Egyéb termékek

A Vizsgálat- és kockázatbeállítások ismertetése

A Vizsgálat- és kockázatbeállítások segítségével testreszabhatja a Norton 360 Online által a számítógépen elvégzett vizsgálatokat. Beállíthatja a Norton 360 Online vizsgálatot a számítógépen található fájlok digitális aláírása és megbízhatósági szintje alapján. Megadhatja, hogyan viselkedjen a Norton 360 Online, amikor e-maileket vizsgál, és beállíthatja az azonnaliüzenet-küldő programok által fogadott fájlok vizsgálatát.

A következő Vizsgálat- és kockázatbeállítások érhetők el:

Számítógép-vizsgálatok

A Norton 360 Online programban különböző típusú vizsgálatokat lehet futtatni, melyek észlelik és eltávolítják a vírusfertőzést a számítógépről. A vizsgálatok típusai: gyorsvizsgálat, teljes rendszervizsgálat és egyéni vizsgálat. A Számítógép-vizsgálatok különböző beállításaival testreszabhatja a Norton 360 Online által a számítógépen elvégzett vizsgálatokat. Ezenkívül a tömörített fájlok és a Microsoft Office-dokumentumok vizsgálatát is be lehet állítani.

A Számítógép-vizsgálatok beállítási lehetőségein keresztül megadhatja, hogy a vizsgálatok kiterjedjenek a rendszermagvírusokra, a rejtőzködő elemekre, a nyomkövető cookie-kra és az ismeretlen fenyegetésekre is. A következő lehetőségek közül választhat:

 • Smart Definitions

  Csak a vírusleírások alapkészletének telepítését teszi lehetővé.

  Mivel a Smart Definitions csak egy alkészlete az összes vírusdefiníciónak, segítségével a letöltési és telepítési idő, valamint a memóriafelhasználás minimálisra csökkenthető.

 • Tömörített fájlok vizsgálata

  Megvizsgálja és kijavítja a tömörített fájlokon belüli fájlokat.

  Ha bekapcsolja ezt a szolgáltatást, a Norton 360 Online a tömörített fájlokban is keresi és észleli a vírusokat és egyéb biztonsági kockázatokat, és eltávolítja a tömörített fájlokat.

 • Microsoft Office dokumentumok automatikus vizsgálata

  Megvizsgálja a Microsoft Office-fájlokat azok megnyitásakor.

  Ha a Norton 360 Online telepítése után telepíti a Microsoft Office 2000 vagy annál újabb irodai programcsomagot, akkor ezt a lehetőséget be kell kapcsolnia ahhoz, hogy a program automatikusan megvizsgálja a Microsoft Office-fájlokat.

 • Rendszermagvírusok és lopakodó elemek keresése

  Megkeresi a rendszermagvírusokat, illetve a számítógépen rejtőzködő egyéb biztonsági kockázatokat.

 • Hálózati meghajtók vizsgálata

  Megvizsgálja a számítógépéhez kapcsolódó hálózati meghajtókat.

  A Norton 360 Online a Hálózati meghajtók vizsgálata során Teljes rendszervizsgálatot és Egyéni vizsgálatot végez. Alapértelmezés szerint a Hálózati meghajtók vizsgálata lehetőség be van kapcsolva. A beállítás kikapcsolása esetén e Norton 360 Online nem vizsgálja meg a hálózati meghajtókat.

 • Heurisztikus védelem

  Megvizsgálja a számítógépet, és ismeretlen biztonsági fenyegetéseket keres.

  A Norton 360 Online heurisztikus technológiát felhasználva keres gyanús jeleket a fájlokban és állapítja meg a fertőzést. Ez a technológia a fájlok jellemzőit a köztudottan fertőzött fájlok jellemzőivel hasonlítja össze. Ha egy fájl gyanús jellemvonásokkal rendelkezik, akkor a Norton 360 Online fertőzött fájlként fogja kezelni.

 • Nyomkövető cookie-k vizsgálata

  Megkeresi azokat a kisméretű fájlokat, melyek révén a programok nyomon tudják követni a számítógép tevékenységeit.

 • Teljes rendszervizsgálat

  Megvizsgálja a számítógépet, amikor az tétlen állapotban van.

  Amikor számítógépe tétlen állapotban van, a Norton 360 Online elvégez egy teljes rendszervizsgálatot. A vizsgálat végeztével megtekintheti az eredmények összegzését, és elvégezheti a szükséges műveleteket. A Konfigurálás beállítással ütemezheti a teljes rendszervizsgálatot.

 • Fenyegetések száma manuális vizsgálatok esetén

  Lehetővé teszi a Norton 360 Online által a kézi vizsgálathoz használt szálak számának megadását. A szálak az adott folyamat erőforrásait megosztó, de egymástól függetlenül végbemenő folyamatalkészletek. A fenyegetések segítenek egy program párhuzamos végrehajtásában, hogy a program gyorsabban működjön többprocesszoros környezetben.

Teljesítményprofilok

Teljesítményprofilok beállításaival egy Norton 360 Online vizsgálatot lehet beállítani a számítógépen található fájlok digitális aláírása és megbízhatósági szintje alapján.

