Elismertségen alapuló vizsgálat ismertetése

Az Elismertségen alapuló vizsgálat információkat szolgáltat a számítógépen lévő összes program és futó folyamat megbízhatóságáról. A fenyegetések megbízhatósági szinten alapuló észlelése segítségével deríti fel a gyanús vagy sérülékeny fájlokat a számítógépen. A Norton 360 Online programban különböző típusú Elismertségen alapuló vizsgálatokat lehet futtatni, melyekkel észlelheti a gyanús programokat a számítógépen.

Az Elismertségen alapuló vizsgálat bizonyos szűrési feltételek alapján szűri fájlokat, a kiszűrt fájlokon pedig Insight Hálózati vizsgálat műveletet hajt végre. Az Elismertségen alapuló vizsgálat a fájlokat elismert fájlokként szűri meg. A vizsgálat a következő fájlokat szűri és elemzi: .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx, .loc, illetve .msi.

Amikor Elismertségen alapuló gyorsvizsgálatot vagy Teljes rendszervizsgálatot végez, a Norton 360 Online a számítógépen található összes érintett fájlt megvizsgálja.

Az elismert fájlok szűrése után a Norton 360 Online elvégez egy Insight Hálózati vizsgálat műveletet. A Norton 360 Online az Insight Hálózati vizsgálat alkalmával Számítógép-vizsgálat műveletet is végrehajt. A Norton 360 Online a Számítógép-vizsgálat segítségével végzi el az azonosító-alapú fenyegetésészlelést. Ennek során összehasonlítja a szűrt elismert fájlok azonosítóit az ismert fenyegetések azonosítóival, és így észleli a fenyegetéseket a számítógépen. Amennyiben a funkció egy biztonsági fenyegetést észlel, a Norton 360 Online automatikusan eltávolítja a fenyegetést a számítógépről.

A Norton 360 Online az Insight hálózati vizsgálat alkalmazásával és a fenyegetések megbízhatósági szinten alapuló észlelése segítségével deríti fel a gyanús vagy sérülékeny fájlokat a számítógépen. Az Insight Hálózati vizsgálat az úgynevezett Felhő technológiát alkalmazza, ahol egy, az internethez kapcsolódó távoli Symantec kiszolgáló tartalmazza a legújabb megbízhatósági adatokat. A hálózatvizsgálat megkeresi a Felhőben a szűrt fájlok megbízhatósági adatait.

A Norton 360 Online adott információkat (például a fájlnevet és a hash-kulcsot) gyűjt a szűrt elismert fájlokról, és elküldi őket a Felhőnek. A Felhő kielemzi a fájladatokat, és megbízhatósági szintet ad meg az egyes fájlokhoz. A Symantec kiszolgáló visszaküldi a megbízhatósági információt a számítógépre. Amennyiben bármely szűrt fájl gyanús vagy sérülékeny, a Norton 360 Online Nem megfelelő vagy Kevésbé megbízható megbízhatósági szintet rendel hozzá. A Norton 360 Online az elismertségi adatoktól függetlenül a legfrissebb vírusleírásokat is ellenőrzi a Felhőn.

A számítógépnek az internethez kell csatlakoznia, hogy elérhesse a legfrissebb elismertségi adatokat és vírusleírásokat a Felhőben. Amennyiben a számítógép nem csatlakozik az internethez, a Norton 360 Online a helyben elérhető elismertségi adatokat alkalmazza.

Amikor az Elismertségen alapuló vizsgálatot futtatja, a Norton 360 Online kizárólag a fájlok alábbi kategóriáit veszi figyelembe:

Végrehajtható fájlok

Ez a kategória Windows futtatható fájlokat (.exe) és parancsfájlokat (.scr) tartalmaz.

Rendszerfájlok

Ez a kategória Windows rendszerfájlokat (.sys), dinamikus könyvtárhivatkozás fájlokat (.dll) és eszköz illetszőprogram fájlokat (.drv) tartalmaz.

Fejlesztő fájlok

Ez a kategória ActiveX-vezérlőfájlokat (.ocx) tartalmaz.

Egyéb fájlok

Ez a kategória Windows Installer-csomag (.msi) fájlokat és DLL erőforrásfájlokat (.loc) tartalmaz.

A Norton 360 Online segítségével a számítógép adott területeit vizsgálhatja meg a kiválasztott Elismertségen alapuló vizsgálattal. A következő Elismertségen alapuló vizsgálatokat futtathatja kézi vezérléssel:

Gyorsvizsgálat

A Gyorsvizsgálat megvizsgálja a számítógép vírusok és egyéb biztonsági kockázatok által gyakran megtámadott fontos területeit.

Gyorsvizsgálatot futtatásakor a Norton 360 Online megvizsgálja a futó folyamatokhoz és a betöltött programokhoz kapcsolódó érintett fájlokat.

Teljes rendszervizsgálat

A számítógépen elérhető összes Érintett fájlt megvizsgálja.

Amikor Teljes rendszervizsgálatot végez, a Norton 360 Online a számítógép teljes területén megkeresi az Érintett fájlokat. A helyek magukban foglalják az összes meghajtót, futó folyamatot, betöltött programot és rendszerindító fájlt.

Egyéni vizsgálat

A megadott fájlt, mappát, meghajtót vagy cserélhető meghajtót vizsgálja meg.

Amikor egyéni vizsgálatot végez, a Norton 360 Online kizárólag a szűrt elismert fájlokat veszi figyelembe.

A Symantec a Norton Community Watch adatok és a saját elemzése segítségével végzett statisztikai értékelés alapján osztályozza a fájlokat. A Symantec a következő megbízhatósági szinteket rendeli az elismert fájlokhoz:

Megbízható

A Symantec nyomatékosan jelzi, hogy a fájl megbízható.

A Symantec nyomatékosan jelzi, hogy a fájl megbízható.

Nem bizonyított

A Symantec nem rendelkezik elég információval a fájlról ahhoz, hogy megbízhatósági szintet rendeljen hozzá.

A fájl a biztonságos és a nem biztonságos kategóriába sem tartozik.

Kevésbé megbízható

A Symantec néhány jelzéssel jelzi, hogy a fájl nem megbízható.

Ez a fájl gyanús, és kárt tehet a számítógépben.

Nem megfelelő

A Symantec nyomatékosan jelzi, hogy a fájl nem megbízható.

Ez a fájl gyanús, és kárt tehet a számítógépben.

Az Elismertségen alapuló vizsgálat végeztével megtekintheti a vizsgálati eredmények összegzését a Norton elismertségen alapuló vizsgálat ablakban. Megtekintheti az egyes fájlok esetén az elismertségi adatokat, például a fájlnevet, a megbízhatósági szintet, a fájl korát, a stabilitásértéket és a közösségi használatot. A Megbízhatósági szint határozza meg, hogy egy fájl biztonságos vagy sem. Amennyiben egy fájl Nem megfelelő vagy Kevésbé megbízható szintű, a Norton 360 Online segítségével a fájlt karanténba helyezheti.

Elismertségi gyorsvizsgálat futtatása

Megbízhatósági teljes rendszervizsgálat futtatása

Elismertségen alapuló egyéni vizsgálat futtatása

A Norton 360 Online vizsgálatai

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: v36691020_N360_N360SOS_6_hu_hu
Operációs rendszer: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Utolsó módosítás: 29/09/2011