Egyéb termékek

Elemek megtekintése a biztonsági előzmények között

A Biztonsági előzmények tartalmazza a Norton 360 Online által a számítógépen végzett összes tevékenység jegyzékét.

Megtekintheti az összes tevékenység adatait, beleértve az alábbiakat:

 • A biztonsági előzményekhez tartozó riasztások és eseményüzenetek

 • Különböző vizsgálatok eredményei

 • A Symantec Security Response webhelyre elküldött információk

 • Karanténba helyezett elemek

 • A Norton 360 Online tűzfaltevékenységei

 • A Norton 360 Online számítógép-beállítási tevékenységei

 • A Norton 360 Online biztonsági mentési és a visszaállítási tevékenységei

 • A Norton 360 Online által a háttérben elvégzett biztonsági feladatok

A Biztonsági előzmények kategóriái funkciók szerint tagolva jelennek meg a következő csoportokban a Megjelenítés legördülő listában:

 • Minden tevékenység

 • Védelem és teljesítmény

 • Beküldött elemek és hibák

 • Számítógép beállítása

 • Tájékoztató

A különböző termékfunkciókhoz kapcsolódó elemek a megfelelő kategóriákban jelennek meg a Biztonsági előzmények ablakban. Például a karanténhoz kapcsolódó biztonsági elemek a Karantén kategória alatt jelennek meg, a Biztonsági előzmények ablakban. A Biztonsági előzmények ablak ezenkívül részletes információkat közöl az egyes elemekről a Részletek ablaktáblában.

Elemek megtekintése a biztonsági előzmények között

 1. A Norton 360 Online főablakában kattintson a Feladatok lehetőségre.

 2. A Feladatok ablakban, az Általános feladatok csoportban kattintson a Biztonsági előzmények ellenőrzése pontra.

 3. A Biztonsági előzmények ablakban, a Megjelenítés legördülő listában válassza ki a megtekinteni kívánt elemek kategóriáját. A következő lehetőségek közül választhat:

  Közelmúlt előzményei

  A Biztonsági előzmények ablakban látható Közelmúlt előzményei beállítás az elmúlt hét napban megjelent riasztásokat jeleníti meg. Megjeleníti bizonyos biztonsági események előzményeinek listáját.

  Összes előzmény

  A Biztonsági előzmények ablakban látható Összes előzmény opció az összes biztonsági előzményt megjeleníti.

  Vizsgálat eredménye

  A vizsgálat segítségével megállapíthatja, hogy a számítógépet megfertőzte-e vírus, kémprogram, kártékony program vagy biztonsági kockázat.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Vizsgálat eredményei nézet a lefuttatott vizsgálatok részleteit jeleníti meg.

  Megoldott biztonsági kockázatok

  A biztonsági előzmények közé tartoznak azok a gyanús programok, amelyek veszélyeztetik számítógépe biztonságát.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Megoldott biztonsági kockázatok nézet a Norton 360 Online által észlelt, majd kijavított, karanténba zárt vagy eltávolított biztonsági kockázatok listáját jeleníti meg. A karanténba helyezett elemek listája a Karantén nézetben látható. A karanténba zárt elemeket a Karantén nézetben is megtekintheti.

  Megoldatlan biztonsági kockázatok

  A biztonsági előzmények közé tartoznak azok a gyanús programok, amelyek veszélyeztetik számítógépe biztonságát.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Megoldatlan biztonsági kockázatok nézet azon biztonsági kockázatok listáját jeleníti meg, amelyeket a Norton 360 Online nem tudott kijavítani, eltávolítani vagy karanténba helyezni.

  Néhány fenyegetés esetén a számítógép újraindítása szükséges, az ilyen fenyegetésekhez tartozó naplófájlok csak a rendszer újraindítását követően törölhetők.

  Karantén

  A Biztonsági előzmények alatt látható karantén egy olyan biztonságos hely a számítógépen, ahol el lehet különíteni az elemeket, amíg eldönti, hogy mit kívánt tenni ezekkel.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Karantén nézet azokat a biztonsági kockázatokat jeleníti meg, amelyeket a rendszer a karanténban izolált.

  SONAR tevékenység

  A SONAR (Symantec Online Network for Advanced Response) az alkalmazások viselkedése alapján észleli az új fenyegetéseket. A SONAR még azelőtt észleli a kártékony kódokat, mielőtt a vírusleírások elérhetők lennének a LiveUpdate szolgáltatáson keresztül.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető SONAR tevékenység nézet a SONAR által észlelt biztonsági kockázatok részleteit jeleníti meg. Ez a kategória azokat a tevékenységeket is felsorolja, amelyek módosítják a számítógép konfigurációját vagy beállításait.

  A kategória További részletek lehetősége részletekkel szolgál azokról az erőforrásokról, amelyekre a tevékenység hatással van.

