מוצרים אחרים

Fix computer freezing problems when installing Norton Utilities 16.0

Other languages:

|| Português do Brasil || Español || Türkçe || Dansk || Polski || Suomi || Français || Deutsch ||

|| Ελληνικά || Português Europeu || Italiano || Norsk || Nederlands || Svenska || 日本 ||

שלב 1

Run the install from the Symantec Download Manager Folder

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type the following text, and then press Enter.

  %temp%

  The current user's Temp folder opens in Windows Explorer.

 3. Open the Symantec Download Manager folder.

 4. Double-click the Install.exe file to start the installation.

  Follow the on-screen instructions to complete the installation.

שלב 2

Uninstall the non-Symantec security product

  This problem can happen due to conflict with the non-Symantec security product that is installed in the computer. If you do not have any non-Symantec security product, you can skip this step.

  You can also read the program documentation or contact the program manufacturer for instructions to remove a non-Symantec security product from your computer.

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  appwiz.cpl

 3. In the list of currently installed programs, select the non-Symantec security product, and then click Uninstall or Remove.

 4. Follow the on-screen instructions.

 5. When the uninstall completes, restart the computer.

  If the problem persists, go to Step 3.

שלב 3

Verify the chipset drivers

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 4. Under the list of controllers, if Standard SATA AHCI Controller is displayed, follow Step 4.

שלב 4

Download and install AMD chipset drivers

 1. Download the latest version of AMD Chipset Drivers.

  Save the file on to your desktop.

 2. Double-click the file that you downloaded to start the installation of AMD chipset drivers.

 3. Follow on-screen instructions.

 4. When the installation finishes, restart your computer.

שלב 5

Confirm installation of AMD chipset drivers

 1. Press the Windows + R keys to open the Run dialog box.

 2. Type in the following text, and then press Enter.

  devmgmt.msc

 3. In the Device Manager window, click to expand IDE ATA/ATAPI controllers.

 4. Under the list of controllers, AMD SATA Controller is displayed.

Need more help?

תודה!

תודה על השימוש בשירות התמיכה של Norton.

< חזרה

פתרון זה עזר לי לטפל בבעיה בקלות.

כן לא

עזור לנו לשפר את הפתרון.

תודה שעזרת לשפר חוויה זו.

מה ברצונך לעשות כעת?

עיין ב-פתרונות או צור איתנו קשר.

זיהוי מסמך: v83449035_EndUserProfile_en_us
מערכת הפעלה: Windows
שונה לאחרונה: 28/10/2018