מוצרים אחרים

Update your account details

Use the below information to update your account details. Please ensure that you keep the details up to date to work with your account, make renewals, and receive notifications.

If you forgot your password or have issues receiving the password reset email, read Recover your NortonLifeLock account.

For China, Hong Kong, Japan, Korea, and Taiwan: To update your settings, please visit your Norton store.

If you created your account with an email address which you currently cannot access or use to sign in to your account, contact Member Services & Support for assistance.

For any other issues, contact Member Services & Support.

Video

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v54033503
מערכת הפעלה: Mac OS X, Windows
שונה לאחרונה: 30/06/2021