מוצרים אחרים

Remove unwanted pop-ups or site redirects on Mac

Mac OS X is vulnerable to potentially unwanted programs or Adware, browser hijackers. These types of programs or toolbars generate web traffic and collect sales leads for other dubious sites. They may also display advertisements and sponsored links within your web browser.

Such toolbars are usually bundled with certain free programs that you normally download and install. These bundles include a licensing agreement that you must accept to download and install the software. The agreement applies to all the software in the bundle including the unwanted toolbars. Because a licensing agreement was agreed to, Norton does not detect them as malicious even though the toolbar behaves suspiciously.

If your Mac is infected with malware, you may experience any of the following symptoms:

  • Advertising banners appear on webpages that you are visiting.

  • When you go to a website, you are randomly redirected to another website that you do not intend to visit.

  • Browser popups appear and recommend fake updates or other software.

  • Other unwanted adware programs may be installed without your knowledge.

Few of the known unwanted programs or toolbars are VSearch, Conduit, Genieo, GoPhoto, Jollywallet, Savekeep, MacShop, Yontoo, Shopper Helper Pro, Slick Savings, PallMall, Awesome Screenshot.

Adware generally installs a new toolbar in the Internet browser and changes the default search engine setting to a third-party search engine. You need to remove the extensions and reset the browser settings to completely remove the unwanted toolbars and search engines.

Depending on your browser, select one of the following.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v102043536
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 08/01/2021