Egyéb termékek

A Norton visszaküldési és lemondási szabályzata

Mit tartalmaz a Norton lemondási és visszaküldési szabályzata?

 • Ha nem elégedett a Norton-vásárlással, tájékoztasson bennünket. Visszaküldési feltételeink a visszatérítésre is kiterjedhetnek. Az érvényben levő korlátozások miatt tekintse át az alábbi feltételeket. Szabályzatunk független az Ön által már megszerzett törvényes jogoktól.

 • A szállítási, a kezelési és a vonatkozó adózási költségek nem téríthetők vissza, kivéve néhány államban és országban, ahol erre lehetőség nyílik.

 • Ha a megvásárolt Norton-terméket visszaküldi, és/vagy visszatérítésben részesül, el kell távolítania és törölnie kell eszközeiről a szoftver összes példányát. A jövőbeli használat megakadályozása érdekében a licencet letilthatjuk.

 • A lemondásra, a visszaküldésre és a visszatérítésre való jogosultsága eltérő lehet, ha a vásárlás vagy a számlázás harmadik félen (pl. szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt.

Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Norton-támogatással. Így intézheti el a lemondást és a visszatérítést a legegyszerűbben.

Az előfizetés lemondása

 • A Norton-előfizetést bármikor lemondhatja. Ehhez jelentkezzen be a My Norton oldalon, és kapcsolja ki az automatikus megújítást, vagy lépjen kapcsolatba a Norton-támogatással.

 • Ha előfizetését lemondja, lemondási szándékát néhány nappal a megújítási számlázási nap előtt jelentse be, hogy a lemondást feldolgozhassuk, és ne számítsuk fel az esedékes automatikus megújítási díjat.

 • Vegye figyelembe, hogy az előfizetés lemondása esetén az előfizetés nem újul meg automatikusan. A védelem azonban az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll. Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési szabályzatunk alapján Ön visszatérítésre is jogosult.

 • Norton és/vagy LifeLock-előfizetési csomagok:

  • (Egynél több előfizetést tartalmazó) csomag vásárlása esetén bármikor lemondhatja a csomagban található összes vagy egyes előfizetéseket.

  • Ha a csomagnak csak egy részét mondja le, a többi előfizetését megtarthatja, és a havi megújítási ár is módosulhat. Tekintse át meglevő előfizetését és a megújítási árakat itt, vagy hívja fel a Norton-támogatást, ha az adott országban a hivatkozás nem érhető el.

  • Ha a teljes csomagot lemondja, a védelem az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll, de az előfizetés a következő időszakra nem újul meg automatikusan.

  • Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési rész alapján Ön visszatérítésre jogosult.

 • Japán kivételével, ha kiskereskedelmi csatornánkon keresztül vásárolta előfizetését, és a Vírusvédelmi Ígérethez úgy jutott hozzá, hogy engedélyezte az előfizetéshez az automatikus megújítás beállítást, az előfizetés lemondása esetén elveszíti a Vírusvédelmi Ígéretre való jogosultságát.

Az előfizetés lemondása (csak Hollandiában)

 • A Norton-előfizetést bármikor lemondhatja. Ehhez jelentkezzen be a Norton-fiókba, és kapcsolja KI az automatikus megújítást, vagy lépjen kapcsolatba a Norton-támogatással.

 • Ha előfizetését lemondja, lemondási szándékát néhány nappal a megújítási számlázási nap előtt jelentse be, hogy a lemondást feldolgozhassuk, és ne számítsuk fel az esedékes automatikus megújítási díjat.

 • Ha az első időszak után mondja le előfizetését, arányosított visszatérítésre lesz jogosult egy (1) hónapos előzetes értesítés esetén.

 • Amennyiben a lemondásra az első időszak vége előtt kerül sor, az előfizetés nem újul meg automatikusan. A védelem azonban az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll. Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési szabályzatunk alapján Ön visszatérítésre jogosult.

 • Norton-előfizetési csomag:

  • Norton-előfizetési csomag (egynél több előfizetést tartalmazó csomag) vásárlása esetén bármikor lemondhatja a csomagban található összes előfizetést, vagy azok közül csak egyet.

  • Ha a csomagnak csak egy részét mondja le, többi előfizetését megtarthatja, és a havi megújítási ár is módosulhat. Tekintse át meglevő előfizetését és a megújítási árakat itt, vagy hívja fel a Norton-támogatást, ha az adott országban a hivatkozás nem érhető el.

