מוצרים אחרים

הגדרת Norton כך שיתריע בפניך על בעיות הקשורות לביצועים

Norton מנטר את ביצועי המערכת שלך. כאשר הוא מזהה עלייה בכמות משאבי המערכת המנוצלים על-ידי תוכנה או תהליך מסוימים, הוא מתריע על כך באמצעות התרעות ביצועים.

תוכל להשתמש באפשרות התרעת ביצועים ב-Norton כדי לקבל התרעות ביצועים בכל פעם שקיים ניצול חריג של משאבים על-ידי תוכנה או תהליך כלשהם.

הגדרת Norton כך שיתריע בפניך על בעיות הקשורות לביצועים

 1. הפעל את Norton.

  אם אתה רואה את החלון My Norton ליד אבטחת המכשיר, לחץ על פתח.

 2. בחלון הראשי של Norton, לחץ על הגדרות.

 3. בחלון הגדרות, לחץ על הגדרות מנהלתיות.

 4. תחת ניטור ביצועים בשורה התראת ביצועים, העבר את המתג למצב:

  מושבת

  בחר באפשרות זו אם אינך מעוניין ש-Norton תשלח התראות ביצועים.

  מופעל

  בחר באפשרות זו אם אתה מעוניין ש-Norton תשלח התראות ביצועים כאשר תוכנית או תהליך חורגים מסף ניצול משאבי המערכת שנקבע להם.

  רישום בלבד

  בחר באפשרות זו אם אתה מעוניין ש-Norton תנהל פיקוח בלבד על ניצול משאבי המערכת על-ידי כל תוכנית ותהליך המופעלים במחשב.

  כברירת מחדל, האפשרות התראות ביצועים מוגדרת כ רישום בלבד.

  כאשר תוכנית או תהליך חורגים מסף ניצול משאבי המערכת שנקבע להם, Norton מתעדת זאת בחלון היסטוריית אבטחה. תוכל להציג את הפרטים הנוגעים להתראות ביצועים בקטגוריה התראת ביצועים בחלון היסטוריית אבטחה.

 5. תחת התראת ניצול גבוה של בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך ש-Norton תנטר את ניצול ה-CPU, העבר את המתג CPU למצב מופעל.

  • אם ברצונך ש-Norton תנטר את ניצול הזיכרון, העבר את המתג זיכרון למצב מופעל.

  • אם ברצונך ש-Norton תנטר את ניצול הדיסק, העבר את המתג דיסק למצב מופעל.

  • אם ברצונך ש-Norton תנטר את מספר המזהים הייחודיים, העבר את המתג מזהים ייחודיים למצב מופעל.

   כברירת מחדל, אפשרות זו מושבתת.

 6. לחץ על החל, ולאחר מכן לחץ על סגור.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v36700888
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 19/06/2019