מוצרים אחרים

Find your subscription and other Norton services information

You can view information about all of your registered Norton products or services in the My Subscriptions tab. For each Norton service, you can view the following information:

  • Status of your service

  • Product key

  • Product serial number

  • Subscription expiration date

  • Names of the devices on which the service is installed

If you have used all the allowed installs for your current subscription, you need to purchase an additional license from the Norton Online Store to install the service on a device. In case you have an unused device with Norton service installed, you can transfer the license from that device to the new one. For more information, Transfer your protection from one device to another device

View your Norton services information

  1. Go to my.Norton.com.

  2. Sign in with your account credentials.

  3. At the top-right corner of the screen, hover on your profile icon and then click My Subscriptions.

  4. In the My Account page, on the My Subscriptions tab, click the Norton subscription to view the details.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v57840235
מערכת הפעלה: Mac OS X, Windows, Android, iOS
שונה לאחרונה: 08/01/2021