.

Aarzel niet contact op te nemen met Member Services & Support mocht u hulp nodig hebben. Het is de snelste manier om een annulering of restitutie aan te vragen.

Uw abonnement annuleren

 • U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door u aan te melden bij uw Norton-account en de instelling Automatische verlenging UIT te schakelen. U kunt ook contact opnemen met Member Services & Support.

 • Als u uw abonnement opzegt, moet het annuleringsverzoek enkele dagen vóór de factuurdatum voor verlenging worden ingediend zodat dit kan worden verwerkt. Zo voorkomt u ook dat kosten voor automatische verlenging in rekening worden gebracht.

 • Als u uw abonnement annuleert, wordt dit niet langer automatisch verlengd. Uw bescherming blijft echter gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement. U kunt ook in aanmerking komen voor restitutie in overeenstemming met ons teruggavebeleid hieronder.

 • Norton- en/of LifeLock-abonnementsbundels:

  • Als u een bundel heeft aangeschaft (d.w.z. een pakket met meerdere abonnementen), kunt u op elk moment één abonnement of alle abonnementen in de bundel opzeggen.

  • Als u slechts een deel van de bundel opzegt, blijven de andere bestaande abonnementen actief en verandert uw geldende jaarlijkse of maandelijkse verlengingsprijs. U kunt hier uw huidige abonnements- en verlengingsprijzen bekijken of Member Services & Support bellen als deze link niet beschikbaar is voor uw land/regio.

  • Als u alle abonnementen in de bundel opzegt, blijft uw bescherming gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement. Deze wordt echter niet automatisch verlengd voor de volgende periode.

  • U komt mogelijk ook in aanmerking voor restitutie in overeenstemming met ons teruggavebeleid hieronder.

 • Als u uw abonnement via een verkoopkanaal heeft gekocht en de Virus Protection Promise heeft verkregen door de instelling Automatische verlenging IN te schakelen voor dat abonnement, verliest u het voordeel van de Virus Protection Promise wanneer u uw abonnement annuleert. Bovenstaande geldt niet voor Japan.

Uw abonnement annuleren - alleen in Nederland

 • U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen door u aan te melden bij uw Norton-account en de instelling Automatische verlenging UIT te schakelen. U kunt ook contact opnemen met Member Services & Support.

 • Als u uw abonnement opzegt, moet het annuleringsverzoek enkele dagen vóór de factuurdatum voor verlenging worden ingediend zodat dit kan worden verwerkt. Zo voorkomt u ook dat kosten voor automatische verlenging in rekening worden gebracht.

 • Wanneer u uw abonnement na de eerste periode annuleert, wordt uw abonnement beëindigd en heeft u vervolgens recht op een restitutie naar rato met een opzegtermijn van één (1) maand.

 • Als u het abonnement opzegt voordat de eerste periode is verstreken, wordt het niet automatisch verlengd. Uw bescherming blijft echter gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement. U kunt ook in aanmerking komen voor restitutie in overeenstemming met ons teruggavebeleid hieronder.

 • Norton-abonnementsbundels:

  • Als u een Norton-abonnementsbundel heeft aangeschaft (d.w.z. een pakket met meerdere abonnementen), kunt u op elk moment één abonnement of alle abonnementen in de bundel opzeggen.

  • Als u slechts een deel van de bundel opzegt, blijven de andere bestaande abonnementen actief en verandert uw geldende jaarlijkse of maandelijkse verlengingsprijs. U kunt hier uw huidige abonnements- en verlengingsprijzen bekijken of Norton Support bellen als deze link niet beschikbaar is voor uw land/regio.

  • Wanneer u alle Norton-abonnementen in de bundel na de eerste periode opzegt, wordt de Norton-abonnementsbundel beëindigd. U heeft vervolgens recht heeft op een pro rata restitutie met een opzegtermijn van één (1) maand. Als u alle Norton-abonnementen in de bundel opzegt voordat de eerste periode is verlopen, blijft uw bescherming gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement, maar wordt deze niet automatisch verlengd.

  • U komt mogelijk ook in aanmerking voor restitutie in overeenstemming met ons teruggavebeleid hieronder.

 • Als u uw abonnement via een verkoopkanaal heeft gekocht en de Virus Protection Promise heeft verkregen door de instelling Automatische verlenging IN te schakelen voor dat abonnement, verliest u het voordeel van de Virus Protection Promise wanneer u uw abonnement annuleert.

Neem contact op met Member Services & Support voor hulp en meer informatie.

Restituties: jaar- en maandabonnementen

Norton-jaarabonnementen (periode van één jaar of meer, of een permanente licentie):

 • Tenzij anderszins uitgesloten in dit beleid, komt de aanschaf van een jaarabonnement onder onze geld-terug-garantie van 60 dagen in aanmerking voor restitutie, als uw verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum wordt ingediend.

