מוצרים אחרים

הצג פרטים מפורטים על אירוע אבטחה ועל אופן הפעולה המומלץ לגביו

החלון היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים מציג בפניך מידע מפורט יותר על אירוע אבטחה, כדי שתוכל להחליט באיזו פעולה לנקוט.

 1. הפעל את Norton.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של Norton, לחץ פעמיים על אבטחה ולאחר מכן לחץ על היסטוריה.

 3. בחלון היסטוריית אבטחה, ברשימה הנפתחת הצג, בחר בקטגוריה לסינון אירועי האבטחה לפי קטגוריות. לדוגמה, בחר הסגר כדי להציג ברשימה רק אירועי אבטחה שקשורים לתכונה 'הסגר'.

 4. לחץ לחיצה כפולה על פריט, או בחר אפשרויות נוספות, כדי לפתוח את היסטוריית אבטחה - פרטים מתקדמים או את החלון File Insight.

 5. תחת סיכום התראה, ניתן לראות את רמת החומרה, סוג הפעילות והסטטוס של הפריט שנבחר. ההתראה מציגה גם את הפעולה המומלצת עבור הפריט שזוהה.

 6. תחת פרטים מתקדמים, ניתן לראות מידע כמו רמת הסיכון, קטגוריית הסיכון, תאריך ההגשה ותיאור הסיכון.

 7. תחת פעולות, בחר באפשרות המתאימה ביותר למצב.

  • עבור מגן הנתונים, ניתן לבצע אי הכללה של תהליך מהסריקות של מגן הנתונים, וכן 'הסרה' של הקובץ/התיקייה מאי ההכללה ומ-File Insight.

  • עבור חומת אש - רשת וחיבורים, האפשרויות תן אמון, הסר אמון, הגבל או הסר הגבלה זמינות עבור המחשב הנבחר או מכל המחשבים הלא מסווגים ברשת שנבחרה.

  • עבור חומת אש - פעילויות, תוכל לבחור אפשר כדי לאפשר לתוכנה שנבחרה לגשת לאינטרנט, או להציג את כלל חומת האש שהוגדר עבור התוכנה שנבחרה באמצעות האפשרות הצג כלל.

  • עבור היסטוריית אבטחה - פעילויות חומת אש, תוכל לבחור את האפשרות Norton File Insight כדי להציג את פרטי הקובץ שניגש לאינטרנט בחלון File Insight.

  • עבור מניעת פריצות, תוכל לאפשר או לחסום את ההודעות עבור חתימת ההתקפה שנבחרה באמצעות האפשרויות הודע לי או הפסק להודיע לי.

 8. תחת ניהול סיכונים, ניתן למצוא את הנושאים או ההגדרות הרלוונטיים להבטחת ההגנה הטובה ביותר עבור המחשב שלך.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v19803667
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 22/07/2020