מוצרים אחרים

הסר חלונות מוקפצים או הפניות אתר בלתי רצויים

יתכן שהגורם לבעיה הוא תוכנה לחטיפת דפדפן. תוכנה לחטיפת דפדפן היא סוג של תוכנה זדונית שמטרתה לשנות את הגדרות הדפדפן. ייתכן שתיתקל באחת מהתופעות הבאות:

 • החיפוש שלך מנותב מחדש לאתרי אינטרנט שונים

 • דף הבית או מנוע החיפוש שלך משתנה ללא אישורך

 • דפי אינטרנט נטענים באיטיות

 • אתה רואה סרגלי כלים מרובים בדפדפן האינטרנט שלא התקנת

 • אתה מקבל התראות מוקפצות לפרסומות

אם אתה רואה חלון קופץ המפנה אותך אל דף תמיכה של צד שלישי, או אם אתה סבור שנפלת קורבן להונאה, קרא את לקבלת מידע נוסף על הונאות של תמיכה טכנית ופעולות כדי להימנע מהן.

הפעל את Norton Power Eraser - סריקת יישום לא רצוי

 1. הורד את Norton Power Eraser.

 2. לחץ על שמור.

 3. בחר את המיקום כשולחן העבודה ולאחר מכן לחץ על שמור.

 4. כדי להפעיל את Norton Power Eraser, לחץ פעמיים על הקובץ NPE.exe.

  אם מופיע החלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן או המשך.

 5. קרא את הסכם הרישיון ולחץ על Accept (קבל).

 6. בחלון Norton Power Eraser, לחץ על הסמל סריקת יישום לא רצוי.

  כאשר Norton Power Eraser ישלים את הסריקה, התוצאות יוצגו בחלון סריקת יישומים לא רצויים הושלמה.

 7. בחלון סריקת יישומים לא רצויים הושלמה, לצד היישום או סרגל הכלים הלא רצויים, לחץ על הסר התקנה.

 8. פעל בהתאם להוראות המוצגות במסך.

 9. לאחר השלמה של הסרת ההתקנה, הפעל מחדש את המחשב.

אם Norton Power Eraser אינו מסיר את סרגלי הכלים הלא רצויים, הסר אותם ידנית באמצעות הפקודות 'הוספה/הסרה של תוכניות' או 'הסר התקנה' בלוח הבקרה. תוכנת פרסומת מתקינה בדרך כלל סרגל כלים חדש בדפדפן ומשנה את ההגדרה של מנוע החיפוש המשמש כברירת מחדל למנוע חיפוש של צד שלישי. בהתאם לדפדפן שלך, אפס את הגדרות הדפדפן כדי להסיר לחלוטין את סרגלי הכלים ואת מנועי החיפוש הלא רצויים.

הפעלת הסריקה של Norton Power Eraser

 1. לחץ פעמיים על הקובץ NPE.exe, כדי להפעיל את Norton Power Eraser.

  אם מופיע החלון בקרת חשבון משתמש, לחץ על כן או המשך.

 2. קרא את הסכם הרישיון ולחץ על Accept (קבל).

 3. בחלון Norton Power Eraser, לחץ על הסמל Scan for Risks (סריקה לאיתור סיכונים).

 4. כברירת מחדל, Norton Power Eraser מבצע סריקה לאיתור איומי Rootkit ועל כן מצריך הפעלה מחדש של המחשב. כאשר תוצג לך הודעה שבה תתבקש להפעיל את המחשב מחדש, לחץ על Restart. אם אינך רוצה לכלול סריקת Rootkit, עבור אל הגדרות ובטל את סימון האפשרות כלול סריקת Rootkit (דורש הפעלה מחדש של המחשב).

 5. לאחר הפעלת המחשב מחדש, הסריקה תחל באופן אוטומטי. פעל בהתאם להוראות על המסך.

  המתן להשלמת הסריקה.

האם Norton Power Eraser זיהה איום?

וידאו

צריך עזרה נוספת?

בלש 1

Check for incorrect DNS settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  control

 3. Click the Network and Internet icon, and then click Network and Sharing Center. In the left pane, click Change adapter settings.

  On Windows XP: Double-click the Network Connections icon.

 4. Right-click the network adapter that is currently active, and then click Properties.

  If the User Account Control prompt appears, click Yes or Continue.

 5. In the Network Connection Properties window, under "This connection uses the following items", click Internet Protocol (TCP/IP) or Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).

 6. Click Properties.

 7. In the Internet Protocol (TCP/IP) Properties window, on the General tab, check the DNS server settings.

  • If Use the following DNS server addresses radio button is selected, check the server addresses. Make sure that the DNS server addresses displayed are the same that are provided to you by your Internet service provider or your network administrator.

  • If the DNS server address starts with 85.255.11x.x, then it is more likely that the DNS cache has been poisoned as the result of a Pharming attack.

בלש 2

Fix incorrect Windows host file settings

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  C:\Windows\System32\Drivers\etc

  Replace the drive letter if C : drive is not the system drive.

 3. For each Hosts file that you find, right-click the file, and then click Open With or Open.

 4. Double-click Notepad from the list of programs.

 5. Remove any line that appears in your hosts file without an # at the beginning, apart from the "127.0.0.1 localhost" line.

 6. On the File menu, select Save.

 7. Check if you can access the Internet.

בלש 3

Fix incorrect proxy settings

  If you have not configured your computer to use proxy for the Internet connection, you can skip this Step.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, select Internet Options.

 3. On the Connections tab, click LAN Settings.

 4. Verify that your proxy settings are correct. Do one of the following:

  If the proxy settings are incorrect, make sure that you enter the correct proxy settings.

  If the proxy settings are correct, temporarily disable the proxy. Uncheck Use a proxy server for your LAN.

 5. Click OK.

 6. In the Internet Options window, click Apply > OK.

בלש 4

Uninstall or disable unknown toolbars

  If you want to completely remove a toolbar, you can use Add/Remove Programs or Uninstall a Program in the Control Panel.

 1. Start Internet Explorer.

 2. On the Tools menu, click Manage Add-ons.

 3. If you find any unknown toolbar that is listed, select the toolbar, and then click Disable.

 4. Click Close.

 5. If the issue persists, go to Step 5.

בלש 5

Run a scan using Norton Power Eraser

 1. Download NPE from: http://liveupdate.symantec.com/upgrade/NPE/1037/NPE.exe

 2. Save the file to Windows desktop.

 3. Open the windows run dialog (Windows key+R).

 4. Drag and drop NPE.exe into the run box, this will automatically populate it with the full path Add the following switch to the end of the line:

  /VSS 111

  The run line should look like:

  "C:\Documents and Settings\user_name\Desktop\NPE.exe" /VSS 111

 5. Click OK.

 6. Run a scan.

 7. If the scan comes clean, go to Step 6.

בלש 6

Run a scan using Norton Bootable Recovery Tool

 1. Download NBRT.

 2. Create a bootable DVD or USB and run a scan.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: kb20100811171926EN
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 27/01/2020