A Teljesítményprofilok beállításait a vizsgálat futtatása, illetve a vizsgálat futtatásának ütemezett időpontja előtt kell megadni. A Norton 360 Online a Teljesítményprofilok beállításai alapján vizsgálja meg a számítógépet.

A Teljesítményprofiloknál a következő beállításokat lehet megadni:

 • Teljes vizsgálat

  Beállíthatja a számítógép teljes vizsgálatát.

 • Normál megbízhatóság

  Beállíthat egy olyan vizsgálatot, amelyik kizárja a Norton által megbízhatónak minősített fájlokat.

 • Magas szintű megbízhatóság

  Beállíthat egy olyan vizsgálatot, amelyik kizárja a Norton és a Community által megbízhatónak minősített fájlokat, valamint az ismert digitális aláírással rendelkező fájlokat.

Védett portok

A védett portok beállításai biztosítják a levelezőprogram POP3- és SMTP-portjának védelmét.

Ezzel a beállítással kézzel konfigurálhatja a POP3- és az SMTP-portokat az e-mail védelemhez. Ha az internetszolgáltató által a levelezőprogramjához biztosított SMTP- és POP3-portszámok eltérnek az alapértelmezett SMTP- és POP3-portszámoktól, be kell állítania, hogy a Norton 360 Online biztosítsa a portok védelmét.

E-mail vírusvizsgálat

Az e-mailek vírusvizsgálata véd az üzenetek mellékleteiben küldött vagy kapott, fenyegetést jelentő elemek ellen.

Az E-mail vírusvizsgálat beállításaival megadhatja, hogyan viselkedjen a Norton 360 Online, amikor e-maileket vizsgál. A megadott beállítások alapján a Norton 360 Online automatikusan megvizsgálja az elküldött, illetve a fogadott e-maileket.

Azonnali üzenetküldő vizsgálata

Az Azonnali üzenetküldő vizsgálata segítségével beállíthatja az azonnaliüzenet-küldő programok által fogadott fájlok vizsgálatát.

Kiválaszthatja a támogatott azonnaliüzenet-küldő programokat, amelyeknél engedélyezi a fájlok fogadását. A Norton 360 Online a kiválasztott azonnaliüzenet-küldő programok által fogadott fájlokat vizsgálja meg.

Kizárás / alacsony kockázatok

A kizárási beállítások megadják a Norton 360 Online vizsgálataiból kizárni kívánt elemeket, például mappákat, fájlokat és meghajtókat. Az azonosítókat és az alacsony kockázatot jelentő elemeket ki lehet zárni a vizsgálatokból.

A kizárások beállításaival megadhatja, hogy a Norton 360 Online melyik kockázati kategóriákat észlelje a vizsgálatok során. A következő lehetőségek közül választhat:

 • Alacsony kockázatok

  Itt lehet kezelni a számítógépen észlelt alacsony kockázatot jelentő elemeket.

  Itt lehet meghatározni, hogyan kezelje a Norton 360 Online az alacsony kockázatot jelentő elemeket.

 • A vizsgálatokból kizárandó elemek

  Meghatározhatja, hogy mely lemezeket, mappákat vagy fájlokat kell kizárni a kockázatok vizsgálatából.

  Új kizárásokat is megadhat, és a kizárt elemek listáját is módosíthatja. Ezenkívül arra is lehetőség van, hogy elemeket távolítson el a kizárt elemek listájáról.

 • Az Auto-Protect- és SONAR-érzékelésből kizárandó elemek

  Meghatározhatja, hogy mely lemezeket, mappákat vagy fájlokat kell kizárni az Auto-Protect által végzett vizsgálatokból és a SONAR vizsgálatokból.

  Új kizárandó elemeket is megadhat, vagy módosíthatja a már kizárt elemeket. Ezenkívül arra is lehetőség van, hogy elemeket távolítson el a kizárt elemek listájáról.

 • Az összes vizsgálatból kizárandó azonosítók

  Segítségével név szerint kiválaszthatja az ismert kockázatokat, és eltávolíthatja egy kockázat nevét a kizárt elemek listájáról.

  Ezenkívül a kockázatot jelentő elem hatását is megtekintheti a teljesítmény, az adatvédelem, az eltávolítás és a rejtőzködés szempontjából.

A kizárások csökkentik a védelem szintjét, ezért csak akkor szabad kizárást alkalmazni, ha ez feltétlenül szükséges.

Insight védelem

Az Insight hálózatvizsgálat az úgynevezett Felhő technológiát alkalmazza, ahol egy az internethez kapcsolódó távoli kiszolgáló tartalmazza a legújabb vírusleírásokat. A Norton 360 Online megvizsgálja a legutóbbi biztonsági fenyegetéseket a számítógépen. Amikor a Norton 360 Online elvégzi az Insight Network-vizsgálatot, felhasználja azon vírusleírásokat, melyek helyben és a felhőben megtalálhatók. A Norton 360 Online még nagyobb fokú biztonságot nyújt, mivel nem csak a helyi számítógépen elérhető leírásokat használja, hanem a Felhőben elérhető legújabb leírásokat is.

A Norton 360 Online beállításainak testreszabása

A vírusirtó beállításainak ismertetése

A Norton 360 Online beállításai

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: v19117843_N360_N360SOS_6_hu_hu
Operációs rendszer: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Utolsó módosítás: 30/10/2011