Egyéb termékek

A Norton visszatérítési és lemondási szabályzata

Ha visszatérítést szeretne kérni, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Így intézheti el a lemondást és a visszatérítést a legegyszerűbben. Visszatérítést itt is igényelhet. Javasoljuk, hogy a visszatérítés igénylése előtt olvassa el a lemondási és visszatérítési szabályzatot.

Mit tartalmaz a lemondási és visszatérítési szabályzat?

 • Ha nem elégedett a vásárlással, tájékoztasson bennünket. Feltételeink a visszatérítésre is kiterjedhetnek. Az érvényben levő korlátozások miatt tekintse át az alábbi feltételeket. Szabályzatunk független az Ön által már megszerzett törvényes jogoktól.

 • A szállítási, a kezelési és a vonatkozó adózási költségek nem téríthetők vissza, kivéve néhány államban és országban, ahol erre lehetőség nyílik.

 • Ha a megvásárolt Norton-terméket visszaküldi, és/vagy visszatérítésben részesül, el kell távolítania és törölnie kell eszközeiről a szoftver összes példányát. A jövőbeli használat megakadályozása érdekében a licencet letilthatjuk.

 • A lemondásra, a visszaküldésre és a visszatérítésre való jogosultsága eltérő lehet, ha a vásárlás vagy a számlázás harmadik félen (pl. alkalmazásáruházon, szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt. További információkért tekintse át az ajánlat feltételeit.

Az előfizetés lemondása

 • Előfizetését bármikor lemondhatja. Ehhez jelentkezzen be a My Norton oldalon, és kapcsolja KI az automatikus megújítást, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

 • Ha előfizetését lemondja, lemondási szándékát néhány nappal a megújítási számlázási nap előtt jelentse be, hogy a lemondást feldolgozhassuk, és ne számítsuk fel az esedékes automatikus megújítási díjat.

 • Vegye figyelembe, hogy az előfizetés lemondása esetén az előfizetés nem újul meg automatikusan. A védelem azonban az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll. Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési szabályzatunk alapján Ön visszatérítésre is jogosult.

 • Norton- és/vagy LifeLock-előfizetési csomagok:

  • Egynél több előfizetést tartalmazó csomag vásárlása esetén bármikor lemondhatja a csomagban található összes vagy egyes előfizetéseket.

  • Ha a csomagnak csak egy részét mondja le, a többi előfizetését megtarthatja, és az éves vagy havi megújítási ár is módosulhat. Tekintse át meglevő előfizetését és a megújítási árakat a megújítási árakat tartalmazó oldalon, vagy telefonon lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal, ha az adott országban a hivatkozás nem érhető el.

  • Ha a teljes csomagot lemondja, a védelem az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll, de az előfizetés a következő időszakra nem újul meg automatikusan.

  • Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési szakasz alapján Ön visszatérítésre jogosult.

 • (Japán kivételével) Ha kiskereskedelmi csatornánkon keresztül vásárolta előfizetését, és a Vírusvédelmi Ígérethez úgy jutott hozzá, hogy engedélyezte az előfizetéshez az automatikus megújítás beállítást, az előfizetés lemondása esetén elveszíti a Vírusvédelmi Ígéretre való jogosultságát.

Az előfizetés lemondása (csak Hollandiában)

 • Előfizetését bármikor lemondhatja. Ehhez jelentkezzen be a My Norton oldalon, és kapcsolja KI az automatikus megújítást, vagy lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

 • Ha előfizetését lemondja, lemondási szándékát néhány nappal a megújítási számlázási nap előtt jelentse be, hogy a lemondást feldolgozhassuk, és ne számítsuk fel az esedékes automatikus megújítási díjat.

 • Ha az első időszak után mondja le előfizetését, arányosított visszatérítésre lesz jogosult egy (1) hónapos előzetes értesítés esetén.

 • Amennyiben a lemondásra az első időszak vége előtt kerül sor, az előfizetés nem újul meg automatikusan. A védelem azonban az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll. Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési szabályzatunk alapján Ön visszatérítésre jogosult.

 • Norton-előfizetési csomag:

  • Norton-előfizetési csomag (egynél több előfizetést tartalmazó csomag) vásárlása esetén bármikor lemondhatja a csomagban található összes előfizetést, vagy azok közül csak egyet.

  • Ha a csomagnak csak egy részét mondja le, többi előfizetését megtarthatja, és a havi megújítási ár is módosulhat. Tekintse át meglevő előfizetését és a megújítási árakat itt, vagy hívja fel az ügyfélszolgálatot, ha az adott országban a hivatkozás nem érhető el.