  • Ha az első időszak után mondja le a teljes Norton-előfizetési csomagot, a csomagot megszüntetjük, és arányosított visszatérítésre lesz jogosult egy hónapos előzetes értesítés esetén. Ha az első időszak lejárata előtt a teljes Norton-előfizetési csomagot lemondja, a Norton-védelem az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll, de az előfizetés nem újul meg automatikusan.

  • Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési rész alapján Ön visszatérítésre jogosult.

 • Ha kiskereskedelmi csatornánkon keresztül vásárolta előfizetését, és a Vírusvédelmi Ígérethez úgy jutott hozzá, hogy engedélyezte az előfizetéshez az automatikus megújítás beállítást, az előfizetés lemondása esetén elveszíti a Vírusvédelmi Ígéretre való jogosultságát.

További segítségért és tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a Norton-támogatással.

Visszatérítések: Éves és havi előfizetések

Éves Norton-előfizetések (egy éves vagy hosszabb időszakra szóló, illetve állandó licenc):

 • Ha a jelen szabályzat máshogy nem rendelkezik, a 60 napos pénz-visszafizetési garancia szerint éves Norton-előfizetés megvásárlása esetén a vásárlás napjától számított 60 napig jogosult visszatérítésre.

 • A Norton-előfizetés minden egyes éves megújítása esetén jogosult az éves megújítási díj visszaigénylésére a díj felszámításától (azaz a megújítás számlázási napjától) számított 60 napon belül. A visszatérítés az aktuális előfizetési időszakra konkrétan kifizetett díjakra korlátozódik.

 • Ha egy évre előfizet a Norton víruseltávolítási biztosításra, a vásárlás napjától számított 60 napig jogosult a visszatérítésre. Ha azonban a Norton víruseltávolítási segítségnyújtást egy másik Norton-termékkel egy csomagban vásárolja meg, akkor a Norton víruseltávolítási biztosításra ugyanazok a lemondási, visszaküldési és visszatérítési szabályok vonatkoznak, mint a csomagban található másik Norton-termékre.

 • Norton Ultimate Help Desk éves előfizetés vásárlása esetén a vásárlás napjától számított 60 napig, illetve éves megújítás esetén a megújítási számlázási naptól számított 60 napig jogosult a visszatérítésre, amennyiben a szolgáltatásokat még nem vette igénybe ezen időszak alatt.

Éves LifeLock-előfizetések (egy éves vagy annál hosszabb időszakra szóló):

 • Ha a jelen szabályzat máshogy nem rendelkezik, a 60 napos pénz-visszafizetési garancia szerint éves LifeLock-előfizetés megvásárlása esetén a vásárlás napjától számított 60 napig jogosult visszatérítésre.

 • A LifeLock-előfizetés minden egyes éves megújítása esetén jogosult az éves megújítási díj visszaigénylésére a díj felszámításától (azaz a megújítás számlázási napjától) számított 60 napon belül. A visszatérítés az aktuális előfizetési időszakra konkrétan kifizetett díjakra korlátozódik.

 • Ha a díj felszámításától számított 60 napon túl igényli a visszatérítést, az időszakból hátralevő, fel nem használt előfizetési hónapokra arányosan kiszámított díjat kapja vissza.

Havi előfizetések (hónapról hónapra való megújítás):

 • Ha a szabályzat máshogy nem rendelkezik, havi előfizetés vásárlása esetén NEM jogosult visszatérítésre. Ha lemondja az előfizetést, az a következő hónapban nem újul meg automatikusan, a Norton-védelem azonban az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll.

 • Norton Ultimate Help Desk havi előfizetés vásárlása esetén a vásárlás napjától számított 14 napig, illetve havi megújítás esetén a megújítási számlázási naptól számított 14 napig jogosult a visszatérítésre, amennyiben a szolgáltatásokat még nem vette igénybe ezen időszak alatt.

 • Havi Norton Core-előfizetés esetén további részletekért lásd: Norton Core wifi útválasztó.

Norton- és LifeLock-előfizetési csomagok (egynél több előfizetést tartalmazó csomag, amelynek kiszámlázása havonta vagy évente történik):

 • Ha a jelen szabályzat máshogy nem rendelkezik, a 60 napos pénz-visszafizetési garancia szerint a csomag részét képező éves Norton- és a LifeLock-előfizetés megvásárlása esetén a vásárlás napjától számított 60 napig jogosult visszatérítésre.

 • A csomag részét képező előfizetés minden egyes éves megújítása esetén jogosult az éves megújítási díj visszaigénylésére a díj felszámításától (azaz a megújítás számlázási napjától) számított 60 napon belül. A visszatérítés az aktuális előfizetési időszakra konkrétan kifizetett díjakra korlátozódik.

