Egyéb termékek

A Norton Insight bemutatása

A Norton Insight lehetővé teszi a számítógépen található fájlok intelligens vizsgálatát. Ez a funkció a Norton 360 Online által végrehajtott vizsgálatok teljesítményét azáltal javítja, hogy lehetővé teszi a számítógép védelmi szintjének fenntartását kevesebb fájl vizsgálatával is.

A Norton 360 Online vizsgálata a következő módszerekkel azonosítja a számítógépen található fenyegetéseket:

A tiltólistás technológia

A Norton 360 Online rendszeres időközönként leírásfrissítéseket szerez be a Symantec kiszolgálóiról. Ezek a frissítések tartalmazzák az ismert fenyegetések azonosítóit. Minden olyan esetben, amikor a Norton 360 Online beszerez egy leírásfrissítést, megvizsgálja a számítógépen található összes fájlt. Ennek során összehasonlítja a fájlok azonosítóit az ismert fenyegetések azonosítóival, és így észleli a fenyegetéseket a számítógépen.

Az engedélyezőlista technika

A Norton 360 Online adott információkat gyűjt az Érintett fájlokról, és ezeket a Symantec felé továbbítja, amikor tétlen a számítógép. Az információk a következőket tartalmazhatják: fájlnév, fájlméret és véletlenszerű kulcs. A Symantec elemzi az egyes Érintett fájlok adatait és azok egyedi hash-értékét, és egy megbízhatósági szintet rendel a fájlhoz. A Symantec kiszolgálója tárolja az Érintett fájlok hash-értékét és megbízhatósági szintjének részleteit. A kiszolgáló azonnal megadja a részleteket, miután megnyitja a Norton Insight - Alkalmazásbesorolások ablakát. A fájl legkisebb módosítása is változást eredményez a fájl hash-értékében és megbízhatósági szintjében. Az érintett fájlok túlnyomó többsége az operációs rendszerhez vagy ismert alkalmazásokhoz tartozik, és ezek soha nem módosulnak. Ezek a fájlok nem igényelnek újabb és újabb vizsgálatokat vagy felügyeletet. Az Excel.exe például egy olyan fájl, amelyik soha nem módosul, de a normál vizsgálatok újra és újra ellenőrzik azt.

A Symantec a következő megbízhatósági szinteket rendeli az Érintett fájlokhoz:

Megbízható

A Norton Community közösségen belül elérhető fájlok statisztikai értékelése alapján a Symantec megbízhatónak minősíti a fájlt.

Ha a fájl három zöld sávval rendelkezik, a Symantec Norton által megbízhatónak minősített kategóriába sorolja el a fájlt.

A három zöld sávval rendelkező fájlok Norton által megbízhatónak minősített előugró szöveget jelenítenek meg, amikor az egér mutatóját a zöld sáv fölé viszi.

A Norton Community közösségen belül elérhető fájlok statisztikai értékelése alapján a Symantec jóként minősíti a fájlt.

A Symantec az alábbi módon sorolja be a megbízható fájlokat:

  • Ha a fájl két zöld sávval rendelkezik, a Symantec minősítéssel látja el a fájlt.

  • Ha a fájl egy zöld sávval rendelkezik, a Symantec Kedvező minősítéssel látja el a fájlt.

Nem bizonyított

A Symantec nem rendelkezik elég információval a fájlról ahhoz, hogy megbízhatósági szintet rendeljen hozzá.

Kevésbé megbízható

A Symantec csak néhány jelzéssel jelzi, hogy a fájl nem megbízható.

A Norton 360 Online ezenkívül különböző profilokat is kínál a vizsgálati teljesítmény beállításához. Amikor a Teljes vizsgálat profilt használja, a Norton 360 Online a tiltólista technika segítségével vizsgálja meg a számítógépet. Ennek során a számítógépen található összes fájlt összehasonlítja a leírásfrissítések során beszerzett azonosítókkal. Amikor a Normál megbízhatóság vagy a Magas szintű megbízhatóság profilt használja, a Norton 360 Online az engedélyezőlista technika segítségével vizsgálja meg a fájlokat a megbízhatósági szintjük alapján. Ily módon, a Norton 360 Online jelentősen csökkenti az időt, mely a számítógép teljes átvizsgálásához szükséges a biztonsági fenyegetésekre vonatkozóan.

A Norton Insight által alkalmazott engedélyezőlista technika a gyanús alkalmazások heurisztikus észlelésében is segít. Normál esetben a jól ismert alkalmazások viselkedése azonosnak tűnik az ismeretlen alkalmazások viselkedésével. Ennek következtében a rendszer a jogos alkalmazásokat is tévesen gyanúsnak minősítheti, ezért a biztonsági alkalmazásoknak alacsony küszöböt kell használniuk a heurisztikus észlelésnél. A heurisztikus észlelésnél alkalmazott alacsony küszöb azonban nem biztosít teljes körű védelmet a kártékony alkalmazásokkal szemben. A Norton 360 Online által alkalmazott engedélyezőlista technika azonban magas küszöböt tesz lehetővé a heurisztikus észleléseknél. Ez a magas küszöb kizárja a jól ismert alkalmazásokat a heurisztikus észlelésből, elkerülve azok téves besorolását, valamint biztosítva a kártékony alkalmazások magas találati arányát.

A Norton Insightot használó fájlok megtekintése

Egy fájl megbízhatósági szintjének ellenőrzése

Teljesítményprofilok vizsgálata beállítás

A Rendszer Insight bemutatása

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: v15472458_N360_N360SOS_6_hu_hu
Operációs rendszer: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Utolsó módosítás: 27/09/2011