Elismertségen alapuló vizsgálat ismertetése

Az Elismertségen alapuló vizsgálat információkat szolgáltat a számítógépen lévő összes program és futó folyamat megbízhatóságáról. A fenyegetések megbízhatósági szinten alapuló észlelése segítségével deríti fel a gyanús vagy sérülékeny fájlokat a számítógépen. A Norton 360 Online programban különböző típusú Elismertségen alapuló vizsgálatokat lehet futtatni, melyekkel észlelheti a gyanús programokat a számítógépen.

Az Elismertségen alapuló vizsgálat bizonyos szűrési feltételek alapján szűri fájlokat, a kiszűrt fájlokon pedig Insight Hálózati vizsgálat műveletet hajt végre. Az Elismertségen alapuló vizsgálat a fájlokat elismert fájlokként szűri meg. A vizsgálat a következő fájlokat szűri és elemzi: .exe, .scr, .sys, .dll, .drv, .ocx, .loc, illetve .msi.

Amikor Elismertségen alapuló gyorsvizsgálatot vagy Teljes rendszervizsgálatot végez, a Norton 360 Online a számítógépen található összes érintett fájlt megvizsgálja.

Az elismert fájlok szűrése után a Norton 360 Online elvégez egy Insight Hálózati vizsgálat műveletet. A Norton 360 Online az Insight Hálózati vizsgálat alkalmával Számítógép-vizsgálat műveletet is végrehajt. A Norton 360 Online a Számítógép-vizsgálat segítségével végzi el az azonosító-alapú fenyegetésészlelést. Ennek során összehasonlítja a szűrt elismert fájlok azonosítóit az ismert fenyegetések azonosítóival, és így észleli a fenyegetéseket a számítógépen. Amennyiben a funkció egy biztonsági fenyegetést észlel, a Norton 360 Online automatikusan eltávolítja a fenyegetést a számítógépről.

A Norton 360 Online az Insight hálózati vizsgálat alkalmazásával és a fenyegetések megbízhatósági szinten alapuló észlelése segítségével deríti fel a gyanús vagy sérülékeny fájlokat a számítógépen. Az Insight Hálózati vizsgálat az úgynevezett Felhő technológiát alkalmazza, ahol egy, az internethez kapcsolódó távoli Symantec kiszolgáló tartalmazza a legújabb megbízhatósági adatokat. A hálózatvizsgálat megkeresi a Felhőben a szűrt fájlok megbízhatósági adatait.

A Norton 360 Online adott információkat (például a fájlnevet és a hash-kulcsot) gyűjt a szűrt elismert fájlokról, és elküldi őket a Felhőnek. A Felhő kielemzi a fájladatokat, és megbízhatósági szintet ad meg az egyes fájlokhoz. A Symantec kiszolgáló visszaküldi a megbízhatósági információt a számítógépre. Amennyiben bármely szűrt fájl gyanús vagy sérülékeny, a Norton 360 Online Nem megfelelő vagy Kevésbé megbízható megbízhatósági szintet rendel hozzá. A Norton 360 Online az elismertségi adatoktól függetlenül a legfrissebb vírusleírásokat is ellenőrzi a Felhőn.

A számítógépnek az internethez kell csatlakoznia, hogy elérhesse a legfrissebb elismertségi adatokat és vírusleírásokat a Felhőben. Amennyiben a számítógép nem csatlakozik az internethez, a Norton 360 Online a helyben elérhető elismertségi adatokat alkalmazza.

Amikor az Elismertségen alapuló vizsgálatot futtatja, a Norton 360 Online kizárólag a fájlok alábbi kategóriáit veszi figyelembe:

Végrehajtható fájlok

Ez a kategória Windows futtatható fájlokat (.exe) és parancsfájlokat (.scr) tartalmaz.

Rendszerfájlok

Ez a kategória Windows rendszerfájlokat (.sys), dinamikus könyvtárhivatkozás fájlokat (.dll) és eszköz illetszőprogram fájlokat (.drv) tartalmaz.

Fejlesztő fájlok

Ez a kategória ActiveX-vezérlőfájlokat (.ocx) tartalmaz.

Egyéb fájlok

Ez a kategória Windows Installer-csomag (.msi) fájlokat és DLL erőforrásfájlokat (.loc) tartalmaz.

A Norton 360 Online segítségével a számítógép adott területeit vizsgálhatja meg a kiválasztott Elismertségen alapuló vizsgálattal. A következő Elismertségen alapuló vizsgálatokat futtathatja kézi vezérléssel:

Gyorsvizsgálat

A Gyorsvizsgálat megvizsgálja a számítógép vírusok és egyéb biztonsági kockázatok által gyakran megtámadott fontos területeit.

Gyorsvizsgálatot futtatásakor a Norton 360 Online megvizsgálja a futó folyamatokhoz és a betöltött programokhoz kapcsolódó érintett fájlokat.

Teljes rendszervizsgálat

A számítógépen elérhető összes Érintett fájlt megvizsgálja.

Amikor Teljes rendszervizsgálatot végez, a Norton 360 Online a számítógép teljes területén megkeresi az Érintett fájlokat. A helyek magukban foglalják az összes meghajtót, futó folyamatot, betöltött programot és rendszerindító fájlt.

Egyéni vizsgálat

A megadott fájlt, mappát, meghajtót vagy cserélhető meghajtót vizsgálja meg.

Amikor egyéni vizsgálatot végez, a Norton 360 Online kizárólag a szűrt elismert fájlokat veszi figyelembe.

A Symantec a Norton Community Watch adatok és a saját elemzése segítségével végzett statisztikai értékelés alapján osztályozza a fájlokat. A Symantec a következő megbízhatósági szinteket rendeli az elismert fájlokhoz:

Megbízható

A Symantec nyomatékosan jelzi, hogy a fájl megbízható.

A Symantec nyomatékosan jelzi, hogy a fájl megbízható.

Nem bizonyított

A Symantec nem rendelkezik elég információval a fájlról ahhoz, hogy megbízhatósági szintet rendeljen hozzá.

A fájl a biztonságos és a nem biztonságos kategóriába sem tartozik.

Kevésbé megbízható

A Symantec néhány jelzéssel jelzi, hogy a fájl nem megbízható.

Ez a fájl gyanús, és kárt tehet a számítógépben.

Nem megfelelő

A Symantec nyomatékosan jelzi, hogy a fájl nem megbízható.

Ez a fájl gyanús, és kárt tehet a számítógépben.

Az Elismertségen alapuló vizsgálat végeztével megtekintheti a vizsgálati eredmények összegzését a Norton elismertségen alapuló vizsgálat ablakban. Megtekintheti az egyes fájlok esetén az elismertségi adatokat, például a fájlnevet, a megbízhatósági szintet, a fájl korát, a stabilitásértéket és a közösségi használatot. A Megbízhatósági szint határozza meg, hogy egy fájl biztonságos vagy sem. Amennyiben egy fájl Nem megfelelő vagy Kevésbé megbízható szintű, a Norton 360 Online segítségével a fájlt karanténba helyezheti.

Elismertségi gyorsvizsgálat futtatása

Megbízhatósági teljes rendszervizsgálat futtatása

Elismertségen alapuló egyéni vizsgálat futtatása

A Norton 360 Online vizsgálatai

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: v36691020_N360_N360SOS_6_hu_hu
Operációs rendszer: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Utolsó módosítás: 29/09/2011