מוצרים אחרים

View your devices and entitlements on your Norton account

You can find the products that you have subscribed for and the benefits your subscription plan offers by signing in to your account. On your account, you can also see the devices on which you have installed your protection, its security status, and much more.

View your entitlements

 1. Sign in to your account.

  The My Norton page lists the products and the features that are included in your subscription plan.

 2. Depending on your subscription plan, you can review or set up any of the entitlement.

 3. If you want to know the benefits associated with your plan, hover over your profile icon and then click Subscriptions.

 4. Under the plan name, click the downward arrow to see the benefits.

  You can also find the number of licenses left for installation under the plan name.

View your devices on your Norton account

If you have removed the license from a device, the device is not shown in the Device Security page.

 1. Sign in to your account.

 2. On the Device Security page, view all your devices on which you have installed your protection.

 3. If you do not see the device, click History link at the bottom of the device list to see your older inactive devices.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v53370989
מערכת הפעלה: Android;Mac;Windows;iOS
שונה לאחרונה: 31/10/2023