מוצרים אחרים

Transfer your protection from one device to another device

Your subscription comes with a limited number of licenses to protect your various devices. If you have used up your licenses, you can transfer a license from an unused device to allow installation on another device. To check if you have any licenses left with your subscription, read Find the licenses left with your subscription.

Transfer your license to another device

  These steps are for transferring a license if you have used all of your licenses.

 1. Sign in to your account.

 2. On the Device Security page, identify the device that you no longer want to protect.

  You cannot remove the license associated with a device that has a red or gray (inactive) status. You must fix the issues in that device before you remove the license associated with it. If you cannot fix the issues, you can remove the device from your account.

 3. If you do not see the device, click View History link at the bottom of the device list to see your older inactive devices. If you still do not see the device, the device may be associated with a different product key or subscription.

 4. Click the More options icon available below the device and in the menu that appears, click Manage License.

 5. In the Manage Licenses page, select Remove License and then click Yes to confirm.

  Once you remove a license from a device, the device is no longer protected and is removed from the Device Security page.

 6. To install the protection on a new device, click Install Now.

 7. Follow the on-screen instructions and complete the installation. For detailed steps, read Download your protection on your device.

Video: How to transfer your Norton protection

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v73856951
מערכת הפעלה: Windows, Mac OS X, Android, iOS
שונה לאחרונה: 08/09/2021