מוצרים אחרים

מדיניות ההחזרות והביטולים של Norton

אם אתה מעוניין בהחזר, אל תהסס ליצור קשר עם שירותים ותמיכה ללקוחות, זוהי הדרך המהירה ביותר לבקש ביטול והחזר כספי. תוכל גם לשלוח בקשה להחזר כספי here כאן. מומלץ לעבור על מדיניות הביטול והחזר לפני בקשת החזר.

מהי מדיניות הביטולים והחזרי התשלום?

 • אם אינך שבע רצון מהרכישה, ספר לנו על כך! המדיניות שלנו כוללת החזר כספי - אך חלות כמה הגבלות, כך שאנו מבקשים ממך לעיין בתנאים שלהלן. המדיניות שלנו אינה תלויה בזכויותיך על פי חוק.

 • דמי המשלוח, הטיפול והמסים החלים אינם ניתנים להחזרה, לבד במספר מדינות בארה''ב ומדינות אחרות, בהן פריטים אלה ניתנים להחזרה.

 • אם אתה מחזיר מוצר Norton ו/או מקבל החזר, אתה מסכים להסיר התקנה ולמחוק את כל העותקים של התוכנה מהמכשיר שלך ייתכן אף שהרישיון יושבת כדי למנוע המשך שימוש, וזאת על-פי שיקול דעתנו הבלעדי.

 • אנא שים לב שזכאותך לביטול, החזרה וקבלת החזר כספי יכולה להיות שונה אם רכשת או חויבת דרך צד שלישי (למשל מאגר אפליקציות, ספק שירות, משווק, ספק וכו'). יש לעיין בתנאי המבצע לקבלת מידע נוסף.

ביטול המנוי

 • באפשרותך לבטל את המנוי בכל שלב על-ידי כניסה אל My Norton והשבתת ההגדרה של החידוש האוטומטי, או על-ידי פנייה שירותים ותמיכה ללקוחות.

 • אם אתה מבטל את המנוי שלך, חשוב לדעת כי בקשת הביטול צריכה להתבצע כמה ימים לפני תאריך החיוב של החידוש, כדי לאפשר את עיבוד הביטול ולהימנע מחיובים בגין חידוש אוטומטי.

 • זכור שאם תבטל את המנוי, המנוי שלך לא יחודש אוטומטית. עם זאת, ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה). תהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • חבילות מנויים של Norton ו/או LifeLock:

  • אם רכשת חבילה (כלומר של יותר ממנוי אחד), באפשרותך לבטל מנוי אחד או את כל המנויים המרכיבים את החבילה בכל עת.

  • אם תבטל רק חלק מהחבילה, המנוי(ים) הקיימ(ים) האחר(ים) שלך יכולים להישאר פעיל(ים) ומחיר החידוש השנתי או החודשי שלך יכול להיות מושפע מכך. עיין במחירי המנוי והחידוש הקיימים שלך בדף מחירי חידוש, או התקשר לשירותים ותמיכה ללקוחות לא קיים קישור כזה עבור המדינה שלך.

  • אם תבטל את כל המנויים המרכיבים את החבילה, ההגנה שלך תישאר בתוקף בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה), אך היא לא תחודש באופן אוטומטי בתקופה הבאה.

  • ייתכן ותהיה זכאי גם להחזר כספי בהתאם לסעיף 'החזרים כספיים' להלן.

 • למעט ביפן, אם רכשת את המנוי באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את Virus Protection Promise על-ידי הפעלת ההגדרה של החידוש האוטומטי של מנוי זה, ביטול המנוי יגרום לביטול הטבת Virus Protection Promise.

ביטול המנוי שלך - הולנד בלבד

 • אתה יכול לבטל את המנוי שלך בכל עת על ידי כניסה אלMy Norton וכיבוי הגדרת חידוש אוטומטי או על ידי יצירת קשר עם שירות המנויים.

 • אם אתה מבטל את המנוי שלך, חשוב לדעת כי בקשת הביטול צריכה להתבצע כמה ימים לפני תאריך החיוב של החידוש, כדי לאפשר את עיבוד הביטול ולהימנע מחיובים בגין חידוש אוטומטי.

 • אם תבטל את המנוי אחרי תקופת הזמן הראשונה, המנוי שלך יסתיים ותהיה זכאי להחזר כספי יחסי, ובלבד שתודיע על כך חודש אחד (1) מראש.