 • Ha a díj felszámításától számított 60 napon túl igényli a visszatérítést, az időszakból hátralevő, fel nem használt előfizetési hónapokra arányosan kiszámított díjat kapja vissza.

Visszaküldési és visszatérítési jogosultsága eltérő lehet, ha a vásárlás vagy a számlázás harmadik félen (pl. szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt.

Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Norton-támogatással. Ez a visszaigénylés leggyorsabb módja.

Norton Core wifi útválasztó

 • Ha a Norton.com webhelyen Norton Core wifi útválasztót vásárol, akkor jogosult visszatérítésre, ha igényét a termék kézhez vételétől számított harminc 30 napon belül benyújtja. Lásd a Norton licencszerződés pénz-visszafizetési garanciáról szóló részét a visszaküldés és a visszatérítés indításával kapcsolatosan, vagy forduljon a Norton-támogatáshoz.

 • Ha a Norton Core wifi útválasztó hibás, vagy nem működik, és az 1) az eredeti szállítási dátumtól számított egy éven belül következik be a Norton.com webhelyről való vásárlás esetén, vagy 2) a Symantec hivatalos viszonteladójától való eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számított egy éven belül következik be, a jogorvoslati lehetőségeket lásd a korlátozott hardvergarancia feltételeiben.

 • Ha Norton Core Security Plus-előfizetése automatikusan megújult, és Ön az első havi előfizetési díj felszámításától számított 14 napon belül kapcsolatba lép velünk, Ön visszatérítésre jogosult, amely az első havi megújítási díj összegére korlátozódik. Havi előfizetés esetén visszatérítésre nem kerül sor a további kifizetett hónapokra vonatkozóan.

 • Visszatérítési jogosultsága eltérő lehet, ha a vásárlás vagy a számlázás harmadik félen (pl. szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt. Ha a Norton Core wifi útválasztót harmadik féltől vásárolta, a terméket csak a vásárlás helyén vehetik vissza a visszatérítési szabályzat feltételeit figyelembe véve.

Ha segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a Norton-támogatással. Ez a visszaigénylés leggyorsabb módja.

Norton Vírusvédelmi Ígéret

A Vírusvédelmi Ígéret magában foglalja a Norton szakértője által végzett víruseltávolítási szolgáltatást is. Amennyiben nem tudnánk eltávolítani a vírust az eszközről, Ön adott esetben a Norton-előfizetés vagy a Norton-csomag árának visszatérítésére lehet jogosult. A visszatérítésre való jogosultságra a következő feltételek vonatkoznak:

 • Hacsak nem Norton Small Business-előfizető, Norton-előfizetését közvetlenül a Norton.com webhelyen keresztül kell megvásárolnia, megújítania vagy frissítenie, illetve itt kell előfizetnie a Norton automatikus megújítási szolgáltatásra;

 • A visszatérítés teljes körű a Norton-előfizetés időtartamára kifizetett tényleges árat figyelembe véve. Amennyiben Norton-csomagot vásárolt (Norton-előfizetések és/vagy Norton-szolgáltatások néven), a visszatérített összeg alapjául az aktuális Norton-csomag időtartamára vonatkozó, ténylegesen kifizetett ár szolgál. Amennyiben a megvásárolt csomag olyan Norton-előfizetést is tartalmaz, amelyhez nem Norton-előfizetés/termék kapcsolódik, a visszatérítés a Norton-előfizetés gyártó által javasolt kiskereskedelmi árára korlátozódik az adott időtartamra, és nem haladja meg a csomagért fizetett teljes árat. A visszatérítés összege nem tartalmazza a kapott engedményeket vagy visszatérítéseket, a szállítási, kezelési költségeket és egyéb vonatkozó adókat - kivéve azokban az államokban és országokban, ahol a szállítás és kezelés költsége, valamint az adók visszatéríthetők);

 • Ha a Norton-előfizetést kereskedőtől vásárolta meg, bizonyítania kell a vásárlást;

 • A Symantec nem vállal felelősséget, és a visszatérítés NEM VONATKOZIK a vírusok által okozott veszteségekért és károkért; valamint

 • Annak az országnak a jogszabályai és előírásai, ahol a víruseltávolításra sor kerül, korlátozhatják, illetve befolyásolhatják a Vírusvédelmi Ígéret szolgáltatás elérhetőségét vagy hatókörét.

