מוצרים אחרים

Find out what to do if prompted to renew your Norton subscription

If your Norton subscription has expired, you need to renew your protection by completing the renewal purchase. You can also renew your subscription using a product key or renewal code that you purchased or obtained. For more information, read Renew your Norton subscription.

To renew your subscription

  1. Sign in to your account.

  2. In the My Subscriptions tab, click Renew Now next to the subscription that you want to renew.

If you have upgraded your existing Norton service, you must uninstall the existing service from your computer and download and install the upgraded Norton service.

If you renewed your Norton subscription or purchased a new subscription recently, but notice that the product prompts you to renew, do the following:

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v68204730
מערכת הפעלה: Mac OS X, Windows
שונה לאחרונה: 06/01/2021