מוצרים אחרים

מדיניות הביטולים וההחזרים של NortonLifeLock

ייתכן ששינית את דעתך או שהצרכים שלך השתנו, ולכך נועדה מדיניות הביטולים וההחזרים שלנו. עם זאת, יהיה לנו חבל להיפרד.

לתשומת ליבך: זכאותך לביטול, להחזרה ולקבלת החזר כספי יכולה להשתנות אם רכשת או חויבת דרך גורם צד שלישי (למשל חנות אפליקציות, ספק שירות, משווק, ספק וכו'). יש לעיין בתנאי המבצע לקבלת מידע נוסף.

המדיניות שלנו אינה תלויה בזכויותיך על פי חוק.

הפסקת החידוש האוטומטי של המנוי

כיצד להפסיק את החידוש האוטומטי במנוי שלך ולעצור את חיובי החידוש?
לפני מועד החיוב, יש לעשות כך:
 • ליצור איתנו קשר או

 • היכנס לחשבון שלך ואז:

  • עבור לכרטיסייה המנויים שלי

  • יש ללחוץ על ביטול חידוש מינוי או ביטול הרשמה לצד או מתחת למינוי שברצונך לבטל את החידוש שלו, וכן

  • לאשר את הביטול.

עבור יפן, קוריאה, סין, הונג קונג וטאיוואן

אם מספר ההזמנה שלך מתחיל ב-APXXXXXXXX או NPXXXXXXXX או אם יש ברשותך את Norton 360 Standard Plus, יש לעקוב אחר השלבים למעלה כדי להשבית את החידוש האוטומטי של המנוי שלך.

אם מספר ההזמנה שלך מתחיל ב-SY או NS, יש לעבור אל הקישור למטה כדי להשבית את החידוש האוטומטי. יידרשו לך "מספר ההזמנה המקורי" וכתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שבהם השתמשת בעת ביצוע ההזמנה.
*מספר ההזמנה המקורי מופיע בהודעת הדוא"ל ששלחנו עם השלמת הרכישה הראשונה.

יפן קוריאה סין הונג קונג טייוואן

בדרך כלל יעברו מספר שעות מרגע הבקשה עד שהשינוי ייכנס לתוקף.

השלכות הפסקת החידוש האוטומטי במנוי:

 • המנוי שלך יימשך עד סוף תקופת המנוי שעבורה כבר שילמת, ולאחריה הוא יסתיים ולא יתחדש אוטומטית.

 • הטבות המשויכות למנויים המתחדשים אוטומטית עשויות להיפסק כאשר המנוי שלך מפסיק להתחדש אוטומטית.

מנויי הרחבה:
 • במקרה של מנויי הרחבה המקושרים למנוי ראשי, ביטול החידוש של המנוי הראשי שלך יפסיק גם את החידוש של מנויי ההרחבה.

 • עם זאת, ביטול החידוש עבור מנויי ההרחבה לא יפסיק את החידוש עבור המנוי הראשי שלך, ועלות החידוש תשתנה בהתאם.

ביטול חוזה המנוי שלך ובקשת החזר כספי

באפשרותך לבטל את חוזה המנוי ולבקש החזר כספי, בהתאם לתנאים הבאים. במסגרת הביטול, יש להסיר את התקנת התוכנה ולמחוק את כל עותקיה מהמכשיר(ים) שלך.
מנויים שנתיים (לשנה או יותר):
 • במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 60 ימים, רכישת מנוי שנתי עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד הרכישה.

 • כמו כן, כל מנוי שנתי מקנה לך זכאות להחזר כספי מלא תוך 60 ימים ממועד החיוב.

 • רכישת מנוי שנתי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עבור מכשיר אחד או ל'עוזר ניטור פרטיות', עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד הרכישה, או לחלופין במקרה של חידוש שנתי תוך 60 ימים מתאריך החיוב. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

מנויים חודשיים (חידושים מחודש לחודש):
 • רכישת מנוי חודשי מקנה זכאות להחזר כספי מלא, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 14 ימים ממועד הרכישה.

 • חידושים חודשיים נוספים לאחר מכן אינם זכאים להחזר.

 • רכישת מנוי חודשי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עבור שלושה מכשירים או ל'עוזר ניטור פרטיות', עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא כל עוד מתקבלת בקשה תוך 14 ימים ממועד הרכישה, או לחלופין במקרה של חידושים חודשיים תוך 14 ימים מתאריך החיוב. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

מנויי הרחבה (המקושרות למנוי ראשי):
 • ביטול חוזה המנוי הראשי:

  • הפעולה תבטל את חוזה המנוי הראשי ובו זמנית את כל מנויי ההרחבה המקושרים לו. אותן זכויות החזר כספי שלהלן יחולו על חוזה המנוי הראשי ועל כל מנויי ההרחבה המקושרים לו.

