Egyéb termékek

Norton Insight - Alkalmazásbesorolások

A Norton Insight lehetővé teszi a számítógépen található fájlok intelligens vizsgálatát. Ez a funkció a Norton 360 Online által végrehajtott vizsgálatok teljesítményét javítja azáltal, hogy lehetővé teszi a számítógép védelmi szintjének fenntartását kevesebb fájl vizsgálatával is.

A Norton Insight - Alkalmazásbesorolások ablak tetején a következő statisztika látható:

Megbízhatósági szint

Megjeleníti a fájlok átlagos megbízhatósági szintjét a számítógépen.

A fájlok megbízhatósági szintjei az alábbi kategóriákba vannak csoportosítva:

 • Megbízható : A Norton által megbízhatónak minősített fájlokat jelöli.

 • Jó: A Symantec az alábbi módon sorolja be a jó minősítésű fájlokat:

  • Ha a fájl két zöld sávval rendelkezik, a Symantec Jó minősítéssel látja el a fájlt.

  • Ha a fájl egy zöld sávval rendelkezik, a Symantec Kedvező minősítéssel látja el a fájlt.

 • Nem bizonyított: A Symantec nem rendelkezik elég információval a fájlról, hogy megbízhatósági szintet rendeljen hozzá.

 • Kevésbé megbízható: A Symantec csak néhány jelzéssel jelzi, hogy a fájl nem megbízható.

A Megbízhatósági szint grafikon alatt emellett az alábbi adatokat lehet megtekinteni:

 • Biztonságosnak minősített a számítógépen : A jó, a Norton által megbízhatónak minősített és a felhasználó által megbízhatónak minősített fájlokat jelöli.

 • Átl. közösség általi megbízhatóság : jelzi a jó, a Norton, illetve a felhasználók által megbízhatónak minősített fájlok átlagos arányát az Ön számítógépén. A Symantec a Norton Community tagjaitól gyűjt adatokat.

Gyakoriság

A fájlok átlagos magas felhasználói gyakoriságát jelzi a számítógépen.

Az alábbi kategóriákkal írható le a fájlok felhasználói gyakorisága a számítógépen:

 • Nagyon kevés felhasználó : jelzi a felhasználók közötti nagyon alacsony előfordulású fájlokat.

 • Kevés felhasználó : jelzi a felhasználók közötti átlagos előfordulású fájlokat.

 • Sok felhasználó : jelzi a felhasználók közötti magas előfordulású fájlokat.

Az Előfordulás grafikon alatt emellett az alábbi adatokat lehet megtekinteni:

 • Magas előfordulású a számítógépen : A számítógépen magas felhasználói gyakorisággal rendelkező fájlok átlagos számát jelzi.

 • Átl. gyakoriság a közösség szerint: A Norton Community-felhasználók között nagyfokú előfordulással rendelkező fájlok átlagos számát jelzi.

Stabilitás

A fájlok stabilitásértékét jelzi a számítógépen.

A stabilitásérték attól függ, hogy milyen gyakorisággal omlik össze a program. A különböző stabilitásértékek az alábbiak:

 • Megbízható : Jelzi, hogy a program megbízható.

 • Stabil : Jelzi, hogy a program viszonylag stabil. Összeomlások azonban előfordulhatnak.

 • Kissé instabil : Jelzi, hogy a program kissé instabil.

 • Instabil : Jelzi, hogy a program instabil.

 • Nagyon instabil : Azt jelzi, hogy a program gyakran összeomlik.

 • Ismeretlen stabilitás : Jelzi, hogy a program összeomlására vonatkozó előzmények nem ismertek.

A stabilitásértékek az operációs rendszertől függően változhatnak.

Norton Network

Az ismert jó és rossz fájlokra vonatkozó adatokat jelenít meg.

Megtekintheti a Norton Community közösségben lévő megbízható fájlok számát. Azt is megtekintheti, hogy a Symantec összesen hány fájlt elemzett a Norton Community keretében.

A Norton Insight információkkal szolgál az Érintett fájlokról, melyek elérhetők a számítógépen. A Norton Insight - Alkalmazásbesorolások ablakban elérhető legördülő lista lehetővé teszi adott fájlkategóriák megtekintését a kiválasztott beállítás alapján. A következő lehetőségek közül választhat:

Minden futó folyamat

Felsorolja a beállítás kiválasztásának pillanatában a számítógépen futó folyamatokat.

Minden fájl

Felsorolja az érintett fájlokat.

Rendszerindítási elemek

Felsorolja az összes olyan programot, mely a számítógép indításakor elindul.

Minden betöltött modul

Felsorolja az összes, a programmemóriába aktuálisan betöltött fájl és program nevét.

Teljesítményre legnagyobb hatással lévők

Felsorolja azokat a programokat, amelyek a legtöbb rendszererőforrást veszik igénybe.

A Norton 360 Online megjelenít egy listát a tíz legfontosabb erőforrásról, melyek nagymértékben befolyásolják a számítógép teljesítményét.

Legmag. Community haszn.

Felsorolja a közösség által leginkább használt fájlokat.

Felhasználó által megbízhatónak minősített fájlok

Felsorolja az érintett fájlokat, amelyeket a felhasználó manuálisan megbízhatónak minősített a Fájl Insight ablakban.

