מוצרים אחרים

קביעת הגדרת התצורה של 'מניעת חדירה'

התכונה 'מניעת חדירה' מספקת לך הגנה מפני מתקפות בזמן פעילות מקוונת. תכונה זו סורקת את תעבורת הרשת כדי לאתר חתימות התקפה, כגון איומים ברשתות חברתיות והתקפות יוצאות, שמצביעות על ניסיונות לנצל נקודות תורפה במערכת ההפעלה שלך או בתוכנה שבה אתה משתמש. כדי לאבטח אותך, התכונה 'מניעת חדירה' מוחקת חבילות ממחשבים שמנסים לשלוח נתונים עם חתימות התקפה ידועות. התכונה חוסמת את החיבור לאותם מחשבים.

'מניעת חדירה' מופעלת כברירת מחדל. יש להפעילה כדי להתאים אישית את ההגדרות שבהמשך.

כאשר 'מניעת חדירה' במצב מושבת, המחשב שלך אינו מוגן כיאות מפני איומי אינטרנט ומפני סיכוני אבטחה.

הגדרה של פרק הזמן שבמסגרתו AutoBlock תחסום חיבורים ממחשבים תוקפים

AutoBlock עוצר את כל החיבורים למחשבים ששולחים נתונים הכוללים חתימות התקפה ידועות, גם אם חלק מהנתונים לא זדוניים. כברירת מחדל, החיבורים מהמחשבים התוקפים נחסמים למשך 30 דקות.

הגדרה של פרק הזמן שבו חיבורים ממחשבים תוקפים נחסמים על-ידי AutoBlock.

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

 4. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

 5. תחת מניעת חדירה, בשורה AutoBlock של חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

 6. בחלון חסימה אוטומטית של פריצה, ברשימה הנפתחת, בחר את משך הזמן הרצוי שבו ייחסמו המחשבים התוקפים, ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

אי-הכללה של חתימת התקפה בניטור

'מניעת חדירה' מסתמכת על רשימה מקיפה של חתימות התקפה כדי לזהות פעילות רשת חשודה ולחסום אותה. בחלק מהמקרים המערכת עשויה לזהות פעילות שגרתית ברשת כפעילות חשודה, מאחר שלפעילות יש חתימת התקפה דומה. אם קיבלת הודעות אודות התקפה אפשרית, ואתה יודע שהחתימה המפעילה את ההודעות היא בטוחה, תוכל לא לכלול את החתימה בניטור.
לקבלת מידע נוסף על ההתקפות ש'מניעת חדירה' חוסמת, עבור לכתובת:
https://www.broadcom.com/support/security-center/attacksignatures

אי-הכללה של חתימת התקפה בניטור.

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

 4. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

 5. ב מניעת חדירה, בשורה חתימות חדירה, לחץ על הגדר תצורה.

 6. בחלון חתימות חדירה, בטל את הסימון של חתימות ההתקפה שאין ברצונך לכלול ולחץ על אישור.

 7. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

הסרה של מכשירים מהימנים מרשימת אי-ההכללות של 'מניעת חדירה'

כדי לקצר את זמן הסריקה, באפשרותך לא לכלול מכשירים מהימנים בסריקות של התכונה 'מניעת חדירה'. אם אתה בטוח שהתקן מסוים ברשת שלך הוא בטוח, תוכל לשנות את רמת האמון שלו ל'אמון מלא' ולבחור את האפשרות אל תכלול בסריקת IPS כדי לא לכלול את ההתקן בסריקות של 'מניעת חדירה'.

הסרה של מכשירים מהימנים מרשימת אי-ההכללות של 'מניעת חדירה'

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש.

 4. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

 5. תחת מניעת חדירה, בשורה רשימת אי-הכללה, לחץ על מחק לצמיתות.

 6. בתיבת הדו-שיח לאישור, לחץ על כן.

 7. בחלון הגדרות, לחץ על סגור.

אי-הכללה של URL או תחום בניטור

כאשר ניטור URL של אפליקציות מופעל, מוצר Norton שברשותך מנטר את כל התוכנות שמותקנות במחשב שלך וחוסם גישה של אתרים זדוניים.
'מניעת חדירה' מסתמכת על רשימה מקיפה של חתימות התקפה כדי לזהות ולחסום אתרים חשודים. בחלק מהמקרים המערכת עשויה לזהות פעילות שגרתית ברשת כפעילות חשודה, מאחר שלפעילות יש חתימת התקפה דומה. אם קיבלת הודעות אודות התקפה אפשרית, ואתה יודע שהאתר או התחום שגרמו להתראה הם בטוחים, ניתן לבצע אי-הכללה של החתימה בניטור.

אי-הכללה של URL אם תחום מהודעות התראה

 1. בהודעת ההתראה, לחץ על הצג פרטים.

 2. בחלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים, לחץ על בטל נעילת URL.

אי-הכללה של URL או תחום באמצעות מוצר Norton

 1. יש לפתוח את מוצר אבטחת Norton למכשיר.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של מוצר Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על חומת אש או רשת.

 4. לחץ על הכרטיסייה הגנה מפני חדירה והגנה על דפדפן.

 5. תחת מניעת חדירה, בשורה אי הכללה בניטור URL באפליקציות, לחץ על הגדר תצורה.

 6. לחץ על הלחצן הוסף והזן את ה-URL או שם התחום שתרצה לא לכלול בניטור.

 7. אם ברצונך לערוך או להסיר כתובת URL או תחום, בצע את הפעולות הבאות:

  • בחר URL או תחום מהרשימה ולחץ על הלחצן ערוך. שנה את ה-URL או שם התחום.

  • בחר URL או תחום שברצונך להסיר ולחץ על הלחצן הסר.

צריך עזרה נוספת?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v15471442
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 01/11/2021