 • אם תבטל את המנוי לפני שתסתיים תקופת הזמן הראשונה, המנוי שלך לא יחודש אוטומטית. עם זאת, ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה). תהיה גם זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • חבילות מנויי Norton:

  • אם רכשת חבילת מנויי Norton (כלומר של יותר ממנוי אחד), באפשרותך לבטל מנוי אחד או את כל המנויים המרכיבים את החבילה בכל עת.

  • אם תבטל רק חלק מהחבילה, המנוי/ים האחר/ים שלך יישאר/ו פעיל/ים ומחיר החידוש השנתי או החודשי שלך ישתנה. בדוק את מחירי המנוי והחידוש הקיימים שלך כאן או צור קשר עם שירות המנויים אם קישור כזה אינה זמין במדינתך.

  • אם תבטל את כל מנויי ה-Norton המרכיבים חבילה אחרי תקופת הזמן הראשונה, חבילת מנויי ה-Norton תסתיים ותהיה זכאי להחזר כספי יחסי, ובלבד שתודיע על כך חודש אחד מראש. אם תבטל את כל מנויי Norton המרכיבים את החבילה לפני שתסתיים תקופת הזמן הראשונה, ההגנה שלך תישאר בתוקף בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה), אך היא לא תחודש באופן אוטומטי בתקופה הבאה.

  • בנוסף, ייתכן שתהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למדיניות ההחזרים הכספיים שלנו להלן.

 • אם רכשת את המנוי באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את שירות Virus Protection Promise על-ידי הפעלת ההגדרה של החידוש האוטומטי של מנוי זה, ביטול המנוי יגרום לביטול ההטבה של Virus Protection Promise.

לעזרה ופרטים נוספים צור קשר עם שירות מנויים.

החזרים כספיים: מנויים שנתיים וחודשיים

מנוי שנתי של LifeLock ,Norton, אוNorton LifeLock (לתקופה של שנה או יותר או רישיון תמידי):

 • אלא אם צוין אחרת במדיניות זו, במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי בתוך 60 ימים, רכישת מנוי שנתי עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה.

 • כל חידוש שנתי מזכה בהחזר כספי של דמי החידוש אם בקשתך נעשתה במסגרת 60 הימים מיום החיוב (כלומר ממועד החיוב של החידוש). ההחזר הכספי יוגבל לדמי המנוי ששילמת בגין תקופת המנוי שחלה באותה עת.

 • רכישת מנוי שנתי לשירות Norton Virus Removal Assurance עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה. עם זאת, אם שירות Norton Virus Removal Assistance שולב במוצר אחר של Norton במועד הרכישה, מדיניות הביטולים וההחזרים של שירות הסרת הווירוסים של של Norton תהיה זהה למדיניות הביטולים וההחזרים של מוצר Norton שבו היא משולבת.

 • רכישת מנוי שנתי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 60 ימים מתאריך הרכישה, או במקרה של חידוש שנתי, בתוך 60 ימים מתאריך חיוב החידוש. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

מנויים חודשיים (חידושים מחודש לחודש):

 • רכישת ממנוי חודשי מזכה בהחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה. אם תבטל, המנוי לא יחודש באופן אוטומטי בחודש הבא, אך ההגנה של תימשך בימים שנותרו בתקופת המנוי הקיימת (שכבר שילמת עליה).

 • רכישת ממנוי חודשי ל-Norton Ultimate Help Desk זכאית להחזר כספי, אם מתקבלת בקשה בתוך 14 ימים מתאריך הרכישה, או במקרה של חידושים חודשיים, בתוך 14 ימים מתאריך חיוב החידוש. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

 • לפרטי החזרים כספיים על מנויים חודשיים של Norton Core, אנא ראה את הפרטים של נתב Wifi מסוג Norton Core להלן.

שים לב שזכאותך של ביטול והחזר כספי יכול להיות שונה כשאתה רוכש או מחויב על ידי צד שלישי (למשל מאגר אפליקציות, שירות, משווק, ספק וכו'). יש לעיין בתנאי המבצע לקבלת מידע נוסף

אל תהסס ליצור קשר עם שירות המנויים. זו הדרך המהירה ביותר לבקש החזר כספי. תוכל גם לשלוח בקשה להחזר כספי here כאן .

נתב Wifi של Norton Core

 • אם רכשת נתב WiFi של Norton Core מהאתר Norton.com, אתה זכאי להחזר כספי בתנאי שבקשתך תבוצע תוך 30 יום מהמועד שבו קיבלת את המשלוח. עיין בסעיף ההתחייבות להחזר כספי של הסכם הרישיון של Norton כדי לקבל פרטים ספציפיים לגבי תחילת תהליך ההחזרה וההחזר הכספי, או פנה לשירותי המנויים והתמיכה.

