Andere producten

Annulerings- en terugbetalingsbeleid van NortonLifeLock

Wat is het annulerings- en terugbetalingsbeleid?

 • Als u niet tevreden bent met uw aankoop, laat het ons dat weten! Ons beleid kan een terugbetaling omvatten. Er zijn echter enkele beperkingen van toepassing. Lees daarom de onderstaande voorwaarden. Ons beleid staat los van wettelijke rechten die u mogelijk volgens de wet heeft.

 • Verzendkosten, verwerkingskosten en toepasselijke belastingbedragen kunnen niet worden terugbetaald, met uitzondering van bepaalde staten en landen waarin deze kosten wel worden terugbetaald.

 • Als u een Norton-product retourneert of annuleert, gaat u ermee akkoord alle exemplaren van de software van uw apparaat of apparaten te verwijderen.

 • Bij aankopen via of gefactureerd door derden (bijv. appstore, provider, wederverkoper, retailer, leverancier) kan uw recht op annulering, retourzending en terugbetaling anders zijn. Lees uw aanbiedingsvoorwaarden voor meer informatie.

Aarzel niet contact met ons op te nemen. Het is de snelste manier om een annulering of terugbetaling aan te vragen. U kunt ook een terugbetalingsverzoek indienen via de livechat (niet in alle landen beschikbaar).

Uw abonnement annuleren

 • U kunt uw abonnement annuleren door u aan te melden bij uw account en naar het tabblad Mijn abonnementen te gaan of contact met ons op te nemen.

 • Het is raadzaam dit vóór de factureringsdatum van uw verlenging te doen, zodat we voldoende tijd hebben voor de verwerking. Als het abonnement toch wordt verlengd, neem dan contact met ons op voor hulp bij de terugbetaling.

 • Als uw abonnement is geannuleerd, wordt het niet meer automatisch verlengd. Uw bescherming blijft echter gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement. U kunt ook in aanmerking komen voor terugbetaling in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid hieronder.

 • Norton- en/of LifeLock-abonnementsbundels:

  • Als u een bundel heeft aangeschaft (d.w.z. een pakket met meerdere abonnementen), kunt u op elk moment één abonnement of alle abonnementen in de bundel opzeggen.

  • Als u slechts één deel van de bundel opzegt, blijven de andere bestaande abonnementen actief en verandert uw geldende jaarlijkse of maandelijkse verlengingsprijs. U kunt uw huidige abonnements- en verlengingsprijzen hier bekijken of ons bellen als de link niet beschikbaar is voor uw land.

  • Als u alle abonnementen in de bundel opzegt, blijft uw bescherming gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) termijn. Deze wordt echter niet automatisch verlengd voor de volgende termijn.

  • U kunt ook in aanmerking komen voor terugbetaling in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid hieronder.

 • Als u via ons verkoopkanaal een abonnement met een vaste termijn heeft gekocht en de Virus Protection Promise heeft verkregen door de instelling Automatische verlenging voor dat abonnement te activeren, verliest u het voordeel van de Virus Protection Promise wanneer u uw abonnement in het eerste jaar van uw abonnement annuleert. Bovenstaande geldt niet voor Japan.

Uw abonnement annuleren - alleen in Nederland

 • U kunt uw abonnement annuleren door u aan te melden bij uw account en naar het tabblad Mijn abonnement te gaan of contact met ons op te nemen.

 • Het is raadzaam dit vóór de factureringsdatum van uw verlenging te doen, zodat we voldoende tijd hebben voor de verwerking. Als het abonnement toch wordt verlengd, neem dan contact met ons op voor hulp bij de terugbetaling.

 • Wanneer u uw abonnement na de eerste periode annuleert, wordt uw abonnement beëindigd en heeft u vervolgens recht op een terugbetaling naar rato met een opzegtermijn van één (1) maand.

 • Als u het abonnement opzegt voordat de eerste periode is verstreken, wordt het niet automatisch verlengd. Uw bescherming blijft echter gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnement. U kunt ook in aanmerking komen voor terugbetaling in overeenstemming met ons teruggavebeleid hieronder.

 • Norton-abonnementsbundels:

  • Als u een Norton-abonnementsbundel heeft aangeschaft (d.w.z. een pakket met meerdere abonnementen), kunt u op elk moment één abonnement of alle abonnementen in de bundel opzeggen.

  • Als u slechts een deel van de bundel opzegt, blijven de andere bestaande abonnementen actief en verandert uw geldende jaarlijkse of maandelijkse verlengingsprijs. U kunt uw huidige abonnements- en verlengingsprijzen hier bekijken of ons bellen als de link niet beschikbaar is voor uw land.