 • Elke jaarlijkse verlenging van een abonnement komt in aanmerking voor restitutie van de jaarlijkse verlengingskosten binnen 60 dagen vanaf de factuurdatum (d.w.z. de verlengingsdatum). De restitutie is beperkt tot de kosten die u heeft betaald voor de dan actieve abonnementsperiode.

 • De aanschaf van een Norton-jaarabonnement voor gegarandeerde verwijdering van virussen komt in aanmerking voor een restitutie, als uw verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend. Als gegarandeerde verwijdering van virussen van Norton echter in een bundel met een ander Norton-product wordt aangeschaft, is het retour- en teruggavebeleid voor gegarandeerde verwijdering van virussen van Norton hetzelfde als het retour- en teruggavebeleid voor het meegeleverde gebundelde Norton-product.

 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultieme helpdesk komt in aanmerking voor restitutie als uw verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na de verlengingsdatum, mits in beide gevallen in die periode geen gebruik is gemaakt van de services.

Maandabonnementen (maandelijkse verlengingen):

 • Tenzij anderszins uitgesloten in dit beleid, komt de aanschaf van een maandabonnement NIET in aanmerking voor restitutie. Als u uw abonnement opzegt, wordt het de volgende maand niet automatisch verlengd. Uw bescherming blijft echter gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement.

 • De aanschaf van een maandabonnement op Norton Ultimate Help Desk komt in aanmerking voor restitutie als uw verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van maandelijkse verlengingen, binnen 14 dagen na de verlengingsdatum, mits in beide gevallen in die periode geen gebruik is gemaakt van de services.

 • Voor details over de restitutie van een Norton Core-maandabonnement raadpleegt u Wifi-router Norton Core hieronder.

Bij aankopen via of gefactureerd door derden (bijv. een service, wederverkoper, retailer, leverancier enz.) kan uw recht op retourzending en restitutie anders zijn. Lees uw aanbiedingsvoorwaarden voor meer informatie

Aarzel niet contact op te nemen met Member Services & Support mocht u hulp nodig hebben. Het is de snelste manier om een restitutie aan te vragen.

Wifi-router Norton Core

 • Als u via Norton.com de wifi-router Norton Core heeft aangeschaft, komt u in aanmerking voor restitutie als uw verzoek binnen 30 dagen na de ontvangstdatum wordt ingediend. Zie de sectie Geld-terug-garantie in uw Norton-licentieovereenkomst voor informatie specifiek over retourzending en restitutie, of neem contact op met Member Services & Support.

 • Als uw wifi-router Norton Core defect is of niet meer werkt binnen 1) één jaar vanaf de oorspronkelijke verzenddatum bij aankoop via Norton.com, of 2) één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum als u het product bij een geautoriseerde Symantec-wederverkoper heeft aangeschaft, raadpleegt u de Beperkte Hardwaregarantie voor mogelijk herstel.

 • Als uw abonnement op Norton Core Security Plus automatisch is verlengd en u binnen 14 dagen na de eerste maandelijkse verlengingsdatum contact met ons opneemt, komt u in aanmerking voor restitutie die is beperkt tot de verlengingskosten van de eerste maand. Voor daaropvolgende betaalde verlengingsmaanden voor maandabonnementen wordt geen restitutie verleend.

 • Bij aankopen via of gefactureerd door derden (bijv. een provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.) kan uw recht op restitutie anders zijn. Als u de wifirouter Norton Core via derden heeft aangeschaft, moet het product worden geretourneerd naar dit verkooppunt conform de voorwaarden van het teruggavebeleid.

Aarzel niet contact op te nemen met Member Services & Support mocht u hulp nodig hebben. Het is de snelste manier om een restitutie aan te vragen.

Norton Virus Protection Promise

Virus Protection Promise omvat een virusverwijderingsservice die wordt geleverd door een Norton-expert. In het onwaarschijnlijke geval dat we het virus niet van uw apparaat kunnen verwijderen, heeft u mogelijk recht op restitutie van uw Norton-abonnement of Norton-bundel (indien van toepassing). Om in aanmerking te komen voor restitutie zijn de volgende voorwaarden en bepalingen van toepassing:

 • U moet uw Norton-abonnement rechtstreeks via Norton.com aanschaffen, verlengen of upgraden, of u abonneren op de Automatische verlengingsservice van Norton (dit geldt niet voor u als u een Norton Small Business-abonnement heeft);

 • Uw volledige restitutie wordt gebaseerd op de werkelijke prijs die u heeft betaald voor de duur van uw huidige Norton-abonnement. Als u een Norton-bundel heeft aangeschaft (gedefinieerd als Norton-abonnementen en/of Norton-services), wordt de restitutie gebaseerd op de werkelijke prijs die u heeft betaald voor de duur van uw huidige Norton-bundel. Of als een Norton-abonnement met een abonnement/product dat niet van Norton is in uw gebundelde aankoop zit, wordt uw restitutie beperkt tot de voorgestelde prijs (MSRP) van uw Norton-abonnement voor de huidige duur om de betaalde totaalprijs voor deze bundel niet te overschrijden. De restitutie is minus ontvangen kortingen of restituties en minus verzendkosten, verwerkingskosten en alle van toepassing zijnde belastingen, behalve in bepaalde staten en landen waar verzendkosten, verwerkingskosten en belastingen kunnen worden gerestitueerd;