 • אם נתב ה-WiFi של Norton Core פגום או לא פועל ומצב זה מתרחש 1) בתוך שנה אחת מתאריך המשלוח המקורי, אם רכשת את המוצר מהאתר Norton.com, או 2) בתוך שנה אחת מתאריך הקנייה הקמעונאית המקורית, אם רכשת את המוצר ממשווק מורשה של Symantec, אנא עיין בתנאי אחריות החומרה המוגבלת לקבלת תיקון אפשרי.

 • אם המנוי שלך על Norton Core Security Plus חודש אוטומטית ותפנה אלינו בתוך 14 ימים לאחר חיוב המנוי החודשי הראשון שלך, תהיה זכאי להחזר המוגבל לדמי המנוי עבור החודש הראשון בלבד. לא יתקבלו החזרים כספיים על חודשי חידוש עתידיים ששולמו במנוי חודשי.

 • שים לב כי זכאותך להחזר כספי עשויה להיות שונה אם הרכישה או החיוב בוצעו באמצעות צד שלישי (למשל מאגר אפליקציות, ספק שירות, משווק, ספק וכו'). אם רכשת את נתב ה-WiFi ‏Norton Core מצד שלישי, כל החזרה תתבצע במקום הרכישה לפי תנאי המדיניות של גורם הצד השלישי בנושא החזרים כספיים.

אל תהסס ליצור קשר עם שירותים ותמיכה ללקוחות, זוהי הדרך המהירה ביותר לבקשת החזר כספי.

Norton Virus Protection Promise

הבטחת הגנה מווירוסים כוללת שירות הסרת וירוסים שניתנת על ידי מומחה Norton ויכולה להצטרף לתוכנות העומדות בתנאים הבאות:Norton 360 plans (כולל LifeLock), Norton Security (Standard, Deluxe, Premium), Norton Core Security Plus, Norton Small Business, Norton Internet Security, Norton AntiVirus, Norton 360, Norton 360 Multi-Device, וכל Norton 360 plans (כולל LifeLock). במקרה הבלתי סביר שבו לא נצליח להסיר את הווירוס ממכשיר ה-PC, Mac, Android ו/או ה-iOS, ייתכן ותהיה זכאי להחזר כספי על המנוי העומד בתנאים. קבלת ההחזר כפופה לתנאים ולהתניות הבאים:

 • אם אינך מנוי Norton Small Business, אתה חייב לרכוש, לחדש או לשדרג את המנוי העומד בתנאים ישירות מNorton.com, או להירשם לחידוש אוטומטי עם Symantec, יחד עם המנוי המקנה זכאות;

 • ההחזר הכספי יתבסס על המחיר ששולם בפועל עבור התקופה הנוכחית של המנוי העומד בתנאים. אם רכשת חבילה (מנוי עומד בתנאים שנרכש עם מוצר אחר של Norton ), גובה ההחזר הכספי שלך יוגבל למחיר המומלץ לצרכן שקבע היצרן (MSRP) עבור מנוי עומד בתנאים לתקופה הנוכחית, ולא יעלה על המחיר המלא של החבילה כולה. לחלופין, אם החבילה שרכשת כוללת מנוי העומד בתנאים ומוצר שאינו מבית, גובה ההחזר הכספי שלך יוגבל למחיר המומלץ לצרכן שקבע היצרן (MSRP) עבור מנוי Norton שלך העומד בתנאים לתקופה הנוכחית, ולא יעלה על המחיר המלא של החבילה כולה. אם‏ שירות Virus Protection Promise נכלל כחלק מהמנוי השנתי החינמי על Norton Core Security Plus, כשרכשת את Norton Core אין החזר כספי. עם זאת, אם רכשת מנוי מקורי העומד בתנאים ותקופתו הנוכחית מתווספת לתקופה של מנוי Norton Core Security Plus שקיבלת בחינם במסגרת מבצע שדרוג, ההחזר הכספי שלך יתבסס על המחיר ששולם בפועל בגין התקופה האחרונה של מנוי Norton המקורי שעומד בתנאים. כל ההחזרים הכספיים יהיו הסכום הנטו בניכוי כל ההנחות או ההחזרים שהתקבלו, ובהפחתה של דמי משלוח, טיפול וכל המסים החלים, מלבד במדינות ובארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המשלוח, הטיפול והמסים;

 • אם רכשת את המוצר בחנות, תידרש הוכחת רכישה;

 • Symantec אינה אחראית לכל הפסד או נזק בגין הווירוסים, וההחזר אינו חל עליהם;

 • החוקים או התקנות שחלים במדינה שבה שירות הסרת הווירוסים עשוי להינתן עלולים להגביל או לשנות את הזמינות או את ההיקף של ההבטחה להגנה מפני וירוסים.

