מוצרים אחרים

Update your Norton account settings

Did You Know? Many subscription plans allow you to extend your Norton protection to multiple devices at no additional cost.

Learn How

This article lists some of the common scenarios that you may require help with to manage your Norton account, such as:

  • Downloading, installing, or transferring your Norton service

  • Changing your email address or password for Norton or updating the billing information, and credit card details

  • How to opt-in or opt-out of Norton Automatic renewal or configure your email preferences

Download and install

To get help for your situation, click on the link below and follow the instructions to download, install, or transfer your Norton service.

Asian customers: If you purchased the Norton subscription at one of the Asian Norton online stores, you are not prompted to confirm your purchase.

Account Settings

To get help for your situation, click on the link below and follow the instructions to change your Norton account email address, password, or billing information, such as credit card details and billing address.

Automatic billing and email preferences

To get help for your situation, click on the link below and follow the instructions to opt out of the Automatic Renewal service or change your email preferences.

For all other issues, visit the Norton Support website.

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54033503
מערכת הפעלה: Mac OS X, Windows
שונה לאחרונה: 13/08/2019