 • ביטול חוזה של מנויי הרחבה:

  • יבוטל רק מנוי ההרחבה שברצונך לבטל. יחולו אותן זכויות החזר כספי שלהלן, אך רק על חוזה מנוי ההרחבה שברצונך לבטל ושעבורו ביקשת החזר כספי.

מנויי ניסיון (כאשר נדרש אמצעי תשלום כדי להתחיל תקופת ניסיון בחינם):
 • תקופות ניסיון עבור מנויים שנתיים:

  • אם אין ברצונך לבטל את תקופת הניסיון, דמי המנוי עבור השנה הראשונה שלאחר תום תקופת הניסיון וכל דמי החידוש השנתיים שלאחר מכן מקנים לך זכאות להחזר כספי מלא, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד החיוב.

 • תקופות ניסיון עבור מנויים מדי חודש:

  • אם אין ברצונך לבטל את תקופת הניסיון, דמי המנוי עבור החודש הראשון שלאחר תום תקופת הניסיון מקנים לך זכאות להחזר כספי מלא, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 14 ימים ממועד החיוב.

  • חידושים חודשיים שלאחר מכן אינם מקנים זכאות להחזר.

כיצד לבטל את חוזה המנוי ולבקש החזר כספי?
ליצור איתנו קשר או להגיש בקשה באמצעות צ'אט חי (לא זמין בכל המדינות). הבקשה תטופל תוך מספר ימים, וההחזר ישולם לאותו אמצעי תשלום שבו בוצע התשלום אלא אם הוסכם אחרת.

ביטול חוזה המנוי שלך ובקשת החזר כספי – גרמניה, הולנד ובריטניה בלבד

באפשרותך לבטל את חוזה המנוי ולבקש החזר כספי, בהתאם לתנאים הבאים. במסגרת הביטול, יש להסיר את התקנת התוכנה ולמחוק את כל עותקיה מהמכשיר(ים) שלך.
מנויים שנתיים (לשנה או יותר):
 • במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 60 ימים, רכישת מנוי שנתי עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד הרכישה.

 • כל חידוש שנתי מקנה זכאות לאחד מהבאים:

  • החזר כספי מלא במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 60 ימים, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד החיוב.

   או

  • לאחר שמסתיימת תקופת ההתחייבות להחזר כספי תוך 60 ימים, באפשרותך לקבל החזר כספי יחסי עבור הימים שנותרו בתקופת המנוי המחודש, החל מהחודש שלאחר בקשת ההחזר.

 • רכישת מנוי שנתי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עבור מכשיר אחד עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד הרכישה, או לחלופין במקרה של חידוש שנתי תוך 60 ימים מתאריך החיוב. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.

מנויי הרחבה (המקושרים למנוי ראשי):
 • ביטול חוזה המנוי הראשי:

  • הפעולה תבטל את חוזה המנוי הראשי ובו זמנית את כל מנויי ההרחבה המקושרים לו. אותן זכויות החזר כספי שלהלן יחולו על חוזה המנוי הראשי ועל כל מנויי ההרחבה המקושרים לו.

 • ביטול חוזה של מנויי הרחבה:

  • יבוטל רק מנוי ההרחבה שברצונך לבטל. יחולו אותן זכויות החזר כספי שלהלן, אך רק על חוזה מנוי ההרחבה שברצונך לבטל ושעבורו ביקשת החזר כספי.

מנויי ניסיון (כאשר נדרש אמצעי תשלום כדי להתחיל תקופת ניסיון בחינם):
 • אם אין ברצונך לבטל את תקופת הניסיון, דמי המנוי עבור השנה הראשונה שלאחר תום תקופת הניסיון וכל דמי החידוש השנתיים שלאחר מכן, מקנים לך זכאות לאחד מהבאים:

  • החזר כספי מלא במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 60 ימים, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד החיוב.

   או

  • לאחר שמסתיימת תקופת ההתחייבות להחזר כספי תוך 60 ימים, באפשרותך לקבל החזר כספי יחסי עבור הימים שנותרו בתקופת המנוי המחודש, החל מהחודש שלאחר בקשת ההחזר.

כיצד לבטל את חוזה המנוי ולבקש החזר כספי?
ליצור איתנו קשר או להגיש בקשה באמצעות צ'אט חי. הבקשה תטופל תוך מספר ימים, וההחזר ישולם לאותו אמצעי תשלום שבו בוצע התשלום אלא אם הוסכם אחרת.