  • Wanneer u alle Norton-abonnementen in de bundel na de eerste termijn opzegt, wordt de bundel beëindigd. U heeft vervolgens recht op een pro rata terugbetaling met een opzegtermijn van één (1) maand. Als u alle Norton-abonnementen in de bundel opzegt voordat de eerste termijn is verlopen, blijft uw bescherming gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) termijn, maar wordt deze niet automatisch verlengd voor de volgende termijn.

  • U kunt ook in aanmerking komen voor terugbetaling in overeenstemming met ons terugbetalingsbeleid hieronder.

 • Als u via ons verkoopkanaal een abonnement met een vaste termijn heeft gekocht en de Virus Protection Promise heeft verkregen door de instelling Automatische verlenging voor dat abonnement te activeren, verliest u het voordeel van de Virus Protection Promise wanneer u uw abonnement in het eerste jaar van uw abonnement annuleert.

Neem contact met ons op voor hulp en meer informatie.

Terugbetalingen: jaar- en maandabonnementen

Jaarabonnementen (termijn van één jaar of meer of een permanente licentie):

 • Tenzij uitgesloten, komt de aanschaf van een jaarabonnement onder onze geldteruggarantie van 60 dagen in aanmerking voor terugbetaling, indien ingediend binnen 60 dagen na de aanschafdatum.

 • Elke jaarlijkse verlenging komt in aanmerking voor terugbetaling (ongeacht of deze maandelijks of jaarlijks wordt betaald), indien het verzoek binnen 60 dagen na afschrijving van de kosten wordt ingediend. De terugbetaling is beperkt tot de kosten die u heeft betaald voor de dan actieve abonnementsperiode.

 • De aanschaf van een jaarabonnement op Norton Ultimate-helpdesk voor 1 apparaat komt in aanmerking voor terugbetaling als het verzoek binnen 60 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van een jaarlijkse verlenging, binnen 60 dagen na de verlengingsdatum, mits in beide gevallen in die periode geen gebruik is gemaakt van de services.

Maandabonnementen (maandelijkse verlengingen):

 • Tenzij uitgesloten, komt de aanschaf van een maandabonnement in aanmerking voor terugbetaling, indien het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend. Als u uw abonnement annuleert, wordt het de volgende maand niet automatisch verlengd. Uw bescherming blijft echter gehandhaafd voor het resterende aantal dagen van uw lopende (reeds betaalde) abonnementsperiode.

 • De aanschaf van een maandabonnement op Norton Ultimate-helpdesk voor 3 apparaten komt in aanmerking voor terugbetaling als het verzoek binnen 14 dagen na de aanschafdatum is ingediend of, in geval van maandelijkse verlengingen, binnen 14 dagen na de verlengingsdatum, mits in beide gevallen in die periode geen gebruik is gemaakt van de services.

Bij aankopen via of gefactureerd door derden (bijv. appstore, wederverkoper, retailer, leverancier) kan uw recht op annulering, retourzending en terugbetaling anders zijn. Lees uw aanbiedingsvoorwaarden voor meer informatie

Aarzel niet contact met ons op te nemen. Het is de snelste manier om een terugbetaling aan te vragen. U kunt ook een terugbetalingsverzoek indienen via de livechat (niet in alle landen beschikbaar).

Norton Core WiFi Router

 • Als uw Norton Core defect is of niet meer werkt binnen ofwel 1) één jaar vanaf de oorspronkelijke verzenddatum bij aankoop via Norton.com, of 2) één jaar vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum als u het product bij een geautoriseerde wederverkoper heeft aangeschaft, raadpleegt u de Beperkte Hardwaregarantie voor mogelijk herstel.

 • Als uw abonnement op Norton Core Security Plus automatisch is verlengd en u binnen 14 dagen na de eerste maandelijkse verlengingsdatum contact met ons opneemt, komt u in aanmerking voor een terugbetaling die is beperkt tot de abonnementskosten van de eerste maand. Bij daaropvolgende verlengingstermijnen voor een maandabonnement worden geen terugbetalingen verleend.

 • Bij aankopen via of gefactureerd door derden (bijv. appstore, provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.) kan uw recht op terugbetaling anders zijn. Als u Norton Core via derden heeft aangeschaft, moet het product worden geretourneerd naar dit verkooppunt conform het desbetreffende terugbetalingsbeleid.

Aarzel niet contact met ons op te nemen. Het is de snelste manier om een terugbetaling aan te vragen.