  • Ha az első időszak után mondja le a teljes Norton-előfizetési csomagot, a Norton-előfizetési csomagot megszüntetjük, és arányosított visszatérítésre lesz jogosult egyhónapos előzetes értesítés esetén. Ha az első időszak lejárata előtt a teljes Norton-előfizetési csomagot lemondja, a védelem az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll, de az előfizetés nem újul meg automatikusan.

  • Előfordulhat, hogy az alább található visszatérítési szabályzatunk alapján Ön visszatérítésre is jogosult.

 • Ha kiskereskedelmi csatornánkon keresztül vásárolta előfizetését, és a Vírusvédelmi Ígérethez úgy jutott hozzá, hogy engedélyezte az előfizetéshez az automatikus megújítás beállítást, az előfizetés lemondása esetén elveszíti a Vírusvédelmi Ígéretre való jogosultságát.

További segítségért és tájékoztatásért lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Visszatérítések: Éves és havi előfizetések

Éves Norton-, LifeLock- vagy Norton LifeLock-előfizetések (egy éves vagy hosszabb időszakra szóló, illetve állandó licenc):

 • Ha a jelen szabályzat máshogy nem rendelkezik, a 60 napos pénz-visszafizetési garancia szerint éves előfizetés megvásárlása esetén a vásárlás napjától számított 60 napig jogosult visszatérítésre.

 • Az előfizetés minden egyes éves megújítása esetén jogosult az éves megújítási díj visszaigénylésére a díj felszámításától (azaz a megújítás számlázási napjától) számított 60 napon belül. A visszatérítés az aktuális előfizetési időszakra konkrétan kifizetett díjakra korlátozódik.

 • Ha egy évre előfizet a Norton víruseltávolítási biztosítására, a vásárlás napjától számított 60 napig jogosult a visszatérítésre. Ha azonban a Norton víruseltávolítási segítségnyújtást egy másik Norton-termékkel egy csomagban vásárolja meg, akkor a Norton víruseltávolítási biztosításra ugyanazok a lemondási, visszaküldési és visszatérítési szabályok vonatkoznak, mint a csomagban található másik Norton-termékre.

 • Norton Ultimate Help Desk éves előfizetés vásárlása esetén a vásárlás napjától számított 60 napig, illetve éves megújítás esetén a megújítási számlázási naptól számított 60 napig jogosult a visszatérítésre, amennyiben a szolgáltatásokat még nem vette igénybe ezen időszak alatt.

Havi előfizetések (hónapról hónapra való megújítás):

 • Havi előfizetés vásárlása esetén jogosult visszatérítésre, ha ezt a vásárlás dátumától számított 14 napon belül kérelmezi. Ha lemondja az előfizetést, az a következő hónapban nem újul meg automatikusan, a Norton-védelem azonban az előfizetés fennmaradó (kifizetett) időtartamára továbbra is rendelkezésre áll.

 • Norton Ultimate Help Desk havi előfizetés vásárlása esetén a vásárlás napjától számított 14 napig, illetve havi megújítás esetén a megújítási számlázási naptól számított 14 napig jogosult a visszatérítésre, amennyiben a szolgáltatásokat még nem vette igénybe ezen időszak alatt.

 • Havi Norton Core-előfizetés esetén további részletekért lásd: Norton Core wifi útválasztó.

Visszaküldési és visszatérítési jogosultsága eltérő lehet, ha a vásárlás vagy a számlázás harmadik félen (pl. alkalmazásáruházon, szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt. További információkért tekintse át az ajánlat feltételeit

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Így intézheti el a visszatérítést a legegyszerűbben. Visszatérítést itt is igényelhet.

Norton Core wifi útválasztó

 • Ha a Norton.com webhelyen Norton Core wifi útválasztót vásárol, akkor jogosult visszatérítésre, ha igényét a termék kézhez vételétől számított harminc 30 napon belül benyújtja. Lásd a Norton-licencszerződés pénz-visszafizetési garanciáról szóló részét a visszaküldés és a visszatérítés indításával kapcsolatosan, vagy forduljon a Norton tagsági szolgálathoz vagy a támogatáshoz.

 • Ha a Norton Core wifi útválasztó hibás, vagy nem működik, és az 1) az eredeti szállítási dátumtól számított egy éven belül következik be a Norton.com webhelyről való vásárlás esetén, vagy 2) a Symantec hivatalos viszonteladójától való eredeti kiskereskedelmi vásárlás napjától számított egy éven belül következik be, a jogorvoslati lehetőségeket lásd a korlátozott hardvergarancia feltételeiben.