  Tűzfal - hálózat és kapcsolatok

  A tűzfal figyeli az Ön számítógépe és az interneten lévő többi gép közötti kommunikációt.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Tűzfal - hálózat és kapcsolatok kategória azoknak a hálózatoknak az adatait jeleníti meg, amelyekkel a számítógépe kapcsolatban áll. Ezenkívül megjeleníti a hálózatok és számítógépek korlátozása, illetve megbízhatónak minősítése során elvégzett műveleteket.

  Ez a kategória a számítógépről kezdeményezett összes TCP/IP hálózati kapcsolat előzményét is megjeleníti. A hálózati kapcsolatok naplózása a kapcsolat lezárásakor történik meg.

  A kategória Biztonsági előzmények - Speciális részletek ablakában módosíthatja a számítógépek és hálózatok korlátozását, illetve megbízhatóságát.

  Tűzfal - tevékenységek

  A tűzfal figyeli az Ön számítógépe és az interneten lévő többi gép közötti kommunikációt. A tűzfal szabályok segítségével vezérli a számítógép kimenő és bejövő kapcsolatait.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Tűzfal - tevékenységek nézet a tűzfal által létrehozott szabályokat jeleníti meg. A listában az Ön által létrehozott szabályok is megjelennek.

  A kategória Biztonsági előzmények - Speciális részletek ablaka megjeleníti a létrehozott programszabályokat. Ezenfelül engedélyezhet is egy letiltott programszabályt.

  Behatolásmegelőzés

  A Behatolásmegelőzés ismert fenyegetéseket keres a számítógép kimenő és bejövő kapcsolatai között.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Behatolásmegelőzés nézet a közelmúlt behatolásmegelőzési tevékenységeivel kapcsolatos részleteket jelenít meg.

  A kategória Biztonsági előzmények - További részletek ablakában lehet szabályozni, hogy a rendszer jelezzen-e, amikor a behatolásmegelőzés behatolásmegelőzési azonosítót észlel.

  Letöltési Insight

  A Letöltés Insight az Ön által letöltött futtatható fájlokat azok hírneve alapján vizsgálja meg. Ezután tájékoztatja Önt a folyamat eredményeiről a Letöltés Insight beállításai alapján.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Letöltés Insight nézet a Letöltés Insight által feldolgozott események részletes adatait jeleníti meg. Ez a nézet az Ön által elvégzett műveletekről is tájékoztatást nyújt.

  Kéretlen levelek elleni védelem

  A Norton AntiSpam védi a számítógépet a kéretlen levelektől.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Kéretlen levelek szűrése nézet a Kéretlen levelek szűrése funkció által feldolgozott e-mailek részletes adatait jeleníti meg.

  Személyes adatok

  Az Identity Safe különböző funkciói segítségével kezelheti személyes adatait, és nagyobb biztonságot élvezhet az online tranzakciók során.

  A Biztonsági előzmények ablak Személyes adatok nézete megjeleníti az adathalászat elleni védelem leírásait, amelyeket a Norton 360 Online a LiveUpdate futtatásakor tölt le.

  Norton termék illetéktelen módosítás elleni védelme

  A Norton termék illetéktelen módosítás elleni védelme segítségével lehet megvédeni a Norton-terméket az ismeretlen, gyanús vagy fenyegető alkalmazások által kezdeményezett támadásokkal, illetve módosításokkal szemben.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Norton termék illetéktelen módosítás elleni védelme nézet azokról a jogosulatlan kísérletekről jelenít meg információkat, amelyek megpróbálták módosítani a Symantec folyamatokat. A Symantec termék által letiltott feladatok szintén megjelennek ebben a listában.

  Teljesítményriasztás

  A teljesítményriasztás segítségével megtekintheti, megfigyelheti és elemezheti, hogyan befolyásolja a rendszer működése a számítógép teljesítményét.

  A Teljesítményriasztás nézet a Biztonsági előzmények ablakban a számítógépen futó egyes folyamatok hatásainak részleteit jeleníti meg. Az adatok között megjelenik a folyamat neve, az általa használt erőforrások, az erőforrás-használat mértéke, valamint a folyamatnak a számítógépre gyakorolt összhatása. Emellett az olyan teljesítményriasztásokhoz és programokhoz kapcsolódó naplók, melyeket kizárt a teljesítményriasztások értesítései közül, szintén megjelennek a listában.

  Korlátozott hálózat

  A Sávszélesség-korlátozás mód lehetővé teszi, hogy házirendeket állítson be és korlátozza a Norton 360 Online internethasználatát. Megadhatja a Norton 360 Online által használt hálózati sávszélesség nagyságát.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Korlátozott hálózat nézetben a Norton 360 Online internethasználatának korlátozásához végrehajtott műveletek adatai jelennek meg.

  Biztonsági mentés

  A Biztonsági mentés nézet megjeleníti a végrehajtott biztonsági mentési és visszaállítási tevékenységeket.

  A Symantecnek jelentett webhelyek

  Néhány esetben előfordulhatott, hogy bizonyos weboldalakat elküldött kiértékelésre a Symantec-hez.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető A Symantecnél bejelentett weboldalak nézet megjeleníti az összes webhelyet, amelyet a Symantec számára felülvizsgálatra küldött.