Ez a kategória nem sorolja fel azokat a fájlokat, melyek nem tartoznak az Érintett fájlhoz, még ha manuális megbízhatónak minősíti is a fájlokat. A Norton 360 Online azonban kizárja az összes manuális megbízhatónak minősített fájlt a Norton 360 Online vizsgálatából, amikor a Vizsgálatteljesítmény profilokat Magas megbízhatóságúnak állítja be.

Az összes Érintett fájlból eltávolíthatja a felhasználó által megbízhatónak minősített fájlokat, melyeket manuálisan állított be. Használhatja az Összes User Trust törlése lehetőséget a legördülő lista mellett, hogy eltávolítsa a felhasználó által megbízhatónak minősített fájlokat.

Nem megbízható fájlok

Felsorolja a Norton által nem megbízhatónak minősített fájlokat.

A nem megbízható fájlokat kézzel megbízhatónak minősítheti a legördülő lista mellett látható Minden fájl megbízható lehetőségre kattintással.

Az egyes fájlok következő adatai láthatók:

Fájlnév

A fájl nevét mutatja.

A fájl típusát a fájl ikonja alapján lehet megállapítani. A fájlra kattintva további adatok jeleníthetők meg a fájlról a Fájl Insight ablakban.

Megbízhatósági szint

Megjeleníti a fájl megbízhatósági szintjét.

A Symantec egy fájl megbízhatósági szintjét a fájl adatainak (például elektronikus aláírás és hash érték) elemzésével állapítja meg.

A Symantec a következőképpen jelöli a fájlokat:

 • Ha a fájlnak három zöld sávja van, a Symantec a fájlt Megbízható jelöléssel látja el. A három zöld sávval jelölt fájlokhoz megjelenik a Norton által megbízhatónak minősített előugró szöveg, ha az egérmutatót a zöld sávok fölé viszi. A megbízható fájlokat megjelenítő sorok zöld függőleges sávval kezdődnek és fejeződnek be.

 • Ha a fájlnak két zöld sávja van, akkor a Symantec a fájlt minősítéssel jelöli.

 • Ha a fájlnak egy zöld sávja van, akkor a Symantec a fájlt Kedvező minősítéssel jelöli.

Ha egy Nem bizonyított vagy Kevésbé megbízható besorolású megbízhatósági szinttel rendelkező elemet talál, karanténba teheti.

Gyakoriság

Megjeleníti, hogy a közösség mennyire használja a fájlt.

Ezenkívül a fájl közösségi használatát is megtekintheti, hogy megállapítsa a fájl legitimitását. A Symantec egy szigorú statisztikai módszert alkalmaz a fájl megbízhatóságának megállapításához, és ez alapján adja ki a Jó fájl minősítést.

Erőforrás-használat

Megjeleníti, hogy egy folyamat milyen hatást gyakorol a számítógép teljesítményére.

A teljesítményadatok csak a futó folyamatoknál jelennek meg.

Stabilitás

Egy program stabilitásértékét jeleníti meg. A stabilitásérték attól függ, hogy milyen gyakran omlik össze a program.

A stabilitásértékek globálisak, nem területspecifikusak. A stabilitásértékek operációs rendszerenként eltérők lehetnek.

Ellenőrizze, hogy a számítógép csatlakozik-e az internethez, és tekintse meg a Megbízhatósági szint, a Gyakoriság és az Erőforrás-használat funkciók naprakész állapotát.

A jobb felső sarokban megnézheti a megbízható fájlok százalékos arányát és a vizsgálandó fájlokat. Minél magasabb a százalékos érték, annál rövidebb ideig tart a vizsgálat. A Norton Insight - Alkalmazásbesorolások ablak frissítésével a fájllistát és a fájlok megbízhatósági szintjét is frissíteni lehet.

A Vizsgálat teljesítményprofilok beállításaival egy Norton 360 Online-vizsgálatot lehet beállítani a számítógépen található fájlok digitális aláírása és megbízhatósági szintje alapján. Ha azt szeretné, hogy a Norton 360 Online vizsgálatok könnyebben kezelhetőek, gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek, akkor kizárhatja azokat a fájlokat, amelyek ismert digitális aláírással vagy ismert megbízhatósági szinttel rendelkeznek. A következő lehetőségek közül választhat:

Teljes vizsgálat

A teljes számítógépet megvizsgálja a program.

Normál megbízhatóság

Kizárja a Norton Trusted minősítéssel rendelkező fájlokat a vizsgálatból. Ez az alapértelmezett beállítás.

Magas szintű megbízhatóság

Kizárja a vizsgálatból a magas megbízhatósági szintű Norton Trusted, User Trusted minősítéssel rendelkező és a Jó fájlokat, illetve az ismert digitális azonosítóval rendelkező fájlokat.

Használhatja az Adott fájl ellenőrzése lehetőséget az Érintett fájl részleteinek megtekintéséhez a File Insight ablakban. Kattinthat a fájlnévre is a Norton Insight - Alkalmazásbesorolások ablakban a fájl részleteinek megtekintéséhez.

A Rendszer Insight bemutatása

Egy fájl megbízhatósági szintjének ellenőrzése

Teljesítményprofilok vizsgálata beállítás

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: v15472472_N360_N360SOS_6_hu_hu
Operációs rendszer: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Utolsó módosítás: 04/10/2011