ביטול חוזה המינוי ובקשת החזר כספי – קוויבק

באפשרותך לבטל את חוזה המנוי ולבקש החזר כספי, בהתאם לתנאים הבאים. במסגרת הביטול, יש להסיר את התקנת התוכנה ולמחוק את כל עותקיה מהמכשיר(ים) שלך.

מנויים שנתיים (לשנה או יותר):

 • רכישה של מינוי שנתי עומדת בתנאים לאחד מהבאים:
  • החזר מלא במסגרת 'ההתחייבות שלנו להחזר כספי מלא תוך 60 יום', אם התבקש בתוך 60 ימים ממועד הרכישה.
   או 
  • לאחר פקיעת 'ההתחייבות שלנו להחזר כספי מלא תוך 60 יום', החזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו בתקופת המינוי הנוכחית שלך.
 • כל חידוש שנתי מקנה זכאות לאחד מהבאים:
  • החזר כספי מלא במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 60 ימים, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד החיוב.
   או
  • לאחר פקיעת 'ההתחייבות שלנו להחזר כספי מלא תוך 60 יום', החזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו במינוי המחודש שלך.
 • רכישת מינוי שנתי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עבור מכשיר אחד עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד הרכישה, או לחלופין במקרה של חידוש שנתי תוך 60 ימים מתאריך החיוב. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.
מינויים חודשיים (חידושים מחודש לחודש):
 • הרכישה של מינוי חודשי עומדת בתנאי הזכאות לאחד מהבאים: 
  •  החזר מלא, אם התבקש תוך 14 ימים ממועד הרכישה.
   או
  • לאחר פקיעת 'ההתחייבות שלנו להחזר כספי מלא תוך 14 יום', החזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו בתקופת המינוי הנוכחית שלך.
 • כל חידוש חודשי עומד בתנאי הזכאות להחזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו במינוי המחודש שלך.
 • רכישת מנוי חודשי לצוות התמיכה של Norton Ultimate עבור שלושה מכשירים או ל'עוזר ניטור פרטיות', עומדת בתנאי הזכאות להחזר כספי מלא כל עוד מתקבלת בקשה תוך 14 ימים ממועד הרכישה, או לחלופין במקרה של חידושים חודשיים תוך 14 ימים מתאריך החיוב. בשני המקרים, הזכאות להחזר כספי מותנית בכך שהשירותים לא מומשו במהלך תקופה זו.
מנויי הרחבה (המקושרות למנוי ראשי):
 • ביטול חוזה המנוי הראשי:
  • הפעולה תבטל את חוזה המנוי הראשי ובו זמנית את כל מנויי ההרחבה המקושרים לו. אותן זכויות החזר כספי שלהלן יחולו על חוזה המנוי הראשי ועל כל מנויי ההרחבה המקושרים לו.
 • ביטול חוזה של מנויי הרחבה:
  • יבוטל רק מנוי ההרחבה שברצונך לבטל. יחולו אותן זכויות החזר כספי שלהלן, אך רק על חוזה מנוי ההרחבה שברצונך לבטל ושעבורו ביקשת החזר כספי.
מנויי ניסיון (כאשר נדרש אמצעי תשלום כדי להתחיל תקופת ניסיון בחינם):
 • תקופות ניסיון עבור מנויים שנתיים:
  • אם אין ברצונך לבטל את תקופת הניסיון, דמי המנוי עבור השנה הראשונה שלאחר תום תקופת הניסיון וכל דמי החידוש השנתיים שלאחר מכן, מקנים לך זכאות לאחד מהבאים:
   • החזר כספי מלא במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 60 ימים, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 60 ימים ממועד החיוב.
    או
   • לאחר פקיעת 'ההתחייבות שלנו להחזר כספי מלא תוך 60 יום', החזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו במינוי המחודש שלך.
 • תקופות ניסיון עבור מינויים חודשיים:
  • אם לא ביטלת את מינוי הניסיון, דמי המינוי עבור החודש הראשון לאחר תום תקופת הניסיון עומד בתנאי הזכאות לאחד מהבאים:
   • החזר כספי מלא במסגרת ההתחייבות שלנו להחזר כספי תוך 14 ימים, כל עוד מתקבלת בקשה תוך 14 ימים ממועד החיוב.
    או
   • לאחר פקיעת 'ההתחייבות שלנו להחזר כספי מלא תוך 14 יום', החזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו במינוי שלך.
  • כל דמי חידוש עבור חודש נוסף עומדים בתנאי הזכאות להחזר חלקי יחסי של מספר הימים שנותרו במינוי שלך.
כיצד לבטל את חוזה המנוי ולבקש החזר כספי?
יש ליצור איתנו קשר או לשלוח בקשה באמצעות צ'אט חי. הבקשה תטופל תוך מספר ימים, וההחזר ישולם לאותו אמצעי תשלום שבו בוצע התשלום אלא אם הוסכם אחרת.
 