 • Ha Norton Core Security Plus-előfizetése automatikusan megújult, és Ön az első havi előfizetési díj felszámításától számított 14 napon belül kapcsolatba lép velünk, Ön visszatérítésre jogosult, amely az első havi megújítási díj összegére korlátozódik. Havi előfizetés esetén visszatérítésre nem kerül sor a további kifizetett hónapokra vonatkozóan.

 • Visszatérítési jogosultsága eltérő lehet, ha a vásárlás vagy a számlázás harmadik félen (pl. alkalmazásáruházon, szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt. Ha a Norton Core wifiútválasztót harmadik féltől vásárolta, a terméket csak a vásárlás helyén vehetik vissza a visszatérítési szabályzat feltételeit figyelembe véve.

Lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Így intézheti el a visszatérítést a legegyszerűbben.

Norton Vírusvédelmi Ígéret

A Vírusvédelmi Ígéret magában foglalja a Norton szakértője által végzett víruseltávolítási szolgáltatást is, valamint a szolgáltatás a következő feljogosító előfizetésekhez kapcsolódhat: Norton 360-csomagok (beleértve a LifeLock szolgáltatást), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device és minden Norton 360-előfizetés (beleértve a LifeLock szolgáltatást). Amennyiben nem tudjuk eltávolítani a vírust a PC-ről, a Mac-számítógépről, az Android- és/vagy az iOS-eszközről, Ön a feljogosító előfizetés visszatérítésére lehet jogosult. A visszatérítésre való jogosultságra a következő feltételek vonatkoznak:

 • Hacsak nem Norton Small Business-előfizető, feljogosító előfizetését közvetlenül a Norton.com webhelyen keresztül kell megvásárolnia, megújítania vagy frissítenie, illetve itt kell előfizetnie a Symantec automatikus megújítási szolgáltatáséra a feljogosító előfizetéssel;

 • A visszatérített összeg alapjául az aktuális előfizetés időtartamára vonatkozó, ténylegesen kifizetett ár szolgál. Ha csomagot (feljogosító előfizetést, amelyet másik Norton-termékkel vásárolt) vásárol, a visszatérítés az előfizetés gyártó által javasolt kiskereskedelmi árára korlátozódik az adott időtartamra, és nem haladja meg a kifizetett teljes árat. Vagy ha a megvásárolt csomag olyan feljogosító előfizetést is tartalmaz, amelyhez nem Norton-termék kapcsolódik, a visszatérítés a Norton-előfizetés gyártó által javasolt kiskereskedelmi árára korlátozódik az adott időtartamra, és nem haladja meg a csomagért fizetett teljes árat. Ha a Vírusvédelmi Ígéretet egyéves ingyenes Norton Core Security Plus-előfizetése tartalmazta a Norton Core megvásárlásakor, visszatérítésre nincs lehetőség. Ha azonban eredeti feljogosító előfizetést vásárolt, és annak aktuális időtartama hozzáadódik az ingyenes Norton Core Security Plus-előfizetés időtartamához a frissítési ajánlat részeként, a visszatérítés alapjául az eredeti feljogosító előfizetés utolsó időszakára kifizetett ár szolgál. A visszatérítés összege nem tartalmazza a kapott engedményeket vagy visszatérítéseket, a szállítási, kezelési költségeket és egyéb vonatkozó adókat - kivéve azokban az államokban és országokban, ahol a szállítás és kezelés költsége, valamint az adók visszatéríthetők;

 • Ha a Norton-előfizetést kereskedőtől vásárolta meg, bizonyítania kell a vásárlást;

 • A Symantec nem felelős és a visszatérítés NEM vehető igénybe vírusok okozta veszteség vagy kár esetén;

 • Annak az országnak a jogszabályai és előírásai, ahol a víruseltávolításra sor kerül, korlátozhatják, illetve befolyásolhatják a Vírusvédelmi Ígéret szolgáltatás elérhetőségét vagy hatókörét.

Teljes tájékoztatásért látogassa meg a www.norton.com/guarantee weboldalt, ahol hozzáférhet a Norton Vírusvédelmi Ígéret adott régióra vonatkozó használati feltételeihez.

Norton Vírusvédelmi Ígéret a Norton Core-hoz

A Norton Core Security Plus-előfizetők jogosultak a Vírusvédelmi Ígéret igénybe vételére.