 • Als U het Norton-abonnement bij een wederverkoper heeft aangeschaft, is een bewijs van aankoop vereist;

 • Symantec is niet verantwoordelijk voor en de restitutie is NIET van toepassing op verlies of schade als gevolg van virussen;

 • Toepasselijke wet- of regelgeving(en) van het land waarin de virusverwijderingsservice wordt uitgevoerd, kunnen de beschikbaarheid of het dekkingsgebied van de Virus Protection Promise beperken of veranderen.

Voor uitgebreide informatie gaat u naar www.norton.com/guarantee om de voorwaarden en bepalingen van Norton Virus Protection Promise in uw regio te raadplegen.

Norton Virus Protection Promise voor Norton Core

Een abonnee van Norton Core Security Plus heeft recht op de Virus Protection Promise.

 • Als een Norton-expert het virus niet kan verwijderen van de pc, Mac, smartphone en/of tablet van de klant, wordt de restitutie gebaseerd op de werkelijk betaalde prijs voor de huidige periode van het Norton Core Security Plus-abonnement;

 • Als de Virus Protection Promise bij het gratis jaarabonnement op Norton Core Security Plus was inbegrepen toen u Norton Core kocht, ontvangt u geen restitutie;

 • Als u een kwalificerend Norton-abonnement heeft gekocht en de huidige periode wordt aan de periode van het gratis Core Security Plus-abonnement toegevoegd als onderdeel van een upgrade-aanbieding, dan wordt de restitutie gebaseerd op de werkelijke prijs die is betaald voor de laatste periode van het oorspronkelijke kwalificerende abonnement.

DE NORTON VIRUS PROTECTION PROMISE EN BIJBEHORENDE RESTITUTIECLAIMS DEKKEN ALLEEN PC'S, MACS, ANDROID- EN/OF IOS-SMARTPHONES, EN OMVATTEN GEEN INTERNET DER DINGEN-APPARATEN ZOALS TELEVISIES, CAMERA'S, THERMOSTATEN, KOELKASTEN EN BABYFOONS.

Terugbetalingen zijn exclusief alle ontvangen kortingen of restituties en minus verzend- en administratiekosten en alle van toepassing zijnde belastingen behalve in bepaalde staten en landen waar verzend- en administratiekosten en belastingbedragen ook kunnen worden gerestitueerd. De restitutie is niet van toepassing op schade die is opgetreden als gevolg van virussen.

Voor uitgebreide informatie gaat u naar www.norton.com/guarantee om de voorwaarden en bepalingen van Norton Virus Protection Promise in uw regio te raadplegen.

Uitzonderingen op het retour- en annuleringsbeleid van Norton

 • De volgende aankopen komen niet in aanmerking voor de geld-terug-garantie onder dit beleid:

  • NFR-software (Not For Resale) en inbegrepen software;

  • Bepaalde Norton-producten die zijn gebundeld met producten die niet van Norton zijn;

  • Bepaalde aankopen die zijn voltooid door derden (bijv. provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.);

  • Herhalingsaankopen van hetzelfde Norton- of LifeLock-product die eerder zijn gerestitueerd;

  • Norton-services die al zijn gebruikt of waarvan de set-up is uitgevoerd;

  • Aankopen die zijn voltooid in de Apple® App Store

 • Dit beleid is niet van toepassing op Small Business- en Enterprise-producten van Symantec, zoals pcAnywhere.

Als u een individu of entiteit bent die in aanmerking komt voor belastingvrijstelling en er is belasting in rekening gebracht, komt u mogelijk in aanmerking voor restitutie van het belastingbedrag. Raadpleeg het Retourbeleid van Symantec Business Store, de relevante licentiecertificaten, de verkoopovereenkomsten of Symantec Business Support voor informatie over het retourbeleid.

Herroepingsrecht alleen van toepassing op landen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

 • Binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland kunt u het wettelijk recht hebben de overeenkomst om welke reden dan ook binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop uw bestelling wordt bevestigd, te herroepen. Dit wordt de 'Herroepingstermijn' genoemd.

 • Ga voor meer informatie naar Uw Herroepingsrecht uitoefenen bij Norton.

Hulp vragen

Hartelijk dank!

Hartelijk dank voor het gebruik van de ondersteuning van Norton.

< Terug

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: kb20100113164023EN_EndUserProfile_nl_nl
Besturingssysteem: Android, Mac OS X, Windows
Laatste wijziging: 14/11/2018