זכות הביטול – ארצות האזור הכלכלי האירופי, שוויץ ובריטניה בלבד

 • בארצות האזור הכלכלי האירופי, שוויץ ובריטניה, ייתכן שהחוק מקנה לך זכות לבטל את החוזה מכל סיבה שהיא, או ללא סיבה כלל, תוך 14 ימים קלנדריים מהיום שבו אושרה הזמנתך. תקופה זו מכונה "תקופת הביטול".

 • למידע נוסף, יש לקרוא את המאמר כיצד לממש את זכאותי לביטול.

הבטחת הגנה מווירוסים

'הבטחת הגנה מווירוסים' הוא שירות הסרת וירוסים הניתן על-ידי מומחי Norton. אם המומחים שלנו אינם מסוגלים להסיר את הווירוס מהמכשיר שלך, תינתן לך זכאות להחזר כספי גם אם לא חלות זכויות החזר אחרות. קבלת ההחזר כפופה לתנאים ולהתניות הבאים:
 1. חייב להיות לך מנוי אבטחת מכשיר המתחדש באופן אוטומטי, כולל מוצר אנטי-וירוס עבור שירות הסרת הווירוסים.

 2. אם אנו לא מצליחים להסיר את הווירוס ממכשירך, ההחזר הכספי יתבסס על המחיר ששולם בפועל עבור התקופה הנוכחית של המנוי שלך. אם רכשת מנוי מ-NortonLifeLock יחד עם הצעה מ-NortonLifeLock או מגורם צד שלישי, ההחזר הכספי יוגבל למחיר המנוי בלבד עבור התקופה הנוכחית, ולא יחרוג מהמחיר הכולל ששולם. כל ההחזרים הכספיים יהיו סכום הנטו של כל ההנחות או המבצעים שהתקבלו, בניכוי כל המיסים החלים מלבד במדינות ובארצות שבהן ניתן לקבל החזר על המיסים.

 3. למעט ביפן: אם רכשת מנוי לתקופה קבועה באמצעות הערוץ הקמעונאי שלנו ורכשת את שירות 'הבטחת הגנה מווירוסים' באמצעות הפעלת החידוש אוטומטי של מנוי זה, הטבת 'הבטחת הגנה מווירוסים' תיפסק מיד עם ביטול חידוש המנוי במשך השנה הראשונה למנוי.

 4. שירות 'הבטחת הגנה מווירוסים' מכסה אך ורק את מכשירי PC, Mac ,Android ו-iOS, ואינו מורחב למכשירי IoT ("האינטרנט של הדברים"), כגון טלוויזיות, מצלמות, וסתי-טמפרטורה, מקררים ומוניטורים לפיקוח על תינוקות.

 5. עשויה להידרש הוכחת רכישה אם המנוי המזכה נרכש מגורם צד שלישי.

 6. אנו לא אחראים על כל הפסד או נזק בגין הווירוסים, וההחזר לא חל עליהם.

 7. החוקים או התקנות שחלים במדינה שבה שירות הסרת הווירוסים עשוי להינתן, עלולים להגביל או לשנות את הזמינות או את ההיקף של הבטחת ההגנה מפני וירוסים.

לפרטים מלאים ולהצגת התנאים וההתניות של שירות 'Norton Virus Protection Promise' במדינה שלך, יש ללחוץ כאן.

החרגות מדיניות הביטולים וההחזרים

 • הרכישות הבאות אינן זכאיות להחזר במסגרת המדיניות שלנו:

  • תוכנה מסוג Not For Resale ‏(NFR) ותוכנה המתקבלת בחינם;

  • חלק מהמוצרים שלנו נמכרים יחד עם מוצרים מגורם צד שלישי (למשל, כשגורם צד שלישי מוכר את המנוי שלנו יחד עם מחשב);

  • רכישות מסוימות שהושלמו על-ידי גורם צד שלישי (למשל חנות אפליקציות, ספק שירות, משווק, ספק וכו');

  • רכישה חוזרת של מוצר שעבורו התקבל בעבר החזר כספי; וכן,

  • שירותי Norton שכבר מומשו או שהתקנתם התבצעה.

יש לפנות אל צוות השירותים והתמיכה ללקוחות לקבלת עזרה עם המנוי וההזמנות שלך.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: kb20100113164023EN
מערכת הפעלה: Android;Mac;Windows;iOS
שונה לאחרונה: 06/09/2023