Norton Virus Protection Promise

 • De Virus Protection Promise omvat een virusverwijderingsservice uitgevoerd door een Norton-expert en wordt geleverd met een kwalificerend abonnement waarbij automatische verlenging is inbegrepen. Kwalificerende abonnementen zijn onder meer:

  • de nieuwste abonnementen: Norton 360 en Norton 360 met LifeLock-abonnementen, evenals Norton AntiVirus Plus;

  • enkele andere abonnementen: Norton Security-abonnementen, Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus (oorspronkelijk), Norton 360 (oorspronkelijk) en Norton 360 Multi-Device (oorspronkelijk).

 • Als het virus niet door een Norton-expert van uw apparaat kan worden verwijderd, heeft u mogelijk recht op terugbetaling. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

  • U moet een kwalificerend abonnement met automatische verlenging hebben;

  • Uw terugbetaling wordt gebaseerd op de werkelijke prijs die u heeft betaald voor de huidige periode van uw kwalificerende abonnement. Als u een bundel heeft (een in aanmerking komend abonnement van Norton LifeLock gekocht in combinatie met een ander Norton LifeLock-product of een product van derden), wordt uw terugbetaling beperkt tot de adviesprijs van de fabrikant voor de huidige termijn van uw in aanmerking komende abonnement en zal deze terugbetaling de betaalde totaalprijs voor deze bundel niet overschrijden. Terugbetalingen zijn exclusief alle ontvangen kortingen of terugbetalingen en minus verzend- en administratiekosten en alle van toepassing zijnde belastingen behalve in bepaalde staten en landen waar verzend- en administratiekosten en belastingbedragen ook kunnen worden terugbetaald;

  • Norton Core Security Plus:

   • Als de Virus Protection Promise bij een gratis jaarabonnement op Norton Core Security Plus was inbegrepen toen u Norton Core kocht, ontvangt u geen terugbetaling;

   • Als u een kwalificerend abonnement heeft gekocht en de huidige periode wordt aan de periode van het gratis Norton Core Security Plus-abonnement toegevoegd als onderdeel van een upgrade-aanbieding, dan wordt de terugbetaling gebaseerd op de werkelijke prijs die is betaald voor de laatste periode van het oorspronkelijke kwalificerende abonnement.

  • De Virus Protection Promise en bijbehorende terugbetalingsclaims dekken alleen pc's, Mac, Android- en/of iOS-apparaten en omvatten geen IoT-apparaten (Internet of Things) zoals televisies, camera's, thermostaten, koelkasten en babyfoons.

  • Er kan om een bewijs van aankoop worden gevraagd, als het kwalificerende abonnement bij derden is gekocht;

  • NortonLifeLock is niet verantwoordelijk voor, en de terugbetaling is NIET van toepassing op, schade als gevolg van virussen;

  • Toepasselijke wet- of regelgeving(en) van het land waarin de virusverwijderingsservice wordt uitgevoerd, kunnen de beschikbaarheid of het dekkingsgebied van de Virus Protection Promise beperken of veranderen.

Ga naar www.norton.com/guarantee voor uitgebreide informatie en om de algemene voorwaarden van Norton Virus Protection Promise voor uw land te raadplegen.

Uitzonderingen op het annulerings- en terugbetalingsbeleid

 • De volgende aankopen komen op basis van ons beleid niet in aanmerking voor terugbetaling:

  • NFR-software (Not For Resale) en inbegrepen software;

  • Bepaalde Norton- en/of LifeLock-aanbiedingen die zijn gebundeld met producten van derden;

  • Bepaalde aankopen die zijn voltooid en voldaan door derden (bijv. appstore, provider, wederverkoper, retailer, leverancier enz.);

  • Herhalingsaankopen die eerder zijn terugbetaald;

  • Norton-services die al zijn gebruikt of waarvan de set-up is uitgevoerd;

Herroepingsrecht alleen van toepassing op landen in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland

 • Binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland kunt u het wettelijk recht hebben de overeenkomst om welke reden dan ook binnen de 14 kalenderdagen na de dag waarop uw bestelling wordt bevestigd, te herroepen. Dit wordt de 'Herroepingstermijn' genoemd.

 • Ga voor meer informatie naar Uw Herroepingsrecht uitoefenen bij Norton.

Hulp vragen

Dankzij de oplossing kon ik mijn probleem gemakkelijk oplossen.

Ja Nee

Help ons deze oplossing te verbeteren.

Hartelijk dank voor uw deelname aan dit onderzoek.

Wat wilt u nu doen?

Blader naar oplossingen of neem contact met ons op.

DOCID: kb20100113164023EN
Besturingssysteem: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Laatste wijziging: 09/07/2020