Teljes tájékoztatásért látogassa meg a www.norton.com/guarantee weboldalt, ahol hozzáférhet a Norton Vírusvédelmi Ígéret adott régióra vonatkozó használati feltételeihez.

Norton Vírusvédelmi Ígéret a Norton Core-hoz

A Norton Core Security Plus-előfizetők jogosultak a Vírusvédelmi Ígéret igénybe vételére.

 • Ha a Norton szakértője nem tudja eltávolítani a vírust az ügyfél számítógépéről, Mac számítógépéről, okostelefonjáról és/vagy táblagépéről, a visszatérítés alapjául a Norton Core Security Plus-előfizetés aktuális időszakára fizetett ár szolgál;

 • Ha a Vírusvédelmi Ígéretet egyéves ingyenes Norton Core Security Plus-előfizetése tartalmazta a Norton Core megvásárlásakor, visszatérítésre nincs lehetőség;

 • Ha feljogosító Norton-előfizetést vásárol, és annak aktuális időtartama hozzáadódik az ingyenes Norton Core Security Plus-előfizetés időtartamához a frissítési ajánlat részeként, a visszatérítés alapjául az eredeti Norton-előfizetés utolsó időszakára kifizetett ár szolgál.

A NORTON VÍRUSVÉDELMI ÍGÉRET ÉS A VISSZATÉRÍTÉSI IGÉNYLÉSEK CSAK SZÁMÍTÓGÉPEKRE, MAC SZÁMÍTÓGÉPEKRE, ANDROID ÉS/VAGY IOS OKOSTELEFONOKRA) VONATKOZNAK, ÉS NEM TERJEDNEK KI IOT (INTERNET OF THINGS) ESZKÖZÖKRE, MINT PÉLDÁUL TÉVÉKRE, KAMERÁKRA, TERMOSZTÁTOKRA, HŰTŐSZEKRÉNYEKRE ÉS BÉBIMONITOROKRA.

A visszatérítés összege nem tartalmazza a kedvezményeket és a kapott visszatérítéseket, valamint a szállítási és a kezelési költségeket, emellett pedig a vonatkozó járulékokat is levonjuk azon államok és országok kivételével, ahol visszatéríthető a szállítás és a kezelés költsége, valamint a járulékok. A visszatérítés nem vehető igénybe vírusok okozta kár esetén.

Teljes tájékoztatásért látogassa meg a www.norton.com/guarantee weboldalt, ahol elolvashatja a Norton Vírusvédelmi Ígéret adott régióra vonatkozó feltételeit.

Mikor kell eltérni a Norton visszaküldési és lemondási szabályzatától?

 • A következő vásárlások esetén a Norton lemondási és visszaküldési szabályzata értelmében nem jogosult a pénz-visszafizetési garanciára:

  • NFR (Nem viszontértékesítésre szánt) szoftverek

  • Bizonyos Norton-ajánlatok nem Norton-ajánlatokkal egy csomagban

  • Harmadik félen (szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt egyes vásárlások

  • A korábban már visszatérített Norton-termékek ismételt megvásárlása

  • Norton-szolgáltatások, amelyeket beváltottak, vagy ahol a konfigurálást már végrehajtották

  • Véglegesített vásárlások az Apple® App Store áruházban

 • A Norton visszaküldési feltételei nem vonatkoznak a Symantec kisvállalati termékeire.

Ha Ön adómentességet élvező magánszemély vagy szervezet, és az adót felszámították, előfordulhat, hogy adó-visszatérítésre jogosult. A visszatérítési szabályzatról a Symantec üzleti áruház visszatérítési szabályzatából, a releváns licenctanúsítványból, az értékesítési szerződésből vagy a Symantec üzleti ügyfélszolgálatnál tájékozódhat.

Csak az Európai Gazdasági Közösség országaira és Svájcra vonatkozó elállási jog

 • Az Európai Gazdasági Térségen belül és Svájcban jogszabályban rögzített joggal rendelkezhet a szerződéstől való elálláshoz a rendelés megerősítésétől számított 14 naptári napon belül az elállás okának indoklása nélkül. Ez az úgynevezett „elállási időszak".

 • További tájékoztatásért lásd: Hogyan élhet az elállási jogával a Nortont illetően?

Kérjen segítséget

Köszönjük!

Köszönjük, hogy igénybe vette a Norton támogatási szolgáltatást.

< Vissza

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: kb20100113164023EN_EndUserProfile_hu_hu
Operációs rendszer: Android, Mac OS X, Windows
Utolsó módosítás: 03/01/2018