מוצרים אחרים

Change Administrator user accounts to Standard user account for Norton Family on Windows

If your child creates a new Windows user account and logs onto the computer with that account, Norton Family cannot monitor the child's activity. To prevent new Windows user account creation, you must ensure that your child has a Standard user account.

If your child's Windows user account has Administrator privileges, you must change it to a Standard user account.

Windows 11

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  control

  If the User Account Control window appears, click Continue.

 3. In the Control Panel window, next to View by, select Category from the drop-down list.

 4. Under User Accounts, click Change account type.

 5. On the Manage Accounts window, click the user whom you want to change the account type.

 6. On the Change an Account window, click Change the account type.

 7. On the Change Account Type window, click Standard.

  If you need to change standard user account to administrator account again, click Administrator.

 8. Click Change Account Type.

Windows 10/8/7

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  control

  If the User Account Control window appears, click Continue.

 3. In the Control Panel window, next to View by, select Category from the drop-down list.

 4. Under User Accounts, click Change your account type.

 5. On the Change Account Type window, click Standard.

  If you need to change standard user account to administrator account again, click Administrator.

 6. Click Change Account Type.

Need more help?

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v40467375
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 06/09/2023