  E-mail hibák

  Az E-mail hibák között láthatók azok a sikertelen műveletek, amikor a Norton 360 Online megpróbál elküldeni, letölteni vagy megvizsgálni egy Ön által küldött vagy fogadott e-mailt, de nem jár sikerrel.

  A Biztonsági előzmények alatt elérhető E-mail hibák nézet az e-mail hibára vonatkozó riasztások részletes adatait jeleníti meg. A részletes adatok között látható a hiba azonosítója és a hibaüzenet. Ez a nézet megjeleníti az információkat a tárgyról, a küldő címéről és a címzett címéről, melyek a riasztásban szereplő e-mailre vonatkoznak.

  Norton Community Watch

  A Norton Community Watch funkció segítségével bármilyen gyanús elemet vagy gyanús alkalmazásadatot elküldhet a Symantecnek elemzésre. A Symantec kiértékeli az adatokat az új kockázatok meghatározásához.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Norton Community Watch nézet a Symantecnek elküldött fájlok listáját jeleníti meg. Az elküldés különböző szintjein található fájlok szintén megjelennek a listában.

  Rendszerleíró-tisztítás

  A Windows beállításjegyzéke olyan bejegyzéseket is tartalmazhat, melyek nem létező fájlokra hivatkoznak. Az ilyen sérült beállításjegyzék-bejegyzések lelassíthatják a számítógépet. A Beállításjegyzék-tisztítás megkeresi a számítógépen a sérült rendszerleíró-bejegyzéseket, és eltávolítja azokat.

  A Biztonsági előzmények ablak Rendszerleíró-tisztítás nézete megjeleníti a rendszerleíró-tisztítási funkció tevékenységeit, amelyeket végrehajtott a számítógépen.

  Fájltisztítás

  A Fájltisztítás funkció a szükségtelen ideiglenes fájlokat, beleértve a böngészőfájlokat, az internetes keresések szavait és a többi ideiglenes fájlt.

  A Fájltisztítás nézet a Biztonsági előzmények ablakban megjeleníti a számítógépen végzett fájltisztítási tevékenységek listáját.

  Lemezoptimalizálás

  A lemezoptimalizálás folyamata összefésüli a fájlok fizikai helyét. A fájlok és a metaadatok át lesznek rendezve az adathozzáférési idő javítása érdekében.

  A Biztonsági előzmények ablak lemezoptimalizálási nézete megjeleníti a számítógépen végrehajtott lemezoptimalizálási tevékenységek listáját.

  Néma mód

  A Néma mód ideiglenesen elrejti a riasztásokat és értesítéseket a legtöbb háttérben futó tevékenység esetén.

  A Biztonsági előzmények ablakban elérhető Néma mód nézet a Néma mód összegzését jeleníti meg.

  Az összegzés a következő adatokat tartalmazza:

  • A néma mód típusa, például Néma mód vagy Csendes mód

  • A Néma módot bekapcsoló program típusa, például lemezmásoló vagy TV-felvevő program

  • Annak a felhasználó által megadott programnak a neve, amelyik bekapcsolja a Néma módot

  • Hogy a a Néma mód be vagy ki van kapcsolva

  LiveUpdate

  A LiveUpdate beszerzi a legújabb vírusleírás- és programfrissítéseket a számítógépre telepített összes Symantec-termékhez. Ezek a frissítések megvédik számítógépét az újonnan felfedezett fenyegetésektől.

  A LiveUpdate nézet a Biztonsági előzmények ablakban megjeleníti a LiveUpdate számítógépen végzett tevékenységeit. Az adatok között megjelenik a számítógépen futtatott LiveUpdate munkamenetek mélysége, állapota és időtartama.

 4. Kattintson egy sorra az adott elem részletes adatainak megtekintéséhez.

  Ha további információkat szeretne megjeleníteni egy elemről, kattintson a Részletek ablaktáblában lévő További részletek beállításra vagy kattintson duplán az adott sorra. Az elem további adatait a Biztonsági előzmények - További részletek ablakban tekintheti meg, és itt végezheti el a szükséges műveleteket is. Néhány kategória esetén a További részletek lehetőség megnyitja a Fájl Insight ablakot, mely megjeleníti a kiválasztott biztonságielőzmény-eseménnyel kapcsolatos részleteket. Ki kell választania az Opciók hivatkozást a Biztonsági előzmények ablakban, hogy kiválassza azt a műveletet, amelyet a Norton 360 Online programnak el kell végeznie ezen kategóriák elemein. A Beállítások hivatkozás bizonyos elemekhez a File Insight ablakban is elérhető.

A Biztonsági előzmények - További részletek ablak

Keresés a biztonsági előzmények között

A karanténba zár elemek kezelése

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: v5187720_N360_N360SOS_6_hu_hu
Operációs rendszer: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Utolsó módosítás: 07/11/2011