מוצרים אחרים

Run LiveUpdate to keep your Norton product up to date on Mac

By default, your Norton product downloads and installs the latest definition and program updates regularly from Norton servers to help protect your computer from new threats. If you have been offline or turned off Automatic LiveUpdate, you can run LiveUpdate at any time.

Some program updates may require that you restart your computer after you install them.

Run LiveUpdate

  1. Open your Norton device security product.

    If you see the My Norton window, next to Device Security, click Open.

  2. In the Norton product main window, click LiveUpdate.

  3. Click View Summary to view the list of updates that were downloaded and installed on your Mac.

Run LiveUpdate from the My Norton window

  1. Open your Norton device security product.

  2. In the My Norton main window, under Device Security, click LiveUpdate.

  3. Click View Summary to view the list of updates that were downloaded and installed on your Mac.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v61412224
מערכת הפעלה: Mac
שונה לאחרונה: 11/05/2022