 • Ha a Norton szakértője nem tudja eltávolítani a vírust az ügyfél számítógépéről, Mac számítógépéről, okostelefonjáról és/vagy táblagépéről, a visszatérítés alapjául a Norton Core Security Plus-előfizetés aktuális időszakára fizetett ár szolgál;

 • Ha a Vírusvédelmi Ígéretet egyéves ingyenes Norton Core Security Plus-előfizetése tartalmazta a Norton Core megvásárlásakor, visszatérítésre nincs lehetőség;

 • Ha feljogosító előfizetést vásárol, és annak aktuális időtartama hozzáadódik az ingyenes Norton Core Security Plus-előfizetés időtartamához a frissítési ajánlat részeként, a visszatérítés alapjául az eredeti feljogosító előfizetés utolsó időszakára kifizetett ár szolgál.

A NORTON VÍRUSVÉDELMI ÍGÉRET ÉS A VISSZATÉRÍTÉSI IGÉNYLÉSEK CSAK PC-RE, MAC-GÉPEKRE, ANDROID- ÉS/VAGY IOS-OKOSTELEFONOKRA) VONATKOZNAK, ÉS NEM TERJEDNEK KI IOT- (INTERNET OF THINGS) ESZKÖZÖKRE, MINT PÉLDÁUL TÉVÉKRE, KAMERÁKRA, TERMOSZTÁTOKRA, HŰTŐSZEKRÉNYEKRE ÉS BÉBIMONITOROKRA.

A visszatérítés összege nem tartalmazza a kedvezményeket és a kapott visszatérítéseket, valamint a szállítási és kezelési költségeket, emellett pedig a vonatkozó járulékokat is levonjuk azon államok és országok kivételével, ahol visszatéríthető a szállítás és a kezelés költsége, valamint a járulékok. A visszatérítés nem vehető igénybe vírusok okozta kár esetén.

Teljes tájékoztatásért látogassa meg a www.norton.com/guarantee weboldalt, ahol elolvashatja a Norton Vírusvédelmi Ígéret adott régióra vonatkozó feltételeit.

Kivételek a lemondási és visszatérítési szabályzatot illetően

 • A következő vásárlások esetén a lemondási és visszaküldési szabályzat értelmében nem jogosult a pénz-visszafizetési garanciára:

  • NFR (Nem viszontértékesítésre szánt) szoftverek

  • Bizonyos Norton LifeLock-ajánlatok nem Norton-ajánlatokkal egy csomagban

  • Harmadik félen (alkalmazásáruházon, szolgáltatón, viszonteladón, kereskedőn stb.) keresztül történt és teljesített egyes vásárlások

  • A korábban már visszatérített termékek ismételt megvásárlása

  • Norton-szolgáltatások, amelyeket beváltottak, vagy ahol a konfigurálást már végrehajtották

  • Véglegesített vásárlások az Apple® App Store áruházban

 • Ez a lemondási és visszatérítési szabályzat nem vonatkozik a Symantec kisvállalati termékeire.

Ha Ön adómentességet élvező magánszemély vagy szervezet, és az adót felszámították, előfordulhat, hogy adó-visszatérítésre jogosult. A visszatérítési szabályzatról a Symantec üzleti áruház visszatérítési szabályzatából, a releváns licenctanúsítványból, az értékesítési szerződésből vagy a Symantec üzleti ügyfélszolgálatnál tájékozódhat.

Csak az Európai Gazdasági Közösség országaira és Svájcra vonatkozó elállási jog

 • Az Európai Gazdasági Térségen belül és Svájcban jogszabályban rögzített joggal rendelkezhet a szerződéstől való elálláshoz a rendelés megerősítésétől számított 14 naptári napon belül az elállás okának indoklása nélkül. Ez az úgynevezett „elállási időszak".

 • További tájékoztatásért lásd: Hogyan élhet az elállási jogával a Nortont illetően?

Kérjen segítséget

A megoldásnak köszönhetően könnyen kezelhetővé vált a probléma.

Igen Nem

Járuljon hozzá a megoldás fejlesztéséhez.

Köszönjük, hogy segít a vásárlói élmény fejlesztésében.

Most mit szeretne tenni?

Keresse meg a megoldásokat vagy a Kapcsolatfelvétel lehetőséget.

DOKUMENTUMAZONOSÍTÓ: kb20100113164023EN
Operációs rendszer: Windows, Mac OS X, Android, iOS
Utolsó módosítás: 19/11/2019