מוצרים אחרים

Help Norton Community Watch identify potential new threats on Mac

Norton Community Watch allows Norton security product users to help improve the identification and reduce the time to deliver protection against new security threats. The program collects selected security and application data and submits the data to Norton for analysis to identify new threats and their sources. The program helps build a better, stronger security product by analyzing the data sent from the user.

Read Privacy for more information on how Norton accesses, collects, and processes data for specific products.

Turn off or turn on Norton Community Watch

  1. Open your Norton device security product.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton main window, click Advanced or Settings.

  3. On the left pane, click Product Settings.

  4. In the Norton Community Watch row, move the switch to off or on.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v127152245
מערכת הפעלה: Mac
שונה לאחרונה: 06/09/2023