לקבלת הפרטים המלאים, בקר בכתובת www.norton.com/guarantee כדי לגשת לתנאים ולהתניות של Norton Virus Protection באזור שלך.

Norton Virus Protection Promise עבור Norton Core

מנוי על Norton Core Security Plus זכאי לקבל את Virus Protection Promise.

 • אם מומחה של Norton לא יצליח להסיר את הווירוס מהתקן ה-PC, ה-Mac, הטלפון החכם ו/או מחשב הלוח של הלקוח, ההחזר הכספי ייקבע בהתאם למחיר ששולם בפועל עבור תקופת המנוי הנוכחית על Norton Core Security Plus;

 • אם, בעת רכישת Norton Core,‏ שירות Virus Protection Promise נכלל כחלק מהמנוי השנתי בחינם על Norton Core Security Plus, לא יהיה החזר כספי;

 • אם רכשת מנוי העומד בתנאים ותקופתו הנוכחית מתווספת לתקופה של מנוי Norton Core Security Plus שקיבלת בחינם במסגרת מבצע שדרוג, ההחזר הכספי יתבסס על המחיר ששולם בפועל בגין התקופה האחרונה של מנוי Norton המקורי שעומד בתנאים.

שירות Norton Virus Protection Promise והתביעות להחזר כספי בגינו מכסים רק התקנים, וספציפית התקני PC, ‏Mac, ‏Android ו/או iOS, ואינם מורחבים להתקני IoT ("האינטרנט של הדברים"), כגון טלוויזיות, מצלמות, וסתי-טמפרטורה, מקררים והתקנים לפיקוח על תינוקות.

כל ההחזרים הכספיים יהיו הסכום הנטו בניכוי כל ההנחות או ההחזרים שהתקבלו, ובהפחתה של דמי משלוח, טיפול וכל המסים החלים, מלבד במדינות ובארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המשלוח, הטיפול והמסים. ההחזר לא חל על נזקים שנגרמו כתוצאה מווירוסים.

לקבלת הפרטים המלאים, בקר בכתובת www.norton.com/guarantee כדי לגשת לתנאים ולהתניות של Norton Virus Protection באזור שלך.

חריגים למדיניות הביטולים וההחזרים

 • הרכישות הבאות אינן מקנות זכאות להחזר כספי מובטח על פי מדיניות הביטולים וההחזרות:

  • תוכנה מסוג Not For Resale ‏(NFR)‏‎

  • הצעות Norton LifeLock מסוימות שנכללות בחבילות עם הצעות שאינן של Norton

  • רכישות מסוימות אשר הושלמו על-ידי צד שלישי (למשל מאגר אפליקציות, ספק שירות, משווק, ספק וכו')

  • רכישות חוזרות של אותו מוצר שעליו ניתן החזר בעבר

  • שירותי Norton שכבר הוחזרו או שהתקנתם בוצעה

  • רכישות בחנות היישומים של Apple®‎ שהושלמו‎

 • מדיניות 'ביטול והחזר כספי' זו, אינה חלה על Symantec Small Business.

אם אתה אדם פרטי או גוף אשר זכאי לפטור ממס וחויבת במס, ייתכן שהנך זכאי להחזר של המסים שנגבו. עיין במדיניות ההחזרים של Symantec בחנות לחברות, במסמך הרישיון הרלבנטי, או בתמיכה העסקית של Symantec, לקבלת מידע על מדיניות ההחזרים.

זכות הביטול חלה בארצות האזור הכלכלי האירופי ושוויץ בלבד.

 • בארצות האזור הכלכלי האירופי ושוויץ, ייתכן שהחוק מקנה לך זכות לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא, או ללא סיבה כלל, תוך 14 ימים קלנדריים מהיום שבו אושרה הזמנתך. תקופה זו מכונה "תקופת הביטול".

 • לקבלת מידע נוסף אנא ראה כיצד לממש את זכות הביטול עם Norton.

קבלת סיוע

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: kb20100113164023EN
מערכת הפעלה: Windows, Mac OS X, Android, iOS
שונה לאחרונה: 19/11/2019